Rząd Japonii

Ustrój Japonii to monarchia konstytucyjna. Zgodnie z Konstytucją Japonii z 1946r., cesarz jest jedynie symbolem państwa i jedności narodu. Najwyższym organem władzy państwowej i jedynym organem ustawodawczym Japonii jest Parlament (Zgromadzenie Narodowe – Kokkai), który składa się z Izby Reprezentantów i Izby Radców. Sesje Parlamentu są zwyczajne, nadzwyczajne i specjalne. Władza wykonawcza należy do Gabinetu składającego się z premiera i 10-u ministrów. Premier, wyznaczany przez Parlament i mianowany przez cesarza, może mianować oraz odwoływać ministrów. Władza sądownicza, cakowicie niezależna od władzy ustawodawczej i wykonawczej, składa się z Sądu Najwyższego, 8-u sądów wyższych, 50-u sądów okręgowych, 50-u sądów rodzinnych, 438-u sądów doraźnych oraz 201 komitetów śledczych d/s sądowych. Prezesa Sądu Najwyższego wyznacza Gabinet i mianuje cesarz. Sędziowie niższych sądów mianowani są przez Gabinet na podstawie listy osób wyznaczonych przez Sąd Najwyższy.

(Władza ustawodawcza)
Parlament (Kokkai)

Izba Reprezentantów (Shugi-in): http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index.htm
Izba Radców (Sangi-in): http://www.sangiin.go.jp/
Sąd Rewizyjny
Komitet sędziowski - oskarżyciel publiczny
Narodowa Biblioteka Parlamentu: http://www.ndl.go.jp/en/

(Władza wykonawcza)
Gabinet

Biuro Gabinetu: http://www.cao.go.jp/
Narodowy Komitet Bezpieczeństwa Publicznego: www.npsc.go.jp
Agencja Obrony: www.jda.go.jp
Ministerstwo Finansów: www.mof.go.jp
Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu: www.meti.go.jp
Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Techniki: www.mext.go.jp
Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa: www.maff.go.jp
Ministerstwo Spraw Zagranicznych: www.mofa.go.jp
Ministerstwo Sprawiedliwości: www.moj.go.jp
Ministerstwo Środowiska: www.env.go.jp
Ministerstwo Terytorium, Infrastruktury i Transportu: www.mlit.go.jp
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komunikacji: www.soumu.go.jp
Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej: www.mhlw.go.jp
Japońska Komisja Rewizyjna: www.jbaudit.go.jp

(Władza sądownicza)
Sądownictwo

Sąd Najwyższy: http://www.courts.go.jp/english/ehome.htm
Sądy Wyższe – 8
Sądy Okręgowe – 50
Sądy Rodzinne – 50
Sądy Doraźne – 438
Komitety śledcze d/s sądowych – 201

Poniżej podległe ministerstwom instytucje i biura rządowe

* Biuro Gabinetu

o Sekretariat Ministerstwa
o Dyrektor Generalny d/s Ekonomii i Budżetu
o Dyrektor Generalny d/s Polityki Nauki i Techniki
o Dyrektor Generalny d/s Badań Ekonomii
o Dyrektor Generalny d/s Ekonomii, Budżetu i Struktury Społecznej
o Dyrektor Generalny d/s Kierownictwa przy Kataklizmach
o Dyrektor Generalny d/s Okinawy
o Dyrektor Generalny d/s Polityki Spoistości Społecznej
o Biuro d/s Odznaczeń
o Biuro d/s Równości Płci
o Biuro d/s Polityki Jakości Życia
o Biuro Promocji i Rozwoju Okinawy

* Narodowy Komitet Bezpieczeństwa Publicznego

* Agencja Obrony

o Sekretarz Parlamentarny d/s Obrony
o Dyrektor Generalny
o Administracja Agencji Usprawnień Obronnych
o Dyrektor Generalny Sekretariatu i Biur
- Biuro Finansów i Wyposażenia
- Biuro d/s Personelu i Szkolenia
- Biuro d/s Polityki Operacyjnej
- Biuro d/s Polityki Obrony
- Sekretariat Ministra Stanu d/s Obrony
o Biuro Sztabu Współdziałania
o Biuro Sztabu Piechoty
o Biuro Sztabu Marynarki
o Biuro Sztabu Lotnictwa

* Ministerstwo Finansów

o Sekretariat Ministerstwa
o Biuro Budżetu
o Biuro Podatkowe
o Biuro Urzędu Celnego i Taryfy
o Biuro Finansów
o Biuro Międzynarodowe

* Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu

o Biuro Polityki Gospodarki i Przemysłu
o Biuro Polityki Handlu
o Biuro Kooperacji Handlu i Gospodarki
o Biuro Środowiska, Polityki Nauki i Technologii Przemysłowej
o Biuro Produkcji Przemysłowej
o Biuro Polityki Handlu i Informacji
o Agencja d/s Zasobów Naturalnych i Energii
o Agencja Bezpieczeństwa Nuklearnego i Przemysłowego
o Agencja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
o Japońskie Biuro Patentowe
o Sekretariat Ministerstwa
o Regionalne Biura i Departament Nadzoru i Bezpieczeństwa Przemysłowego
o Agencje Administracyjne Samorządów

* Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Techniki

o Sekretariat Ministerstwa
o Biuro Polityki Oświaty
o Biuro Edukacji Szkół Podstawowych i Średnich
o Biuro Edukacji Szkolnictwa Wyższego
o Biuro Polityki Nauki i techniki
o Biuro Promocji Badań Naukowych
o Biuro Badań i Rozwoju
o Biuro Sportu Młodzieży
o Dyrektor Generalny d/s Spraw Międzynarodowych

* Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa

o Sekretariat Ministerstwa
o Biuro Generalnej Polityki Żywności
o Biuro d/s Bezpieczeństwa Żywności i Spraw Konsumentów
o Biuro d/s Produkcji Rolnej
o Biuro d/s Postępu w Gospodarstwach
o Biuro Rozwoju Rolnictwa
o Agencja Rybołówstwa
o Agencja Leśnictwa

* Ministerstwo Spraw Zagranicznych

o Sekretariat Ministerstwa
o Departament Dyplomacji
o Biuro Polityki Zagranicznej
o Departament Nauki, Rozbrojenia i Nierozprzestrzeniania Energii Nuklearnej
o Biuro d/s Azji i Oceanii
o Departament d/s Południowo-wschodniej i Południowo-zachodniej Azji
o Biuro d/s Pólnocnej Ameryki
o Biuro d/s Ameryki Łacińskiej i Wysp Karaibskich
o Biuro d/s Europy
o Biuro d/s Środkowego Wschodu i Afryki
o Biuro d/s Ekonomiki
o Biuro Międzynarodowej Kooperacji
o Biuro d/s Prawa Międzynarodowego
o Biuro d/s Konsularnych
o Urząd Informacji i Analiz

* Ministerstwo Sprawiedliwości

o Sekretariat Ministerstwa
o Biuro Spraw Cywilnych
o Biuro Spraw Kryminalnych
o Biuro Sprostowań
o Biuro d/s Rehabilitacji
o Biuro Praw Człowieka
o Biuro d/s Imigracji
o Biuro d/s Oskarżeń Publicznych
o Główne Zewnętrzne Organy Ministerstwa
- Agencja Bezpieczeństwa Publicznego
- Komisja d/s Rewizji Bezpieczeństwa Publicznego
- Instytut Nauki i Badań Ministerstwa Sprawiedliwości
- Instytut Naukowy d/s Korekcji Kadr

* Ministerstwo Środowiska

o Japońska Agencja Konserwacji i Restauracji Środowiska
o Narodowy Instytut Studów Ochrony Środowiska
o Narodowy Instytut Nauki i Badań Środowiska
o Narodowy Instytut d/s Choroby Minamata
o Centrum Informacji Środowiska Globalnego
o Japońskie Centrum Bioróżnorodności
o Instytut d/s Globalnej Strategii Środowiska

* Ministerstwo Terytorium, Infrastruktury i Transportu

o Sekretariat Ministerstwa
o Biuro Polityki
o Narodowe i Regionalne Biuro Planowania
o Biuro d/s Ziemi i Wody
o Biuro Miejskiego i Regionalnego Rozwoju
o Biuro d/s Rzek
o Biuro d/s Dróg
o Biuro d/s Budownictwa Mieszkaniowego
o Biuro d/s Kolejnictwa
o Biuro d/s Transportu Drogowego
o Biuro d/s Morskich
o Biuro d/s pPortów i Przystani
o Biuro Cywilnej Awiacji
o Biuro d/s Hokkaido
o Dyrektor Generalny d/s Polityki Planowania
o Japońska Straż Przybrzeżna
o Japońska Agencja Meteorologiczna
o Komisja d/s Pracowniczych Żeglugi Morskiej
o Japońska Agencja Śledcza d/s Morskich Incydentów

* Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komunikacji

o Biuro d/s Personalnych i Emerytur
o Biuro Zarządu Administracji
o Administracja Ewaluacji i Doradztwa
o Biuro d/s Lokalnych Finansów
o Biuro Lokalnej Administracji
o Biuro d/s Lokalnych Podatków
o Biuro Statystyczne i Instytut Badań Statystycznych
o Biuro d/s Planowania Polityki Poczty

* Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej

o Sekretariat Ministerstwa
- Departament Statystyki i Informacji
o Biuro Polityki Zdrowia
o Biuro Bezpieczeństwa Żywności i Farmaceutyki
o Biuro Standardów Pracy
o Biuro Asekuracji Zatrudnienia
o Biuro Rozwoju Usprawnień
o Biuro Zatrudnienia Dzieci i Rodzin
o Biuro Opieki Społecznej i Pomocy dla Ofiar Wojennych
o Biuro Zdrowia i Opieki Społecznej dla Osób Starszych
o Biuro Ubezpieczeń Społecznych
o Biuro Emerytur
o Dyrektor Generalny d/s Polityki Planowania i Ewaluacji

* Japońska Komisja Rewizyjna

o Sekretariat
o Biuro (1) d/s Finansowych, Majątkowych, Sądowych, Zagranicznych i Podatkowych
o Biuro (2) d/s Ochrony Ziemi, Powietrza, Morza, Zdrowia, Opieki Społecznej i Medycznej
o Biuro (3) d/s Projektów Budownictwa, Dróg i Autostrad, Awiacji, Morskiego Ratownictwa
o Biuro (4) d/s Edukacji, Nauki i Techniki, Narodowych Uniwersytetów, Rolnictwa, Rybołówstwa i Inwentarza oraz Leśnictwa
o Biuro (5) d/s Informacji i Komunikacji, Poczty, Handlu i Przemysłu, Naturalnych zasobów i Energii, Kolejnictwa, Rządowych Instytucji

Uwaga: W powyższym wykazie nie są ujęte regionalne i miejskie instytucje rządowe

Kornel Drzewiński

Źródła:

http://www.kantei.go.jp/foreign/index-e.html
http://www.fact-index.com/d/di/diet_of_japan.html
http://www.poland.or.jp/
http://www.ipu.org/parline-e/reports/2161_A.htm

Zdjęcia:

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index.htm
http://www.kantei.go.jp/foreign/link/links_e.html

Budynek japońskiego parlamentu Kokkai gijido

Rząd Japonii – ideogram

Share this