Japońska Rodzina Cesarska

Heisei Tenno - Jego Cesarska Mość Cesarz Akihito

Akihito, właściwie Akihito Tsugo-no Miya (Książę Tsugo), urodził się 23 grudnia 1933 r. w pałacu cesarskim w Tokio, jako syn cesarza Showa (Hirohito) i cesarzowej Kojun (Nagako). Wbrew sztywnym do tego czasu obyczajom - jako pierwsze cesarskie dziecko w wieku sześciu lat został umieszczony w szkole podstawowej w Gakushuin, poza pałacem, gdzie uczył się razem ze zwykłymi japońskimi chłopcami.

* W 1944 r. Akihito wraz ze swoim młodszym bratem został ewakuowany do Nikko przed spodziewanym atakiem amerykańskich bombowcow na Tokio.
* Między 1947 a 1950–tym uczył się języka angielskiego pod kierunkiem nauczycielki Mrs. Elizabeth Gray Vining.
* Dziesiątego listopada 1951r. Książę Akihito otrzymał „Wielką Wstęgę Najwyższego Orderu Chryzantemy“.
* Drugiego czerwca 1953 roku Książę Akihito reprezentował Japonię na koronacji królowej Elżbiety II w Wielkiej Brytani. Podczas tej samej wizyty, Król Haakon VII z Norwegii wręczył mu „Wielki Krzyż Orderu Św. Olafa“.
* W roku 1952 Książę Akihito rozpoczął studia na Wydziale Nauk Politycznych i Ekonomii Uniwersytetu Gakushuin ale przerwał je w 1954r. Przez następne dwa lata kontynuował studia jako wolny słuchacz.
* W 1959 r. - mimo obiekcji dworu, a także rodziny samej panny młodej - odbył się ślub Księcia Akihito z Michiko Shoda, córką przemysłowca z branży młynarskiej.
* W kolejnych latach Książę Akihito był honorowym przewodniczącym lub obejmował patronat nad następującymi imprezami: 1958 – III Asian Games, 1964 – Międzynarodowa Olimpiada Sportowa dla Niepełnosprawnych, 1966 – XI Kongres Naukowy Pacyfiku, 1967 – Universiada w Tokyo, 1970 – Japan Exposition w Osace, 1981 – Międzynarodowe Zawody Zręcznościowe dla Niepełnosprawnych, 1985 – Universiada w Kobe, 1985- Międzynarodowa Konferencja poświęcona rybom z basenu Oceanu Indyjskiego i Oceanu Spokojnego, 1986 –II Międzynarodowa Konferencja (Indo-Pacific Fishes).
* W 1986r. Akihito został honorowym członkiem London Linnean Society za swoje badania w dziedzinie ichtiologii. Akihito jest uznanym ichtiologiem, autorem 26 naukowych opracowań na temat rodziny ryb babkowatych. Akihito jako naukowiec jest członkiem - honorowym i rzeczywistym - licznych międzynarodowych towarzystw naukowych i uniwersytetów, jest współautorem książek: „Fishes of Japanese Archipelago” (1984), „The Fresh Water of Japan” (1987).
* Książę Akihito, jako przyszły następca tronu, był z oficjalną wizytą w takich krajach jak: Afganistan, Argentyna, Australia, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Dania, Etiopia, Finlandia, Indie, Indonezja, Iran, Irlandia, Jordania, Kenia, Malezja, Meksyk, Nepal, Nowa Zenlandia, Norwegia, Pakistan, Paragwaj, Peru, Filipiny, Rumunia, Arabia Saudyjska, Senegal, Singapur, Hiszpania, Sri Lanka, Szwecja, Tanzania, Tajlandia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Jugosławia, Zair (obecnie Demokratyczna Republika Kongo), i Zambia.
* Po śmierci cesarza Hirohito 7 styczna 1989 r. Akihito wstąpił na tron i został 125-tym cesarzem w historii Japonii - w najstarszej, nieprzerwanej dynastii na świecie. Uroczystości związane z intronizacją (Sokui Rei Seiden no Gi) miały miejsce w Tokio 12 listopada 1990 r. Cesarz Akihito, jak nakazuje obyczaj kraju, sam wybrał nazwę epoki swego panowania, ogłaszając, iż będzie to era „Heisei” – „Drogi do harmonii i pokoju”. Zgodnie z Konstytucją Japonii z 1946r., cesarz jest symbolem państwa i jedności narodu, i nie ma władzy wykonawczej. Władza ustawodawcza należy do Parlamentu, władza wykonawcza należy do gabinetu (kierowanego przez premiera), odpowiedzialnego przed Parlamentem.
* Po objęciu Chryzantemowego Tronu, Cesarz Akihito kontynuował - wbrew wcześniejszym tradycjom - zagraniczne podróże. Odwiedził ponad 40 państw Europy, Ameryki, Afryki a także Azji, gdzie przedmiotem kontrowersji w samej Japonii stały się składane przez władcę wyrazy ubolewania z powodu działań armii cesarskiej w tych państwach w okresie kolonizacji i II wojny światowej.
* Cesarz Akihito wraz z Cesarzową Michiko gościli z oficjalnymi wizytami w następujących krajach: Indonezja, Malezja i Tajlandia (1991), Chińska Republika Ludowa (1992), Belgia, Niemcy i Włochy (1992), Stany Zjednoczone i Brazylia (1994), Wielka Brytania i Dania (1998).
* W 1998r. podczas wizyty w Wielkiej Brytanii, Królowa Elżbieta II przyznała Cesarzowi Akihito najwyższy „Order Podwiązki“.
* Cesarz Akihito otrzymał ponadto w Japonii: „Order of the Rising Sun”, „Order of the Sacred Treasure”.
* 9 lipca 2002 r. Cesarz Akihito wraz z Cesarzową Michiko był po raz pierwszy z oficjalną wizytą w Polsce , na zaproszenie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Jej Cesarska Mość Michiko – Cesarzowa Japonii (Michiko Kogo)

