Uroczystość otwarcia zmodernizowanego Działu Orientalistycznego Biblioteki Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej wraz z Czytelnią Multimedialną.

1. W dniu 27 kwietnia b.r. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie miała miejsce uroczystość otwarcia zmodernizowanego Działu Orientalistycznego Biblioteki Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej wraz z Czytelnią Multimedialną. Uroczystość ta zamyka oficjalny projekt „Rozbudowa Biblioteki Orientalistycznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie” finansowany ze środków przekazanych przez rząd Japonii w ramach Polsko-Japońskiego Funduszu Partnerskiego utworzonego w 1990 r. w celu odbudowy polskiej gospodarki. W ceremonii uczestniczyli ambasador Japonii w Polsce Ryuichi Tanabe, rektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie prof. dr hab. Andrzej Eliasz, oraz podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotr Serafin. (w załączeniu przemówienie ambasadora Tanabe z uroczystości)
2. Celem projektu było wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Orientalistycznej o pozycje związane z m.in. polityką, społeczeństwem i kulturą Azji Wschodniej, w tym Japonii, wyposażenie go w sprawny system katalogowania i wyszukiwania oraz zakupienie do czytelni urządzeń multimedialnych. W grudniu 2005 r. na prośbę polskiego rządu, rząd Japonii zgodził się przekazać ze środków Polsko-Japońskiego Funduszu Partnerskiego na rzecz ww. projektu sumę 740 000 złotych.
3. Mamy nadzieję, że dzięki wyposażeniu biblioteki w sprawny system katalogowania i wyszukiwania, nie tylko studenci i pracownicy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ale również liczni badacze z całej Polski będą pomyślnie rozwijać badania o Japonii i całej Azji Wschodniej.

(Informacje dodatkowe)
Rząd Japonii w 1990 roku, w ramach pomocy żywnościowej przekazał środki na zakup pszenicy o wartości 25 milionów dolarów. Zysk ze sprzedaży miał pomóc rządowi polskiemu w odbudowie polskiej gospodarki. Utworzono Polsko-Japoński Fundusz Partnerski, w ramach którego zrealizowano dotychczas 38 projektów. (lista wszystkich dotychczas zrealizowanych projektów w załączeniu)

W razie ewentualnych pytań dotyczących projektu, prosimy o kontakt z:

Ambasada Japonii, Dział Ekonomii i Współpracy Gospodarczej
Tel: 022-696-5044
Fax: 022-696-5001
Osoba kontaktowa: dr Arkadiusz Tarnowski

Informacja prasowa
27 kwietnia 2009
Ambasada Japonii w Polsce

Share this