Świątynie buddyjskie w Japonii

Oficjalne początki buddyzmu w Japonii datowane są na około 552 rok. Głównym jego propagatorem w VI w. był książę regent Shotoku Taishi (572 - 622). Finansował budowę wielu świątyń w ówczesnej stolicy Heijo-kyo i okolicach m.in. założoną w 607r. świątynię Horyuji koło Nary oraz Shitennoji w Osace. Świątynie zwane tera (wyr. poch. koreańskiego) zaczęły powstawać obok dotychczasowych chramów shintoistycznych. Buddyjskie klasztory skupiały bractwa mnichów (bodzu) lub mniszek (ama). W 701 roku cesarz Shomu (701-756) wydał ogólnopaństwowy edykt nakazujący budowę świątyń (koku-bunji) i klasztorów w każdej prowincji Japonii.

Mnich Kukai (714 - 835) był założycielem klasztoru na szczycie góry Koya-san, a po dwuletnim pobycie w Chinach został opatem świątyni Todaiji założonej w 752 roku. Jednym z najsilniejszych ośrodków buddyzmu w okresie Heian (794 -1185) była świątynia Enryakuji na górze Hiei koło Kioto. Z upływem czasu nastąpił rozpad pierwotnego buddyzmu na kierunki (szkoły), z których niektóre stały się potem prężnymi sektami. Od okresu Nara (710 - 794) każda świątynia buddyjska związana była tylko z jednym kierunkiem buddyzmu. Wśród buddyjskich świątyń można wyróżnić trzy kategorie architektoniczne: wayo (styl japoński), daibutsuyo (styl Wielkiego Buddy) i karaya (styl chiński). Przed głównym wejściem do świątyni znajdują się dwie bramy - wewnętrzna i zewnętrzna. Główna brama wejściowa (mon) - to osadzony na siedmiu filarach dach, często z widokowymi galeryjkami. Podstawowym elementem starych świątyń była pagoda (to), w której przechowywano buddyjskie relikwie. Charakterystyczna struktura pagody wywodzi się od indyjskiej stupy i występuje zwykle jako budowla trzypiętrowa (sanju no to) lub pięciopiętrowa (goju no to). Nad pagodą wznosił się dekorowany maszt (sorin) wysokości 15m. będący symbolem drogi wyzwolenia poprzez nirwanę. Obok pagody wybudowana była główna hala (kondo, hondo, butsuden, amidado lub hatto) oraz hala kazań (kodo) i skarbiec, w którym przechowywano święte sutry i dary dla świątyni. Poszczególne obiekty połączone były krytymi galeriami (kairo). Z upływem czasu, pagoda stała się jednym z wielu elementów zespołu świątynnego, w skład którego wchodziła wieża z bębnami, dzwonem i święte źródło. Dookoła znajdowały się pobudowane cele mnichów (dzobo). Budynki świątyń były wykonane z drewna w konstrukcji słupowo - belkowej. Architektura świątyń buddyjskich zachowywała ludzką skalę i unikała sztucznej ozdobności. Podkreślała za to cechy materiału konstrukcji drewnianej i powiązania z jej otaczającą naturą. W 692 roku istniało przypuszczalnie w Japonii ok. 545 klasztorów i świątyń buddyjskich wzniesionych na kamiennych platformach ze ścianami ozdobionymi czerwoną laką oraz dachami krytymi półkolistą dachówką.
W okresie Heian (794 -1185) architektura świątyń nawiązywała do wczesnych sanktuariów na palach (Ise), ponad ziemią, odrzucając przestrzeganą dotąd symetrię całego zespołu. Dachy kryto dachówką z kory cyprysu a ściany pozostawiano z niemalowanego drewna jak w jedynym zachowanym przykładzie z tego okresu - kondo i pagoda świątyni Muroji koło Nary. Odłam buddyzmu Zen, jaki wyłonił się Japonii w okresie Kamakura (1185 -1333) wywarł wielki wpływ na prostotę późniejszej architektury i sztuki Japonii. Wśród obiektów świątyni zen szczególną uwagę zwraca pawilon herbaty, w którym odbywały się ceremonie picia herbaty. Jeden z wybitnych mistrzów zen Dogen Kigen (1200 -1253) w 1233 r. na miejscu świątyni Gokurakuji założył klasztor Kosho Horinji, a w 1244 r. przyjął opactwo klasztoru Dajbutsuji zmieniając jego nazwę na Eiheiji (pref. Fukui). Po dzisiejszy dzień w tym miejscu znajduje się najważniejsza świątynia zen soto w Japonii.
W XVI w., w okresie Momoyama (1573 -1603), oraz Edo (1603 -1868) pojawia się tendencja w sztuce i architekturze Japonii do silnej ornamentyki i szczegółów.

