Wybrane dzieła klasycznej literatury japońskiej

Poniższe, wybrane tytuły klasycznej literatury japońskiej stanowią dziedzictwo kultury całego świata. Dzieła te (proza, poezja, dzienniki historyczne, sztuki teatralne, kroniki, pieśni etc.) przetłumaczono na wiele innych języków a ich treści stały się inspiracją dla wielu osób z odległych środowisk kulturowych.

Tytuły po lewej stronie zapisane są literami alfabetu łacińskiego w systemie „romaji“ a po prawej stronie zapis w języku japońskim.
Więcej szczegółów na temat tłumaczeń i publikacji w innych językach:

http://www.meijigakuin.ac.jp/~pmjs/trans/trans_af.html
http://etext.virginia.edu/japanese/

Aisome-gawa 藍染川 / literat. z okresu Muromachi

Akimichi あきみち/ literat. z okresu Muromachi

Aki no yo no nagamonogatari 秋夜長物語 /jak wyżej

Akizuki monogatari 秋月物語/literat. z okresu Muromachi

Amakusabon heike monogatari 天草本平家物語/historia z XVI w.

Amakusabon esopo monogatari 天草版伊曾保物語 /historia z ko. XVIw.

Ariake no wakare 有明の別れ /historia z końca okresu Heian

Asagao no tsuyu no miya 朝顔の露の宮 /opow. z okresu Muromachi

Atsumori 敦盛 /sztuka z teatru No

Atsumori 敦盛 /gat. literacki - kowaka

Azuma asobi uta 東遊歌 /rodzaj pieśni rytualnej Shinto

Azuma kagami 吾妻鏡 /kronika historyczna

azuma uta 東歌 /pieśni wschodnie

Baishoron 梅松論 /historia z ok. 1349r.

banka 挽歌 /elegie

Ben no Naishi nikki 弁内侍日記 /poetycki dworski pamiętnik XIII w.

Benkei monogatari 弁慶物語 /historia z okresu Muromachi

Bokuteikishu 牧笛集 /poezje z kolekcji Fujiwary no Kiyosuke(1104-1177)

Bungo fudoki 豊後風土記 /kroniki wiatru I ziemi

Bunji ninen jugatsu nijuyokka dazai go-no-sochi Tsunefusa uta awase 文治二年十月廿四日太宰権師経房歌合 ustawy Utawase z1186. Orzeczenia Fujiwary no Suetsune (1130-1221)

Bunka shureishu 文華秀麗集 /druga cesarska kolekcja kanshi

Bunkyo hifuron 文鏡秘府論

Bunsho soshi 文正さうし [文正草子]

Bussokuseki no uta (bussokuseikika) 仏足石歌碑

byobu uta [byobu no uta] 屏風歌 /poezje towarzyszące malarstwu

Chikurinsho 竹林抄/ "Zapiski Bambusowego Lasku" - Sogi, 1476 r.

Chiteiki 池亭記 (982)

choka 長歌 /poezje

Dainihonkoku hokekyo genki 大日本国法華経験記

Dainihonshi 大日本史1657-1906

Eiga ittei 詠歌一体 /poetyckie kompozycje Fujiwary Tameie,1274r.

Eiga-monogatari 栄花物語(栄華物語)/”Opowieść o rozkwicie” 40 ksiąg o rodzie Fujiwarów z lat 945-1092

Engishiki 延喜式 /Kodeks z okresu Engi opracowanyw 927r.

Fudoki 風土記 /”Dawne opisy zwyczajów i ziemi”, okres Nara

Fubokusho / Fubokuwakasho 夫木和歌抄 /Kamakura –poezje waka1310?

Fugashu / Fugawakashu 風雅和歌集 (1349) kolekcja poezji

Fukan zazengi 普観座禅儀 (1227) "Zasady praktyki Zazen" (Dogen)

Fukutomi soshi 福富草紙 / literat. z okresu Muromachi otogizoshi

Fushimi in nakatsukasa naishi nikki 伏見院中務内侍日記 /dziennik (1292)

Fuyoshu / Fuyowakashu 風葉和歌集 / poematy z okresu Kamakura

fuzoku uta (genre) 風俗歌 /z dworu Heian pieśń z akomp. instr.wagon

Genji-monogatari 源氏物語 / „Genji, czyli cesarska latorośl” Murasaki Shikibu ok. 1011 r.

