Japońskie odznaczenia państwowe

Pierwszym orderem, który został ustanowiony w Japonii 10 kwietnia 1875 roku był Order Wschodzącego Słońca (Kyokujitsu-sho). Najwyższy Order Chryzantemy (Kikka-sho) oraz pierwszy stopień pozostałych orderów wręcza osobiście Cesarz w swoim pałacu. Ordery drugiej klasy są wręczane przez Premiera również w pałacu cesarskim. Ordery trzeciej klasy i pozostałych stopni wręczają poszczególni ministrowie w różnych miejscach (m.in. Narodowy Teatr w Tokio) podczas uroczystych ceremonii. Uroczystości kończą się często audiencją u Cesarza w jego pałacu.

Ceremonie związane z wręczaniem przyznanych orderów, które odbywają się wiosną (29 kwietnia) noszą nazwę Haru No Jokun, natomiast jesienią (3 listopada) - Aki No Jokun.
Obcokrajowcy dekorowani są orderami lub innymi medalami najczęściej podczas swojego pobytu w Japonii.
Wszystkie osoby uhonorowane orderami nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia pieniężnego zgodnie z Art. 14 Japońskiej Konstytucji z 3.XI.1946 roku. Japońskie ordery mają wysoką artystyczną wartość, cenioną na świecie, dzięki zastosowaniu technologii produkcji „Shippo-Yaki” oraz wytwornej wstęgi produkowanej w Kioto. Do wszystkich orderów i medali dodawany jest certyfikat i zdobione lakierowane pudełko.
Poniżej ważniejsze japońskie ordery i medale:

Najwyższy Order Chryzantemy 大勲位菊花章

Łańcuch z Najwyższym Orderem Chryzantemy
(Daikuni Kikka-sho, Keishoku) 大勲位菊花章頸飾
Wielka Wstęga Najwyższego Orderu Chryzantemy
(Daikuni Kikka Daiju-sho) 大勲位菊花大綬章

Order Chryzantemy (Kikka-sho) został ustanowiony w 1876 r. przez cesarza Mutsuhito.
Wielką Wstęgą Najwyższego Orderu Chryzantemy został odznaczony w 2002 roku
Aleksander Kwaśniewski (ur. 1954 r.), prezydent III Rzeczpospolitej w latach 1995 - 2005.

Wielka Wstęga Orderu Kwiatów Paulowni 桐花大綬章

Wielka Wstęga Orderu Kwiatów Paulowni została ustanowiona 4 stycznia 1888 roku jako wyższy stopień od Orderu Wschodzącego Słońca. W środku medalu symboliczne promienie słoneczne otoczone są wokół wygrawerowanymi kwiatami drzewa paulowni. Order umocowany jest do zaczepu w kształcie trzech liści paulowni.

Ordery Wschodzącego Słońca 旭日章

Wielka Wstęga Orderu Wschodzącego Słońca 旭日大綬章
Order Wschodzącego Słońca, Złota i Srebrna Gwiazda 旭日重光章
Order Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą 旭日中綬章
Order Wschodzącego Słońca, Złote Promienie z Rozetką 旭日小綬章
Order Wschodzącego Słońca, Złote i Srebrne Promienie 旭日双光章
Order Wschodzącego Słońca, Srebrne Promienie 旭日単光章
Order Wschodzącego Słońca, Pojedyńcze Promienie VI Klasa
Medal Zielona Paulownia VII Klasa
Medal Biała Paulownia VIII Klasa

