„MCK solidaryzuje się z Japonią”

5 Edycja Thesaurus Poloniae - programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

KWIECIEŃ 2011
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY
KRAKÓW, RYNEK GŁÓWNY 25, www.mck.krakow.pl

Międzynarodowe Centrum Kultury, koordynator programu stypendialnego MKiDN Thesaurus Poloniae postanowiło przeznaczyć jeden grant w jesiennej edycji dla naukowca z Japonii. Tym symbolicznym gestem pragniemy włączyć się w akcję pomocy dla kraju dotkniętego kataklizmem.
Współpracujący od lat z MCK profesor Tokimasa Sekiguchi badacz polskiej literatury i kultury z Tokijskiego Uniwersytetu Języków Obcych zapewnił, że ze strony japońskiej są już konkretni naukowcy chętni na skorzystanie ze stypendium.
Dotychczasowa współpraca MCK z Japonią dowiodła ogromnego zainteresowania badaczy z tego kraju tematyką Europy Środkowej. Od 2008 r. MCK realizuje pionierski w Europie program badawczy we współpracy z EU Institute in Japan, Tokyo (utworzony przez cztery japońskie uczelnie: Hitotsubashi University, International Christian University, Tokyo University of Foreign Studies i Tsuda College). Dwukrotnie do tej pory zorganizowane zostały dla badaczy japońskich warsztaty zatytułowane „Dziedzictwo Kresów” poświęcone historii i dziedzictwu Rzeczypospolitej Obojga Narodów i fenomenowi wielokulturowości Europy Środkowej. W 2008 i 2010 r. Polskę odwiedziło kilkudziesięciu naukowców, uczestniczyli oni w seminarium objazdowym, zebrali materiały do dalszej pracy, która przyczyni się do promocji Polski w Japonii.

***
Trwający trzy miesiące Thesaurus Poloniae adresowany jest do osób zamieszkałych poza Polską, prowadzących badania poświęcone kulturze, historii oraz wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej, dawnej i współczesnej oraz szeroko rozumianej Europie Środkowej. Do udziału w programie zaproszone są zarówno osoby zajmujące się praktycznym wymiarem zarządzania i ochrony dziedzictwa kulturowego, jak i teoretycznymi badaniami z zakresu dziedzictwa, historii, socjologii, etnografii oraz antropologii.
Zakwalifikowany uczestnik programu otrzymuje stypendium (3500 zł, ok. 850 EURO dla uczestników programu Senior oraz 2500 zł, ok. 600 EURO dla uczestników programu Junior miesięcznie) oraz jednorazowy, wypłacany wraz pierwszą ratą stypendium grant przyznawany w celu zakupu książek oraz pomocy naukowych (1500 zł, ok. 400 EURO).
MCK organizuje każdego roku dwie tury naboru dla stypendystów, w każdej przyznawane są trzy stypendia:
- pierwszy nabór rozpoczyna się każdego roku 15 stycznia i kończy 28 lutego, a stypendyści wyłonieni w trakcie tego naboru rozpoczynają swój trzymiesięczny program w Krakowie 1 maja i kończą 31 lipca
- drugi nabór rozpoczyna się 15 maja i kończy 30 czerwca. Rezultaty zostaną ogłoszone do końca sierpnia, a program rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 listopada.

W sprawie uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielami MCK, dr. Michałem Wiśniewskim (m.wisniewski@mck.krakow.pl, +48 12 4242820).

informacja prasowa

Share this