Genji monogatari ekotoba 源氏物語絵詞

Genjuan no ki 現寿案無木 /proza liryczna., list do przyjaciela - M.Basho (1690)

Genko shakusho 元享釈書 /30 tom. denki skomplet. ok. 1322 r. przypis. mnichowi Kokan Shiren

Genmu monogatari / Gemmu monogatari 幻夢物語 /opowieść z XV w.

Gikeiki 義経記 /Japońskie Kroniki z XV wieku

Gosenshu / Gosen waka shu 後撰和歌集 / II cesarska antologia poezji z 951r.

Goshuishu / Goshui waka shu 後拾遺和歌集 / VI cesarska antologia z 1086r.

Gozan bungaku (genre) 五山文学 / poezja klasztorów zen

Gukansho 愚管抄 (Jien) / historia Japonii z 1219 r.

Gyokuyoshu / Gyokuyowakashu 玉葉和歌集 / poem.z ces.antol.1312-13

Gyogi kihan 行儀規範? /tekst Soto Zen

Hachidaishu 八代集 / poezje przypis. Sugawara Takasue no Musum

Hachikazuki 鉢かづき /otogizoshi

Hakunsenshu 葉薫染衆 /dziennik Matsuo Basho wydany w 1698 r

Hamamatsu chunagon monogatari 浜松中納言物語 / opowieść z XI w.przypis. Sugawara Takasue no Musume

Harima fudoki 磨風土記 

Hasedera Kannon Genki 長谷寺観音験記

Hatsuse 初瀬

Heichu monogatari 平中物語

Heiji-monogatari 平治物語 /“Opowieść o okresie Heiji“ z ok. 1220r

Heiji monogatari emaki 平治物語絵巻

Heike-monogatari 平家物語 / „Ród Taira” wersja 12-u ksiąg z 1240r.

Hitachi fudoki 常陸風土記

Hitomotogiku 一本菊

Hizen fudoki 肥前風土記

Hobutsushu 宝物集 /przypis.Taira Yasuyori

Hogen-monogatari 保元物語 /“Opowieść o okresie Hogen“ z ok.1220r.

Hojoki 方丈記 /”Zapiski z szałasu” Kamo-no Chomei z 1212r.

Hokyo Zan Mai 帆kぞやん舞い / Samadhi Drogocennego Lustra – Tozan (807-869) jeden z 4 najstarszych tekstów zen

Hokyoki 宝慶記 /autor - Dogen (1200-1253)

Honcho monzui 本朝文粋 / skompil. w 1064 przez Fujiwarę Akihira.

Honcho shinsen den 本朝神仙伝 / skompil. w 1098 przez Oe no Masafusa

Honen shonin eden 法然上人絵伝 / kakimono ok. 1316 r.

Hosshinju 発心集 /skompil przez Kamo no Chomei between 1212-16

Hosshin wakashu 発心和歌集

Hyakunin isshu 百人一首 / klasyczna japońska poezja milosna

Ichigon hodan 一言芳談 / pieśni wędrujących mnichów średniow. Japonii

Ienaga-nikki 家名が日記 / dziennik poetycki Minamoto Ienaga (1170-1234)

Ima kagami 今鏡 /rekishi historia z lat 1025-70

Ima monogatari 今物語 / autor Fujiwara Nobuzane

Ionushi いほぬし

Ippen Shonin goroku 遍上人語録 /aut. mnich Ippen Shonin (1239-1289)

Ise-monogatari 伊勢物語 /“Opowieści z Ise“, 125 anegdot z ok.905r.

Ise monogatari zuino 伊勢物語髄脳 / historia świątyni w Ise

Issun boshi 一寸法師

Izayoi-nikki 十六夜日記 /“Szesnasta noc“ Abutsu-ni, dziennik z 1280r.