Order Wschodzącego Słońca (Kyokujitsu-sho) został ustanowiony 10 kwietnia 1875 r. przez cesarza Mutsuhito. Od 4 stycznia 1888 r. ma dziewięć stopni. Order przyznawano jedynie mężczyznom za zasługi wojskowe, dopiero w 2003 roku cesarz Akihito zezwolił na przyznawanie tego orderu także kobietom w związku ze zmianą jego roli po II wojnie światowej. Może być nadawany także pośmiertnie. Pośród Polaków, którzy otrzymali ten order, znaleźli się: - Józef Piłsudski (1867 - 1935) pierwszy Marszałek Polski i Naczlnik Państwa otrzymał Order Wschodzącego Słońca
- Edward Rydz-Śmigły (1886 - 1941) Marszałek Polski i Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych otrzymał Wielką Wstęgę Orderu Wschodzącego Słońca
- Bolesław Orliński (1889 - 1992) pilot, 26.IX.1926 r. za długodystansowy lot do Tokio samolotem typu Breguet XIX (z otwartą kabiną) otrzymał Order Wschodzącego Słońca VI Kl.
- Andrzej Wajda (ur. 1926 r.) - reżyser filmowy i teatralny otrzymał w 1995 r. Order Wschodzącego Słońca
- Profesor Stanisław Michał Filipek został odznaczony 3.XI.2006 r. Orderem Wschodzącego Słońca (Złote Promienie ze Wstęgą) za działalność na rzecz wymiany naukowej pomiędzy Japonią i Polską

Ordery Drogocennej Korony 宝冠章

Wielka Wstęga Orderu Drogocennej Korony 宝冠大授章
Order Drogocennej Korony, Piwonia 宝冠牡丹章
Order Drogocennej Korony, Motyl 宝冠白蝶章
Order Drogocennej Korony, Wistaria 宝冠藤花章
Order Drogocennej Korony, Morela 宝冠杏葉章
Order Drogocennej Korony, Fala 宝冠波光章
Order Drogocennej Korony VI Klasa
Order Drogocennej Korony VII Klasa
Order Drogocennej Korony VIII Klasa

Order Drogocennej Korony (Hokan-sho) ustanowiony został 4 stycznia 1888 r. przez ce-
sarza Matsuhito. Order miał wówczas pięć klas i przeznaczony był tylko dla kobiet. W
1896 r. ilość klas została zwiększona do ośmiu. Order może być przyznawany także
pośmiertnie.

Ordery Świętego Skarbu 瑞宝章

Wielka Wstęga Orderu Świętego Skarbu 瑞宝大綬章
Order Świętego Skarbu, Złota i Srebrna Gwiazda 瑞宝重光章
Order Świętego Skarbu, Złote Promienie ze Wstęgą 瑞宝中綬章
Order Świętego Skarbu, Złote Promienie z Rozetką 瑞宝小綬章
Order Świętego Skarbu, Złote i Srebrne Promienie 瑞宝双光章
Order Świętego Skarbu, Srebrne Promienie 瑞宝単光章
Order Świętego Skarbu VI Klasa
Order Świętego Skarbu VII Klasa
Order Świętego Skarbu VIII Klasa

Order Świętego Skarbu (Zuiho-sho) został ustanowiony 4 stycznia 1888 r. przez cesarza
Mutsuhito i ma dziewięć stopni. Wśród Polaków, którzy otrzymali ten order znajdują się:
- Brat Zenon Żebrowski (1898 - 1982) otrzymał w 1969 roku Order Świętego Skarbu

- Profesor Wiesław Kotański (1915-2005) wybitny japonista, tłumacz literatury japońskiej, w 1977 roku otrzymał Order Świętego Skarbu za osiągnięcia w badaniach kultury Japonii

- Profesor Mikołaj Melanowicz (ur. 1935 r.) japonista i kierownik japonistyki na Uniwersytecie Warszawskim i Jagiellońskim w 1997 r. otrzymał Order Świętego Skarbu - najwyższe japońskie odznaczenie przyznawana cudzoziemcom

Order Kultury 文化勲章

Order Kultury (Bunka Kunsho) został ustanowiony 11 lutego 1937 r. za ponowania cesarza
Showa. Order ma jedną klasę i wręczany jest przez cesarza każdego roku w Dniu Kultury
(3 listopada) za zasługi w sztuce i literaturze oraz innych dyscyplinach kultury.