Współcześnie w każdym japońskim mieście istnieje co najmniej jedna świątynia, a duże miasta takie jak Kioto, posiadają ich nawet kilka tysięcy. Do najbardziej atrakcyjnych miejsc w Japonii z uwagi na wyjątkową jakość zabytkowych kompleksów buddyjskich świątyń należą: Kyoto, Nara, Kamakura oraz góra Koya-san.

Poniżej wybrane słynne japońskie świątynie:

KIOTO

* Chion-in 知恩院 
Główna świątynia sekty buddyjskiej Jodo założonej przez kapłana Honena, założona w 1234r. przez kapłana Honena w płn.wsch. części parku Maruyama. Współczesny budynek pochodzi z XVII w. Przed głównym wejściem do świątyni stoi brama Sanmon o wys. 24m. z największym w Japonii dzwonem odlanym w 1633r.
http://www.geocities.com/laura0056/chionin.htm

* Daigoji 醍醐寺
Kompleks świątynny w płd. wsch. części Kioto. Zespół składa się z ponad 70 budynków i dzieli się na trzy obszary Shimo-Daigo (niższy), Kami-Daigo (wyższy) na szczycie Kasatori oraz Sanpo-in. W 874r. mnich buddyjski Shobo (Rigen Daishi) umieścił w pustelni statuę Kannon (Avalokitesvara), Juntei i Nyoirin, które były dedykowane szczytowi góry gdzie odkrył święte źródło Daigo poprzez inspirację lokalnego bóstwa Yokoo Daimyojin. Dalszy rozwój świątyni następował pod patronatem cesarzy Daigo (897-930), Suzaku (930-946) i Murakami (946-967). Hala Buddy ukończona w 926r. i pięcio kondygnacyjna pagoda zbudowana w 951r. stanowiły prototyp kompleksu świątynnego Shimo-Daigo. Jeden z obiektów zespołu - świątynia Sanpo-in, została zbudowana w 1115 r. Na terenie kompleksu znajduje się też ogród założony przez Toyotomi Hideyoshi w 1598r. Świątynia jest na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.
http://www.daigoji.or.jp/e/

* Daitokuji 大徳寺
To świątynia buddyjskiej sekty rinzai. Położona jest w Kioto w górskim paśmie Ryuhozan. Została założona w 1319 r. przez Shohomyocho (Daitokokushi). W ogromnym zespole Daitokiji oprócz głównej świątyni znajduje się tu 23 mniejszych klasztorów i świątyń wraz z założeniami ogrodowymi z przeł. XV I XVI w. Mały ogród przy świątyni Daisen-in z 1509r. architekta krajobrazu Soamiego uważany jest za skarb sztuki japońskiej. Budowę bramy Sanmon rozpoczął w 1589r. mistrz ceremonii herbaty, Sen-no Rikyu a cesarzowa Meisho ofiarowała w 1640r. Bramę Cesarskich Posłańców (Chokushimon).
http://www.daitokuji.or.jp/

* Enryakuji 延暦寺 
Zespół świątynny na górze Hiei na płn.-wsch. od centrum Kioto, został założony w 788r . przez mnicha sekty tendai Saicho (767-822) znanego jako Dengyo Daishi. W 1581r. budynki klasztorne wokół świątyni zostały spalone przez Odę Nabunagę a w XVII wielki klasztor znowu rozbudowano. Do najcenniejszych budowli zespołu należy centralny pawilon Kompon Chu-do, wielki pawilon wykładowy Daiko-do w Toto (wsch. część), Shaka-do (pawilon Shakyamuni) z 1595r. oraz pagoda Sorinto w Saito (zach. część). Świątynia jest na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.
http://zork.net/gallery/monasteries/aaa?full=0

* Ginkakuji 銀閣寺
Świątynia Srebrnego Pawilonu została pierwotnie zbudowana przez shoguna Ashikaga Yoshimasa w 1489r. jako jego rezydencja wiejska. Po jego śmierci w 1490r. przekształcono rezydencję na świątynię buddyjską zen Rinzai, początkowo zwaną Jisho-in (Jisho-ji) a później Ginkakuji. Otaczający ją ogród zaprojektował Muso Soseki. Świątynia jest na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.
http://www.orientalarchitecture.com/