Izumi shikibu 和泉式部 (otogizoshi)

Izumi shikibu nikki 和泉式部日記

Izumi shikibu shu 和泉式部集 / poezje miłosne Izumi Shikibu

Izumigajo 和泉が城 / gat.liter.-kowaka

Izumo fudoki 出雲風土記

Jikkinsho 十訓抄

Jinno shotoki 神皇正統記 / kroniki panujących: Jinno Shotoki z Kitabatake Chikafusa

Jizo bosatsu reigenki 地蔵菩薩験記

Jogu shotoku hoo teisetsu 上宮聖徳法王帝説 / biogr. księcia Shotoku

Jojin azari no haha no shu / Jojin ajari no haha no shu 成尋阿闍梨母集

Jokyuki 承久記 / patrz: Shokyuki

Joruri junidan zoshi 浄瑠璃十二段草子

Junrei gyoki 巡礼行記 / dziennik z okresu Heian-mnich Ennin (zm. 864)

Kaden 家伝 patrz: Toji kaden 藤氏家伝

Kagero nikki 蜻蛉日記 / autor Michitsuna no haha

kagura 神楽 / siedem pieśni

Kaidoki 海道記

Kaifuso 懐風藻

Kairaishiki 傀儡子記

Kakyo hyoshiki 歌経標式

Kanginshu 閑吟集 / pieśni na wolny czas

Kanke bunso 菅家文草

Kara monogatari 唐物語 / opowieści z Chin

Kenreimon'in ukyo no daibu shu 建礼門院右京大夫集 / poetycki pamiętnik damy dworu- Daibu.

Kindai shuka 近代秀歌 / poematy- Fujiwara Teika

Kinkafu 琴歌譜 / japońskie poezje z Kinkafu.

Kinkaishu 金槐集 / pryw. kolekcja poezji shoguna Minamoto no Sanetomo

Kinyoshu / Kinyo waka shu 金葉和歌集 / V cesarska antologia poezji z 1127 r.

Kobi no ki 孤媚記 / napisane w 1101 r. przez Oe no Masafusa

Kogo shui 古語拾遺 / historia Shinto

Kohon setsuwashu 古本説話集

Kojiki 古事記 / najstarsze japońskie pisma, okres Nara (712)

Kojiki kayo 古事記歌謡 / poematy z Kojiki

Koke no koromo 苔の衣 / liter. z okresu Kamakura

Kokinshu/Kokin wakashu 古今和歌集 / I cesarska antologia poezji z pocz. X w.

Kokin rokujo / Kokinwakarokujo 古今和歌六帖
skompilowane przez Minamoto Shitago księcia Kaneakira

Konko myo sai sho okyo /Sutra Złotego Światła 728 r. okres Nara

Kokonchomonju 古今著聞集

Komachi soshi小町草子 / literat. z okresu Muromachi

Komachi uta-arasoi 小町歌争い / literat. z okresu Muromachi

Konjaku-monogatari 今昔物語 /“Dawno temu…“ zbiór ponad 1000 opowieści z gatunku setsuwa z 1077r.

Ko-otoko no soshi 小男草子 / literat. z okresu Muromachi

kowakamai (genre) 幸若舞 / Ballady-Dramaty średniowiecznej Japonii

Kukai 空海 / Kukai(Kobo Daishi) 774-835 - dzieła

Kukai sozu den (ok. 835) 空海僧都伝 

Kume uta 玖目歌

kusemai 曲舞 /gat.literacki kusemai 癖舞い 

kyogen (gat.lit.) 狂言 / tradyc. japoński teatr : sztuki- antologia

Kyogen rikugi 狂言六義

Kyounshu 狂雲集 / mistrz zen Ikkyu Sojun (1394- 1481)– poematy Zen

Makura-no soshi 枕草子 / „Notatnik osobisty” Sei Shonagon (960-1020)

Man'yoshu 万葉集 /zbiór 20 ksiąg z 4500 poematami scalonych jedną antologię
pod koniec VIIIw.

