Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Japonii i Polski

Informacja prasowa, 22.09.2010 Ambasada Japonii.

We wtorek 21 września o godzinie 14.30 czasu nowojorskiego (20.30 czasu polskiego) odbyło się około 30 minutowe spotkanie Ministra Seiji Maehara, który przybył do Nowego Jorku, by uczestniczyć w sesji Zgromadzenia Ogólnyego ONZ, i Ministra Radosława Sikorskiego. Poniżej zamieszczamy podsumowanie tego spotkania:

1. Stosunki dwustronne

(1) Minister Maehara powiedział, że wiąże nadzieje z dalszym rozwojem Polski, która jako silny kraj Europy Wschodniej wzmacnia swoją pozycję w Unii Europejskiej.
(2) Minister Sikorski zaznaczył, że Polska uniknęła stagnacji gospodarczej i jest obecnie 7. gospodarką w Unii Europejskiej. Polska podejmuje również szereg działań na rzecz rozwoju infrastruktury, przez co staje się jeszcze bardziej atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych. W odpowiedzi Minister Maehara oznajmił, że Japonia od dawna mocno angażuje się w eksport technologii związanych z infrastrukturą, które również mogą być wykorzystane dla rozwoju Polski.

2. Umowa o Partnerstwie Gospodarczym (EPA) między Japonią i UE

(1) Minister Maehara przekazał Ministrowi Sikorskiemu stanowisko Japonii, według którego podpisanie EPA jest konieczne z punktu widzenia dalszego rozwoju stosunków między Japonią i UE. W związku z tym Japonia jest gotowa wyjść naprzeciw oczekiwaniom UE, m.in. w sprawie likwidacji narzędzi pozataryfowych. Wyraził oczekiwanie, że Polska okaże zrozumienie i wesprze Japonię podczas starań o rozpoczęcia negocjacji w sprawie EPA na przyszłorocznym szczycie Japonia-UE.
(2) Minister Sikorski powiedział, że po objęciu przewodnictwa w Radzie UE Polska przychylnie zajmie się także kwestią EPA pomiędzy Japonią i UE. Poprosił także stronę japońską o zgłaszanie ewentualnych uwag jeszcze w okresie przygotowań do objęcia prezydencji.

3. Rozbrojenie nuklearne i nierozprzestrzenianie broni atomowej

(1) Minister Maehara przekazał wyrazy wdzięczności za zdecydowaną decyzję Polski o uczestnictwie w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych dotyczącym rozbrojenia nuklearnego i nierozprzestrzeniania broni atomowej w dniu 22 września br., jak również wyraził wolę ścisłego współdziałania z Polską w kierunku realizacji hasła „Świat o niskim ryzyku atomowym” jako strategii dążenia do osiągnięcia „Świata wolnego od broni jądrowej”.
(2) Minister Sikorski powiedział, że oprócz problemu strategicznej broni jądrowej potrzebne są także działania w sprawie problemu taktycznej broni jądrowej.

4. Minister Maehara na pytanie ministra Sikorskiego o stosunek Japonii do sprawy Chin i Korei Północnej udzielił stosownych wyjaśnień.

Share this