Medale Honorowe 褒章

Medal z Czerwoną Baretką (Koju-hosho) 紅綬褒章 - za zasługi w ratownictwie
Medal z Zieloną Baretką 緑綬褒章 - za zasługi w służbie społecznej
Medal z Źółtą Baretką (Oju-hosho) 黄綬褒章 - za zasługi w zarządzaniu
Medal z Purpurową Baretką (Shiju-hosho) 紫綬褒章 - za zasługi w nauce i sztuce
Medal z Niebieską Baretką (Ranju-hosho) 藍綬褒章 - w szkolnictwie i opiece społecznej
Medal z Ciemno - Niebieską Baretką (Konju-hosho) 紺綬褒章 - za finansową działal- ność charytatywną

Medale z Czerwoną Baretką, Zieloną i Niebieską zostały ustanowione w 1881 roku. Medal z Ciemno - Niebieską Baretką pochodzi z 1918 r. a Medal z Żółtą Baretką i Purpurową z 1955 roku. Wszystkie medale mają centralny okrąg, w którym znajdują się napisy w charakterze kanji. Wokół centrum znajduje się dekoracja z kwiatów wiśni. Zasady przy-znawania medali uległy zmianie z końcem II wojny światowej i dekorowanie żyjących osób zostało na pewien czas wstrzymane. Po wojnie, od dnia urodzin (29 kwietnia) cesarza Hirohito wznowiono ich funkcję.

Kornel Drzewiński

źródła:

http://www.aba.ne.jp/~sugita/10eng.html
http://www.medals.org.uk/japan/japan-text.htm
http://www.prezydent.pl/x.node?id=430
http://www.pl.emb-japan.go.jp/news/20061024.htm
http://www8.cao.go.jp/english/decoration/kikka.html
http://www.roman.biskupin.wroc.pl/orlinski.html
http://www.brotherzenon.com/polski/Rozne/rozne.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Wschodzącego_Słońca/

zdjęcia:

http://www8.cao.go.jp/english/decoration/index.html
http://www.toronto.ca.emb-japan.go.jp/english/news/infocul-news/jokun/jo...
http://cgi.ebay.com/JAPANESE-4TH-CLASS-ORDER-OF-THE-RISING-SUN-MERIT-MED...

Łańcuch z Najwyższym Orderem Chryzantemy

Wielka Wstęga Najwyższego Orderu Chryzantemy

Wielka Wstęga Orderu Kwiatów Paulowni

Wielka Wstęga Orderu Wschodzącego Słońca

Order Wschodzącego Słońca, Złota i Srebrna Gwiazda

Order Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą

Order Wschodzącego Słońca, Złote Promienie z Rozetką

Order Wschodzącego Słońca, Złote i Srebrne Promienie

Order Wschodzącego Słońca, Srebrne Promienie

Wielka Wstęga Orderu Drogocennej Korony

Order Drogocennej Korony, Piwonia

Order Drogocennej Korony, Motyl

Order Drogocennej Korony, Wistaria

Order Drogocennej Korony, Morela

Order Drogocennej Korony, Fala

Wielka Wstęga Orderu Świętego Skarbu

Order Świętego Skarbu, Złota i Srebrna Gwiazda

Order Świętego Skarbu, Złote Promienie ze Wstęgą

Order Świętego Skarbu, Złote Promienie z Rozetką

Order Świętego Skarbu, Złote i Srebrne Promienie

Order Świętego Skarbu, Srebrne Promienie

Order Kultury

Medal z Czerwoną Baretką

Medal z Zieloną Baretką

Medal z Źółtą Baretką

Medal z Purpurową Baretką

Medal z Niebieską Baretką

Medal z Ciemno - Niebieską Baretką

Certyfikat z Orderem Wschodząceg Słońca, Srebrne Promienie dla Mr. Shozo Ishikawa z Kanady

Lakierowane pudełko na ordery (wewnątrz Order Wschodzącego Słońca)

Lakierowane pudełko na ordery w widoku z zewnątrz

Share this