Masukagami 増鏡 / Kroniki jap. dworu z okresu Kamakura (1185-1333)

Matsura no miya monogatari 松浦宮物語 / opowiadanie o Matsura

Meigetsuki 明月記 / dziennik ok.1233 Fujiwara no Teika (1162-1241)

Menoto no fumi 乳母のふみ

Michinaga (poezje) 道長 / poematy Fujiwara no Michinaga, ministra dworu z okresu Heian (995-1018):

Mido kanpakki 御堂関白記 /autor: Fujiwara no Michinaga (995-1018)

Minase sangin hyakuin 水無瀬三吟百韻 / sto strof poetów Minase: Sogi, Shohaku, Socho,(1488)

Miyako-ji no wakare 都路のわかれ /sprawozdanie z podróży z Kyoto do Kamakura sporz.w 1275 przez Asukai Masaari (1240-1301)

Monjo 文書 / dokumenty z okresu Kamakura, (1185 -1333)

Monogusa taro 物ぐさ太郎 / literat. z okresu Muromachi

Mumyo-sho無名抄 / dzieło z teorii poezji Kamo-no Chomei (1155-1216)

Mumyozoshi 無名草子

Murasaki shikibu nikki 紫式部日記 / Murasaki Shikibu: dziennik i poetycki pamiętnik

Murasaki shikibu shu 紫式部集 / Murasaki Shikibu: Poezje

Mutsuwaki 陸奥話記

Nakatsukasa naishi no nikki 中務内侍日記

Neko no soshi ネコの祖師 / "Księga kotów"

Nezumi no soshi 鼠の草子 "Opowieść o myszy. Nezumi no Soshi."

Nihon gaishi (1827) 日本外史 / patrz: część 2

Nihon kiryaku 日本記略 / historia w 34 vols. Autor nieznany-późny Heian

Nihon koki 日本後紀 (840) 3-a narod. historia z lat 791-833.

Nihon montoku tenno jitsuroku / Montoku jitsuroku 日本文徳天皇実録
/5-a narod. historia, zawierająca lata 850-858 (rządy- Montoku)

Nihon odai ichiran 仁保の第一覧 / (1652)

Nihon ryoiki 日本霊異記 / historie z jap. trad. buddyjskiej mnich - Kyokai

Nihon sandai jitsuroku 日本三代実録 / sześć narod. historii (rikkokushi), zawier.lata 858-887 za panowania Seiwa, Yozai i Koko.

Nihonshoki (Nihongi) 日本書紀 / Kronika japońska - od najwcześniejszego okresu do A.D. 697r., zredagowana w 720r.

Nijuichidaishu 二十一代集
21 cesarska antol. (-wakashu pomin.): 1 Kokin 古今和歌集 / 2 Gosen 後撰和歌集 / 3 Shui 拾遺和歌集 / 4 Goshui 後拾遺和歌集 / 5 Kinyo 金葉和歌集 / 6 Shika 詞花和歌集 / 7 Senzai 千載和歌集 / 8 Shinkokin 新古今和歌集 / 9 Shinchoku 新勅撰和歌集 / 10 Shokugosen 続後撰和歌集/ 11 Shokukokin ĎĪ続古今和歌集 / 12 Shokushui 続拾遺和歌集 / 13 Shingosen 新後撰和歌集 / 14 Gyokuyo 玉葉和歌集 15 Shokusenzai 続千載和歌集 / 16 Shokugoshui 続後拾遺和歌集 / 17 Fuga 風雅和歌集 / 18 Shinsenzai 新千載和歌集 / 19 Shinshui 新拾遺和歌集 / 20 Shingoshui 新後拾遺和歌集 / 21 Shinshokukokin 新続古今和歌集

Nitto guho junrei gyoki 入唐求法巡禮行記 / dziennik Ennina (794-864)- notatki z podróży do Chin

Norito 祝詞 / gat.liter. starojapońskie rytualne modły

Ochikubo-monogatari 落窪物語 / „Opowieść o Ochikubo”, z końca X w.

Ogura-hyakunin-isshu 小倉百人一首 /”Zbiór z Ogura; po jednym wierszu od stu poetów“ prywatna antologia z ok.1235r.