Panna Shoda Michiko urodziła się 20. X.1934r. w Tokio. Była najstarszą córką Pana Shody Hidesburo (1904-1999) przemysłowca z branży młynarskiej, prezesa a potem honorowego prezesa Nisshin Flour Milling Company i jego żony Soejimy Fumiko (1910-1988).
* Shoda Michiko uczęszczała do szkoły podstawowej w Futaba, lecz musiała ją opuścić przed amerykańskim, bombowym nalotem na Tokio.
Powróciła do szkoły po skończeniu wojny i później była studentką wyższej szkoły katolickiego żeńskiego Uniwersytetu Świętego Serca na Wydziale Literatury od kwietnia 1953r. do 1957r.
* Panna Shoda poznała Księcia Akihito latem 1957 roku na kortach tenisowych w Karuizawa, po ukończeniu nauki na Uniwersytecie - a w 1958 roku zaręczyła się z nim.
* 10 kwietnia 1959 roku odbył się ślub Shody Michiko z Księciem Akihito.
* Od stycznia 1989 r. Cesarzowa Michiko jest honorowym prezesem japońskiego Czerwonego Krzyża. Prowadzi działalność charytatywną, zajmuje się m.in. osieroconymi i upośledzonymi dziećmi.
* Cesarzowa Michiko jest autorką lub współautorką kilku kolekcji poezji waka oraz dwóch książek dla dzieci : „Hajimete no Yamanobori” (wyd.1991) i „Dobutsu-tachi” (wyd.1992 w Japonii i w USA) - ta dwujęzyczna kolekcja poezji dla dzieci napisana przez Michio Mado została przetłumaczona na język angielski i zredagowana przez Cesarzową Michiko. Cesarzowa interesuje się także sztuką i jest znawczynią klasycznej japońskiej literatury.
* Za swoje zasługi otrzymała „Order of the Precious Crown“ oraz „Order of the Sacred Treasure“.

Cesarska rodzina – dzieci

Książę Akihito i Księżna Michiko odrzucili wielowiekową, dworską tradycję i sami postanowili uczestniczyć w wychowywaniu swoich dzieci zamiast oddać je pod opiekę szambelanów. Cesarska para mieszka w Pałacu Cesarskim w Tokio i ma troje dzieci:

1. Następca tronu Książę Naruhito (Hiro no miya Naruhito Shinno albo Naruhito Kotaishi) ur. 23.II.1960r. w Tokio. W 1982 r.otrzymał tytuł nauczyciela a w 1988 dyplom na Wydzale Historii Uniwersytetu Gakuishuin. Książę Naruhito ożenił się 6 maja 1993r. z Panną Owada Masako (ur.6.XII.1963r.), córką Pana Owady Hishashi – byłego vice ministra spraw zagranicznych i ambasadora Japonii w USA. Książę Naruhito i Księżna Masako mają jedną córkę, Księżniczkę Aiko (Toshi no miya), która urodziła się 1.XII. 2001r.

