„Dziedzictwo Kresów, cz. 1”

10 września wykładem profesora Jacka Purchli, dyrektora Międzynarodowego Centrum Kultury rozpocznie się „Dziedzictwo Kresów, cz. 1”, program poświęcony jest dziejom Rzeczypospolitej Obojga Narodów i fenomenowi wielokulturowości Europy Środkowej.
Ten pionierski w Europie program badawczy został zorganizowany przez MCK we współpracy z EU Institute in Japan Tokyo, utworzony przez cztery japońskie uczelnie: Hitotsubashi University, International Christian University, Tokyo University of Foreign Studies i Tsuda College.

20 badaczy kultury polskiej z Japonii odwiedzi Polskę południowo-wschodnią i Ukrainę Zachodnią, biorąc udział w dwutygodniowym seminarium w formie objazdu studyjnego. Wizytom w terenie będą towarzyszyć wykłady i seminaria badaczy japońskich, polskich i ukraińskich z zakresu historii, sztuki i literatury związanej z odwiedzanymi miejscami historycznymi. Na terenie Polski przedmiotem studiów będą wybitne przykłady architektury drewnianej z listy UNESCO oraz szlaku architektury drewnianej (Lipnica Murowana, Sękowa, Owczary, Kwiatoń, Bartne), dziedzictwo żydowskie (synagogi w Bobowej i Łańcucie), cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej oraz zabytkowe zamki i pałace (Wiśnicz, Siary, Łańcut, Krasiczyn). Na terenie Ukrainy uczestnicy programu odwiedzą Lwów, Stanisławów i Czerniowce gdzie odbędą się wykłady wprowadzające wykładowców ukraińskich i wizyty w miejscach historycznych i obiektach zabytkowych, a także inne miejscowości związane z polskimi pisarzami, artystami i postaciami historycznymi (Olesko, Rudki, Drohobycz, Kamieniec Podolski).

Dalsze części programu przewidują realizację seminarium objazdowe Białorusi w 2010 r. oraz program studyjny poświęcony Litwie w 2012 r.

Program „Dziedzictwo Kresów” wzbudził zainteresowanie mediów japońskich, badaczom towarzyszył będzie japoński dziennikarz, wydarzenie przyczyni się więc do promocji historii i kultury Polski za granicą, a nawiązanie bezpośrednich kontaktów z badaczami ukraińskimi i dobra znajomość regionu znajdzie odbicie w późniejszych publikacjach w Japonii.

Informacja nadesłana.

Share this