Ogi-sho 奥義抄 / poezje, rękopis z lat1124-44 Fujiwary no Kiyosuke (1104-1177)

Oigawa gyoko waka no jo 大井川行幸和歌序 / Utaawase skomponowana w 907r. przez 6-u poetów z okazji cesarskiej wizyty cesarza Uda

Ojo-yoshu 往生要集 / kapłan Genshin (942-985) dzieło teoret. japońskiego buddyzmu Ā@

Okagami 大鏡 / „Wielkie zwierciadło” utwór z ok.1094r. z gat. opowieści historycznych

Oku no Hosomichi 奥の細道 / dziennik z podróży Matsuo Basho z1689r.

Onin-ki 応仁記 / ok.1500r.

Ono no Komachi 小町集 / poematy

Onzoshi shimawatari 御曹子島渡り / literat. z okresu Muromachi

otogizoshi [gat.lit.] 御伽草紙 / klasyczna japońska proza

Rikkoku-shi 六国史 /6 narod. historii (Nara, wczes. Heian): (1) Nihon shoki (2) Shoku nihongi (3) Nihon koki (4) Shoku nihon koki (5) Nihon montoku tenno jitsuroku (6) Nihon sandai jitsuroku

roei [pieśni gat.lit.] 朗詠 / średniowieczne pieśni miłosne

Rokurin ichiro no ki 六輪一露之記 / autor: Komparu Zenchiku

Ryojin hisho 梁塵秘抄 / pieśni - Ryojin hisho XII w.

Sagoromo monogatari 狭衣物語

saibara genre 催馬楽 / Japońskie pieśni miłosne z okresu Heian

Saigyo monogatari 西行物語 / opowieść o Saigyo z okresu Muromachi

sakimori uta [sakimori no uta] 防人歌 / "Poematy o granicznej straży"

Sanboe 三宝絵 / Trzy klejnoty

Sanjurokuninsen 三十六人撰 / Poezje - Fujiwara Kinto

Sankaiki 山槐記 / dziennik Nakayama Tadachika

Sanka shu 山家集 / autor: Saigyo.

Sannin hoshi 三人法師 / literatura z okresu Muromachi

Sanuki no suke nikki 讃岐典侍日記 / dziennik cesarza Horikawa

Sarashina-no-nikki 更級日記 / „Dziennik z Sarashina” Sugawara no Takasue no musume z lat 1059-1062

Sarashina Kiko さらしなき子 / poezje Matsuo Basho (1644-1694)

Saru genji zoshi 猿源氏草紙 / literatura z okresu Muromachi

Sasayaki Take ささやき竹 / literatura z okresu Muromachi

Sazareishi さざれいし / Otogi-Zoosi—pewna historia

Senchaku [hongan nenbutsu] shu 選択本願念仏集

Sendai kuji hongi (Kujiki) 先代旧事本紀(旧事紀)/ 10 vol. historia Shinto, autor nieznany, przypuszcz. wczesny Heian.

Senjusho 撰集抄 / (121 opowieści) przypis. Saigyo.

Senzei waka shu / Senzaishu 千載集 / VII cesarska antol. poezji z 1187 r.

Shasekishu 沙石集 / opowieść o Muju Ichien,

Shikashu 私家集 / prywatna kolekcja poezji

Shika waka shu / Shikashu 詞花和歌集 / VI cesarska antol. poezji z 1151 r.

Shiki monogatari 四季物語

Shinchokusenshu 新勅撰集 / IX cesarska antol. poezji z 1235 r.

Shingoshuishu 新後拾遺和歌集 / 20 cesarska antol. (szkoła Nijo) 1383-4

Shin Jin Mei 新人名 / Poemat o wierze w ducha – Sosan (? 606 r.)

Shinkokinshu / Shin-kokinwakashu 新古今和歌集 / „Nowy zbiór pieśni dawnych i dzisiejszych” VIII cesarska antol. skompilowana w 1205r. na polecenie cesarza Gotoba

Shinobine monogatari しのびね物語 / tekst z Kamakura z późnego okresu Heian

Shinsen zuino 新撰髄脳 /"Reguły eleganckiej poezji”, Fujiwara no Kinto's

Shinsenzai 新千載和歌集 (1359)
18 cesarska antol. skompil. przez Fujiwarę Tamesada (Nijo)

Shinshokukokinshu 新続古今和歌集 (1439) 21 ostatnia cesarska antol.