* Kinkakuji 金閣寺
(Świątynia Złotego Pawilonu)
Rezydencja została wzniesiona w 1398r. dla shoguna Ashikaga Yoshimitsu. Zgodnie z jego życzenierm willa została przekształcona po jego śmierci w 1408r. w świątynię buddyjską (szkoła rinzai). W 1950 r. budynek świątyni został podpalony lecz w pięć lat później odbudowano jego dokładną kopię. Willa wraz z jej wnętrzami jest przykładem stylu architektonicznego zwanego shoin - zukuri. Ogrody zostały zaprojektowane w 1339r. przez Muso Soseki (1275-1351). Świątynia jest na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.
http://www.orientalarchitecture.com/

* Kiyomizu-dera 清水寺
„Świątynia Czystej Wody” została założona w 798r. i poświęcona jest bogini Kannon. Współczesny budynek wzniósł Tokugawa Iemitsu w 1633r. Główny Pawilon oparty jest na konstrukcji składającej się ze 139 drewnianych słupów. Obok znajduje się wodospad Otowa no Taki, gdzie wierni zbierają się aby dostąpić oczyszczenia w strumieniu wodospadu. W 1994r. świątynia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.
http://www.openhistory.org/pics/Kiyomizu-dera/

* Kodaiji 濃台寺 
W 1605r. świątynię zbudowała wdowa Kita-no-Mandokoro po generale Toyotomi Hideyoshi (1536 -1598) i poświęciła jego pamięci. W skład zespołu świątynnego wchodzi pięć budynków. Główną bramę Omotemon oraz dwa pawilony do ceremonii herbaty zaprojektowane przez Sen-no-Rikyu sprowadzono z zamku Fushimi należącego uprzednio do Hideyoshi. Otaczający ogród krajobrazowy pochodzi z XVII w. w/g projektu Kobori Enshu. Świątynia Kodaiji znajduje się w dzielnicy Kioto - Higashiyama.
http://www.kodaiji.com/

* Nanzenji 南禅寺 
Budynek z 1264r., który pierwotnie miał być na willą cesarza Kameyamy (1249 -1305), w 1291r. został przekształcony na świątynię zen rinzai, której nadano nazwę Nanzenji. Większość istniejących budynków kompleksu pochodzi z XVII w. Główna brama Sanmon została wybudowana w 1628r. W przeniesionym z pałacu cesarskiego w Kioto pawilonie Hojo znajdują się przsuwane drzwi ozdobione malowidłami Kano Tan-yu. Niedaleko od podległej świątyni Nanzen-in (dawniej prywatna rezydencja cesarza) płynie woda ceglanym akweduktem (1890r.) z jeziora Biwa. Najbardziej interesujący jest ogród z wygrabionego pisku i karłowatych drzew przy Konchi-in założony przez Kaboriego Enshu w 1627r.
http://homepage.mac.com/a_fukuyama/2004/Menu40.html

* Ninnaji 仁和寺
Budowę w 888r. ukończył cesarz Uda (867 - 931) jako swoją rezydencję zwaną Pałac Omuro. Współcześnie świątynia Ninanji jest siedzibą buddyjskiej sekty Shingon oraz Szkoły Układania Kwiatów Omuro. Najstarsze zachowane budynki pochodzą z XVII wieku, są to pawilony Hondo i Mieido przeniesione z cesarskiego pałacu w Kioto. Niektóre budynki zniszczone podczas pożaru w 1887r. zostały obecnie odbudowane. W skarbcu Reihokan znajdują się zbiory obrazów, rzeźb i ceramiki. Świątynia Ninanji jest na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.
http://www.orientalarchitecture.com/kyoto/ninnajiindex.htm

* Ryoanji 竜安寺
„Świątynia Spokojnego Smoka“ została założona w 1473r. w płn. zach. części Kioto i jest świątynią sekty zen rinzai. W świątyni znajduje się unikalny w świecie ogród kontemplacyjny. Jego twórcą był poeta i teoretyk Soami (1485-1525). W prostokącie białego żwiru
znajduje się 15 odłamków skalnych zróżnicowanej wielkości obrośniętych mchem, rozmieszczonych na „morzu“ wygrabionego białego żwiru. W 1994r. świątynia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.
http://www.orientalarchitecture.com/

* Sanjusangendo 三十三間堂
Świątynię założono we wschodniej części Kioto w 1164r. na polecenie cesarza Go-Shirakawy. Przebudowano w 1266r. po pożarze w 1249r. Poświęcona jest buddyjskiej bogini Kannon, której 1001 figur znaduje się po obu stronach jej głównego posągu wyrzeźbionego w 1254r. przez Tankei. Wszystkie rzeźby tej świątyni są skarbami narodowymi kultury Japonii.
http://www.ame- tsuchi.com/gallery/sanjuusangendoo/100_0355

