Odznaczenia rządu japońskiego dla dr Krystyny Okazaki

Odznaczenie rządu japońskiego dla dr Krystyny Okazaki, długoletniej Kierownik Zakładu Japonistyki i Koreanistyki Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

3 listopada rząd japoński ogłosił decyzję o nadaniu dr Krystynie Okazaki, byłej Kierownik Zakładu Japonistyki i Koreanistyki Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego Orderu Wschodzącego Słońca, Złote Promienie z Rozetą.

Odznaczenie zostało przyznane za wkład dr Krystyny Okazaki w upowszechnianie badań japonistycznych i nauczania języka japońskiego, a w szczególności za promocję kultury japońskiej poprzez wykłady i prelekcje, badania nad literaturą Japonii oraz działalność translatorską.

Ambasada Japonii w Polsce składa dr Krystynie Okazaki gratulacje i dziękuje za wieloletnią pracę. Wyraża nadzieję, że stworzone przez nią więzy dobrej woli pomiędzy naszymi narodami przyczynią się do dalszego rozwoju stosunków japońsko-polskich.

Wszelkich informacji udziela Dział Protokołu Ambasady Japonii w Polsce
Tel.: 022-696-50-14
Fax: 022-696-50-01

Informacja prasowa
3 listopada 2007 r.
Ambasada Japonii

Share this