Shinshuishu 新拾遺和歌集 (1364)
19 cesarska antol. skomplet przez szkołę Ton'a z Nijo

Shintoshu 神道集 / monogatari

Shirakawa kiko 白河紀行

Shobogenzo 正法眼蔵 / Dogen "Skarb oka prawdziwej Dharmy", z 1231-1253 r.

Shobogenzo zuimonki 正法眼蔵随聞記 /zbiór wykładów i komentarzy zen soto Dogena ułożony przez jego ucznia Fjo (1235-37)

Shodoka 諸度か / Śpiew natychmiastowego satori – Yoka Daishi (665-713) jeden z 4 najstarszych tekstów zen

Shogaku hyakushu 初学百首 / praktyka poetycka - Fujiwara Teika's Shogaku Hyakushu.

Shoji ninen in shodo onhyakushu 正治二年院初度御百首 / Fujiwara Teika's 100-poematów z ery Shoji 1200 r.

Shoku nihon koki 続日本後紀 / 4 narod. historia obejmująca lata 833-50 (rządy Ninmyo)

Shokunihongi 続日本書紀 /ciąg dalszy Kroniki japońskiej od 697r do 791r.

Shokugosenshu / Shokugosenwakashu 続後撰和歌集
10 cesarska antol., skomplet. w 1251 przez Fujiwarę Tamaie.

Shokugoshuishu / Shokugoshuiwakashu 続後拾遺和歌集 16 cesarska antol. z 1325 r. kompil.: Fujiwara Tamefuji i Fujiwara Tamesada

Shokukokinshu / Shokukokinwakashu 続古今和歌集
11 cesarska antol. z 1265 r. kompil. Fujiwara Tameie i inni

Shokusenzaishu / Shokusenzaiwakashu 続千載和歌集 15 cesarska antol. z 1320 r. skomplet. przez Fujiwarę Tameyo.

Shokushi naishinno shu 式子内親王集 / poematy księcia Shikishi.

Shokushuishu / Shokushuiwakashu 続拾遺和歌集
12 cesarska antol. z 1275 r.

Shokyuki / Jokyuki 承久記
Shokyuki. An Account of the Shokyu War of 1221r.

Shomonki 将門記 / Historia rebelii Masakado

Shotetsu monogatari 正徹物語 / poezje (karonsho), ok. 1430 r.

Shuishu / Shui wakashu 拾遺和歌集 / 3 cesarska antol. (1105-1011)

Shunki 春記 / dziennik - Fujiwara no Sukefusa (1007-1057)

Shutendoji 酒呑童子 (otogizoshi)

Soga monogatari曽我物語 / historia braci Soga

Sumiyoshi monogatari 住吉物語 / historia księżniczki Sumiyoshi.

Tachibana no Hayanari-den 橘逸勢伝

Taiheiki 太平記 / klasyczna japońska proza

Taiki 台記 / dziennik Fujiwary no Yorinaga (1120-1156)

Takakura-in Itsukushima goko ki 高倉院厳島御幸記 / raport z podróży do ex-cesarza Takakura w Itsukushima

Takamura monogatari 篁物語

Takafusa-kyo tsuyakotoba emaki 高房卿艶詞絵巻 / śred-Kamakura emaki dat. ok. 1177 r.- bazuje na poematach Fujiwary Takafusa

Takahashi ujibumi 高橋氏文 / historia z ok. 790 r.

Takemukigaki 竹むきが記
dziennik - Hino Sukena no musume, 1 vol. 1329-1333, 2 vol. 1337-1349

Taketori monogatari 竹取物語 / „Zbieracz bambusu” opowieść z okresu 859-
922r.

Tamekane kyo wakasho 為兼卿和歌抄 / Poezje - Tamekanekyo Wakasho ok. 1287 r.

