Japonia - podział na okresy historyczne

Z uwagi na liczne rozbieżności w chronologii historii Japonii w różnych publikacjach polskich i zagranicznych, poniższe zestawienie opracowano według aktualnych danych National Museum of Japanese History (Jonai-cho, Sakura City, Chiba Prefecture) oraz innych współczesnych opracowań.

Uwaga: wiele dat jest podanych w przybliżeniu, szczególnie dotyczących okresów prehistorycznych. Precyzyjna data dla wydarzen sprzed A.D. 600 r. nie jest scisle zdeterminowana.

Paleolit, ok.100 000 p.n.e. -- ok.10 000 p.n.e.
Jomon, ok.10 000 p.n.e. -- ok. 300 p.n.e.
Yayoi, ok.300 p.n.e. -- ok. III w. n.e.
Kofun, 2-ga poł. III w. -- 710
Yamato (podokres), V w. -- 710
Asuka, 552 -- 710
Nara, 710 -- 794
Heian, 794 -- 1185
Kamakura, 1185 -- 1333
Nanbokucho, 1333 -- 1338
Muromachi (Ashikaga), 1338 -- 1573
Azuchi - Momoyama, 1573 -- 1603
Edo (Tokugawa), 1603 -- 1868
Meiji, 1868 -- 1912
Taisho, 1912 -- 1926
Showa, 1926 -- 1989
Heisei, 1989 --

Kornel Drzewiński

źródło:
- National Museum of Japanese History 177 Jonai-cho, Sakura City, Chiba Prefecture 285-8502 JAPAN Tel: 043-486-6485 Fax: 043-486-4209
- Japan /a history in art, Bradley Smith, NY 1972

http://tiger3.net/periods/Kofun.html
http://www.rekihaku.ac.jp/index.html
http://www.rekihaku.ac.jp/e_ctable/index.html
http://www.rekihaku.ac.jp/e_ctable/index.html
http://www.askasia.org/frclasrm/readings/t000013.htm
http://academics.triton.edu/faculty/pknol/192001/japanperiods.html

zdjęcia:
http://www.tnm.go.jp/scripts/Index.en.idc

Dogu – figurka z gliny z Wanishi-cho, Muroran-shi, Hokkaido.
okres Jomon 1000 - 400B.C.
Tokio National Museum

Share this