Druga edycja konkursu Międzynarodowej „Nagrody MANGI”

1. W dniu 21 grudnia 2007 r. Komitet Wykonawczy Drugiej Edycji Konkursu Międzynarodowej Nagrody MANGI (Second International MANGA Award) rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń. Wskazówki dotyczące aplikacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na następującej stronie internetowej:

http://www.mofa.go.jp/policy/culture/manga/index.html

2. Nagroda ta została ustanowiona w maju 2007 roku w celu uhonorowania twórców MANGI, mających wkład w promocję MANGI zagranicą. W dniu 26 listopada 2007 r. powołano Komitet Wykonawczy Drugiej Edycji Konkursu Międzynarodowej Nagrody MANGI i podjęto oficjalną decyzję o organizacji drugiej edycji konkursu.

3. Nagroda główna (Golden Prize) zostanie przyznana najlepszemu z kandydatów. Ponadto, wyróżnionych zostanie około trzech prac, których twórcy otrzymają nagrody wyróżnienia (Silver Prize). Dzięki Fundacji Japońskiej Laureaci konkursu otrzymają także zaproszenie do Japonii na około 10 dni, w tym na ceremonię przyznania nagród. Będą mieli także okazję spotkać się z japońskimi artystami MANGI oraz odwiedzić wydawnictwa.

* Informacji udziela Ambasada Japonii w Polsce, tel. 022 696 50 65, e-mail: prot2@emb-japan.pl.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii

21 grudnia 2007

Share this