Tamuramaro-den 田邑麻呂伝

Tannisho 歎異抄 / autor: Shinran (1173-1262).

Tauezoshi 田植草紙 / pieśń Azuchi-Momoyama

Tawara-toda monogatari 俵藤太物語 / liter. z okresu Muromachi

Tenzo kyokun 典座教訓 / Instrukcje kuchcika- Dogen 道元 (1200-1253)

To daiwajo toseiden (Toseiden) 東大和尚東征伝 / relac.-Aomi-no-Mabito Genkai

Tohoku\'in shokunin utaawase 東北院職人歌合 / Autor nieznany. Tradyc. datowane Kenpo 2 (1214).

Toji kaden 藤氏家伝 (lub Kaden 家伝)

Tokan kiko 東関紀行 / dziennik z podróży na wschód

Tonomine shosho monogatari 多武峯少将物語

Torikaebaya monogatari とりかへばや物語 / Klasyczny japoński romans z XII w.

Tosa-nikki 土佐日記 / „Dziennik z Tosa” KI-no Tsurayuki z 934r.

Toshiyori zuino 俊頼髄脳 / poezje waka - Minamoto no Toshiyori, 2 vol. 1114 r. lub 1115 r.

Towazugatari とはずがたり/pamiętnik cesarskiej konkubiny Nijo

Tsurezuregusa 徒然草 / Zapiski z wolnych chwil – Kenko (1283-1350)

Tsutsumi-chunagon-monogatari 堤中納言物語 / “Opowieści radcy Tsutsumi“ z ok.1055r.

Ugetsu monogatari 雨月物語 / opowieści „Po deszczu przy księżycu”, Ueda Akinari (1734-1809)

Uji-shui-monogatari 宇治拾遺物語 /“Opowieści zebrane w Uji“ zbiór 196 opowieści i anegdot z lat 1212- 1221

Urashima Taro 浦島太郎 (otogizoshi) – opowiadanie o rybaku Urashima Taro

Urihime 子姫 (otogi-zoshi)

Uta-awase genre 歌合 / Tradycyjna japońska poezja

Uta-monogatari 歌物語り/ utwór literacki z IX w. z gat. refleksyjnej prozy

Utatane うたたね

Utsubo-monogatari うつほ物語(宇津保物語) / „W dziupli” 20 ksiąg z lat 960 -
980.

Wakan Roei-shu 和漢朗詠集 / wybór poezji chińskiej i japońskiej do deklamacji przy akomp. muzyki z pocz.XI w.

Waka shogaku sho 和歌小学抄
manuskrypt poezji z 1169 r. Fujiwary no Kiyosuke (1104-1177)

Wake no Kiyomaro den 和気清麻呂伝 / ok. 830 r.

Yakamochishu 家持集 / kolekcja - Man'yo, poeta Otomo Yakamochi

Yamato-hime no mikoto seiki 倭姫命世記 / tekst Shinto w 1 vol.

Yamato monogatari 大和物語 / poemat z X w.

Yokobue 横笛 / literat. z okresu średniowiecza

Yoro-ryo 養老令

Yoru no nezame / Yowa no nezame 夜の寝覚

Yoru no tsuru 夜の鶴 / autor: Abutsu

Yotsugi monogatari 世継物語

Yume no kayoiji [monogatari] 夢の通ひ路(物語) / giko monogatari w 6vol.

Zazen Yojinki 座禅用心記 / zalecenia w zazen, mistrz Keizan Jokin XIV w.

Zazen-ron 座禅論 / "O medytacji" - Daikaku Zenji 1213-1278

Zeami juroku bushu 世阿弥十六部集 / 16 traktatów - Zeami Motokiyo (1363-1443)

Zenkoji kiko 善光寺紀行 / raport z podróży do Zenko-ji

Kornel Drzewiński

literatura:
Krystyna Wilkoszewska : “Estetyka Japońska, antologia” Kraków 2001

zdjęcia:
http://www.tnm.go.jp/doc/Col/i02.en.html#writ

Meigetsuki / dziennik Fujiwary no Teika, okres Kamakura dat. 1233 r.

Share this