2. Księżę Akishino (Akishino no miya Fumihito Shinno) ur.11.XI.1965r w Tokio. W kwietniu 1984r. ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Gakushuin, gdzie studiował prawo i biologię. Następnie studiował taxonomię ryb w St. John College, University of Oxford w Wielkiej Brytanii od października 1988r. do czerwca 1990r. Stopień doktora nauk ornitologii otrzymał po ukończeniu Wyższej Uczelni w październiku 1996r. Książe Akishino ożenił się 29.VI.1990r. z Panną Kawahima Kiko (ur.11.IX.1966r.), córką dr.Kawashima Tatsuhiko – profesora ekonomii na Uniwersytecie Gakushuin. Księżna Kiko posiada dyplom magisterski z psyhologii na Uniwersytecie Gakushuin. Książe i Księżna Akishino mają dwie córki: Księżniczka Mako (Akishino no miya Mako Naishinno) ur.23.X.1991r.w Tokio oraz Księżniczka Kako (Akishino no miya Kako Naishinno) ur.29.XII.1994r. w Tokio.

3. Księżniczka Sayako (Nori no miya Sayako Naishinno) ur.18.IV.1969r.
Uczęszczała do szkoły podstawowej pierwszego i drugiego stopnia w Gakushuin. W marcu 1992 r. ukończyła Wydział Japońskiej Literatury na Uniwersytecie Gakushuin. Księżniczka zatrudniona jest (na część etatu) jako badacz w Instytucie Ornitologii Yamashina w pref. Chiba. Interesuje się ponadto tradycyjnym japońskim tańcem (kilka razy brała udział w przedstawieniach w Narodowym Teatrze) oraz działa społecznie biorąc udział m.in. w szkoleniu psów przewodników dla osób z uszkodzonym wzrokiem. Księżniczka Sayako towarzyszyła w podróży do Tajlandii i Indonezji swoim rodzicom (Cesarzowi Akihito i Cesarzwej Michiko) a w sierpniu 1990r. była z wizytą w Kalifornii reprezentując Cesarską Rodzinę na 50-ym „Nisei Week Japanese Festival“ na zaproszenie ówczesnego gubernatora Pete Wilsona. Była także z oficjalną wizytą we Francji, Niemczech, Bułgarii oraz w kilku innych państwach. Księżniczka mieszka razem ze swoimi rodzicami w Pałacu Cesarskim w Tokio.
W dniu 15. XI. 2005r. odbyła się ceremonia ślubna Księżniczki Sayako z Panem Yoshiki Kurodą, urzędnikiem Tokijskiego Urzędu Metropolitarnego. Ceremonia ślubna i przyjęcie weselne, zgodnie z wolą młodej pary, miały skromny charakter i odbyły się w hotelu Imperial w Tokio.

Kornel Drzewiński

źródła:

http://www.royalty.nu/Asia/Japan/
http://www.vikingphoenix.com/public/rongstad/bio-obit/bioakhto.htm
http://www.kunaicho.go.jp/eindex.html
http://www.japan-101.com/history/akihito_emperor.htm
http://www.kap.com.pl/press2/wydarzenie.php?wydarzenie=728&token=$token
http://www.stosunki.pl/ludzie/akihito.html
http://www.geocities.com/jtaliaferro.geo/imphous.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Naruhito
http://wiem.onet.pl/wiem/002993.html

zdjęcia:

http://www3.uj.edu.pl/msgs/news/2002071102.html
http://www.kunaicho.go.jp/e03/ed03-01.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Naruhito
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/3512483.stm
http://www.kunaicho.go.jp/esayako/esayako-2004.html
http://www.joseijiho.co.jp/mokuji/sehukankei/k-bunka-kyokai/kositu_calen...
http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/040415/481/tok10804152146
http://www.dhdd.net/scratchingpost/amanxing_race2/episodes/ar2_10.html

Ślubne zdjęcie Księcia Akihito z Panną Michiko Shoda w 1959 r.

Cesarz Akihito i Cesarzowa Michiko na oficjalnym zdjęciu

Cesarska rodzina w ogrodzie książęcej rezydecji w 1981 r.

Oficjalna fotografia Księcia Naruhito i Księżnej Masako

Na zdjęciu Książę Naruhito z Księżną Masako i córeczką Aiko

Na zdjęciu Książę Akishino z Księżną Kiko i dwiema córeczkami: Księżniczka Mako i Księżniczka Kako

Na fotografii Księżniczka Sayako

Cesarska rodzina podczas celebracji nowego, 2000 roku

Jego Cesarska Mość Cesarz Akihito wpisuje się do Złotej Księgi Gości podczas wizyty w Polsce w Collegium Maius przy ul. Św. Anny

Goście na audiencji podczas przyjęcia w cesarskim ogrodzie w Tokio

Cesarzowa Michiko przygotowuje liście morwy dla jedwabnikow na terenie cesarskiej posiadłości

Na zdjęciu Cesarz Akihito z Cesarzową Michiko i psem Akita

Share this