* Tenryuji  天龍寺 
W dzielnicy Arashiyama w Kioto znajduje się „Świątynia Niebiańskiego Smoka” należąca do sekty zen rinzai. Została założona w 1339r. przez shoguna Takauji Ashikaga dla upamiętnienia zmarłego cesarza Go-Daigo (1288 -1339). Do dziś zachował się jedynie ogród krajobrazowy zaprojektowany w 1340r. przez Muso Kokushi (1275 -1351). Współczesne budynki pochodzą z okresu Meiji. W 1994r. świątynia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.
http://www.reggie.net/album.php?albid=718

* Tofukuji 東福寺
Świątynia sekty zen rinzai została założona w 1236r. Jej konstrukcja jest w stylu świątyni Todaiji oraz Kofukuji. Z kombinacji tych dwóch nazw świątyń powstało nowe określenie „Tofukuji”. Świątynia ta jest jedną z pięciu najważniejszych świątyń zen w Kioto. Wiele budynków zniszczył pożar w 1881r., które odbudowano w XX wieku. Jednym z najpiękniejszych ogrodów świątyni Tofukuji jest Reiun-in.
http://www.jref.com/gallery/showphoto.php?photo=1476

* Toji 東寺
Świątynia została założona w 794r. dekretem cesarza Kammu dla ochrony miasta. W 818r. została przekazana dla mnicha Kobo Daishi założyciela sektę byddyjską Shingon. W XVw. zespół świątynny został poważnie zniszczony w czasie wojen domowych. Główna hala Hondo z 1606r. zaliczona jest do skarbów narodowych Japonii. W hali kazań Kodo znajduje się 21 posągów Buddy i innych bóstw. Pagoda wzniesiona przez Tokugawę Iemitsu w 1644r. ma 57m wysokości. Świątynia Toji jest od 1994r. na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.
http://imageevent.com/andreainjapan/goldenweek2004/tojitemple?=2&c=4&m=2...

* Nishi Honganji 西本願寺 i Higashi Honganji 東本願寺
Nishi Honganji oraz Higashi Honganji znajdują się w centrum Kioto. Świątynia Honganji została zbudowana w 1591r. przez Toyotomi Hideyoshi dla sekty buddyjskiej Jodo shin-shu. W 1602r. Hideyoshi założył w pobliżu świątynię Higashi (wschodni) Honganji. Wcześniejszą świątynię od tej pory nazywano Nishi (zachodni) Honganji. Składa się ona z pięciu obiektów z okresu Momoyama. Główny pawilon Goei-do przebudowany w 1636r. będzie obecnie odnawiany. Pawilon Daisho-in został przeniesieny z zamku Fushimi-jo wraz z wielką bramą Kara-mon. W 1994r. świątynia Nishi Honganji została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.
http://www.cs.berkeley.edu/~milch/japan/slide07.html

* Byodo-in 平等院
Świątynia Byodo-in zlokalizowana jest w miasteczku Uji na płd.wsch. od centrum Kioto. Pierwotnie była to rezydencja Fujiwary Michinagi (966 -1024), którą w 1052r. przekształcono w świątynię Feniksa (ptak czczony przez Japończyków jako obrońca Buddy). Po pożarze w 1336r. w czasie wojen cywilnych, ocalał jedynie pawilon Feniksa (Hoodo) z 1053r. będący szczytowym osiągnięciem architektury z okresu Heian. Wewnątrz świątyni znajduje się posąg Buddy Amidy oraz 52-a posągi Bosatsu z XI w. W 1994r. świątynia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.
http://www.orientalarchitecture.com/

NARA

* Todaiji 東大寺
Świątynia Todaiji zgodnie z edyktem cesarskim z 743r. miała stanowić centrum wobec wszystkich świątyń na prowincjach. Główny budynek (o wym. 88x51m) poświęcono w 752r. Kolejne rekonstrukcje po pożarach wykonywano w XII, XVI i XVII w. Wielka południowa brama Nandaimon pochodzi z VII w. lecz była rekonstruowana w XII w. Pawilon Wielkiego Buddy (Daibutsuden) rekonstruowano w 1708r. Na terenie zespołu świątynnego znajduje się ponadto Pawilon Drugiego Miesiąca (Nigatsugo)
Przebudowany w 1669r., Pawilon Trzeciego Miesiąca (Sangatsudo) z VIII wieku oraz skarbiec Shoso-in. W dniu 21 lipca 756r. po śmierci cesarza Shomu (701 -756), cesarzowa Komyo przekazała na rzecz świątyni Todai-ji w Narze cały majątek po zmarłym mężu zgromadzony w okresie jego panowania. Umieszczono go później w specjalnie do tego celu wybudowanym budynku skarbcu Shoso-in w 760r.
W 1998r. świątynia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.
http://www.orientalarchitecture.com/

* Kofukuji 興福寺
Świątynia byddyjskiej sekty Hosso została założona w 609r. przez żonę Fujiwary Kamatariego. Cały kompleks świątyni (175 budynków) przeniesiono z Kioto w obecne miejsce w 710r. kiedy Nara została stolicą kraju. Większa część świątyni uległa zniszczeniu w czasie pożaru w 1717r. Uratowano pawilon Hokuendo i trzykondygnacyjną pagodę z oresu Kamakura. Z 1426r. pochodzi pięciokondygnacajna pagoda i Wschodnia Złota Hala Tokondo. Obecnie istnieje tylko 12 budynków. W 1998r. świątynia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.
http://www.orientalarchitecture.com/

* Horyu-ji 法隆寺
„Świątynia Kwitnącego Prawa“- ten najstarszy zachowany do dziś zespół świątyni byddyjskiej założony został przez księcia Shotoku w 607r. i nazywany był wówczas „Ikaruga-dera“. Przypuszczalnie była przebudowana w 670r. Uważany jest obecnie za skarb kultury narodowej Japonii. Cztery istniejące budynki w konstrukcji drewnianej mają przeszło 1300 lat. Do kompleksu świątyni należą także obiekty z okresu Heian, Kamakura oraz dobudowane między XV a XIX wiekiem. Kompleks dzieli się na dwie części: Klasztor Zachodni (Sai-in) oraz Klasztor Wschodni (To-in). Znajdują się tam takie budynki jak Złoty Pawilon (Kondo) z VII w., najstarsza w Japonii pagoda Goju-no-To z VII w., Wielki Pawilon Nauki (Daikodo) z X w., Zachodni Pawilon Okrągły (Saiendo), Pawilon Duszy Księcia Shotoku (Shoryoin), Pawilon Snów (Yumedono) z 739r. oraz Wielki Skarbiec (Daihozo-den). Świątynia jest głównym centrum buddyzmu Hosso. W 1993r. została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.
http://www.orientalarchitecture.com/

* Yakushiji 薬師寺
Jest to świątynia buddyjskiej sekty Hosso założona w 680r. przez cesarza Temmu (672 -686). Do naszych czasów zachowała się trzykondygnacyjna pagoda Toto z 730r. W głównym pawilonie Kondo zrekonstruowanym w 1976r. znajduje się brązowa trójca Buddy Yakushi Nyorai z VIII w. W 1998r. świątynia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.
http://www.ame-tsuchi.com/gallery/albums.php?set_albumListPage=2

* Toshodaiji 唐招提寺
Świątynia sekty buddyjskiej Ritsu została zbudowana w 759r. przez chińskiego mnicha Chien Chena (jap.Ganjin). Zachowane do dziś budynki są w czystym chińskim stylu z okresu Nara. W 1998r. świątynia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.
http://www.japan-guide.com/e/e2165.html

* Muroji 室生寺        
Prawdopodobnie świątynia powstała w 681r. Nowy styl architektoniczny jaki wyłonił się w oresie Heian był pod większym wpływem rodzimej sztuki budowlanej aniżeli pod wpływem budownictwa chińskiego. Dachy kryto dachówką z kory cyprysu a ściany pozostawiano z niemalowanego drewna jak w jedynym zachowanym przykładzie z tego okresu - kondo i pięciokondygnacyjna pagoda świątyni Muroji. Świątynia przebudowana została w 824r. przez mnicha Kukai, założyciela sekty Shingon. Świątynia położona jest niedaleko od rzeki Muro. W 1998r. świątynia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.
http://www.taleofgenji.org/muroji.html

GÓRA KOYA-SAN (obecnie jest tu ponad 110 świątyń)

* Kongobuji 金剛峯寺
Świątynia jest siedzibą sekty byddyjskiej Shingon, której założycielem na terenie Koya-san w 816r. był Kobo Daishi (774 -835). We wnętrzu jednej z komnat, na rozsuwanych drzwiach znajdują się malowidła Kano Tanyu. Zespół świątynny Koya-san dzieli się na dwa obszary, Garan (ze skarbcem Reihokan) na płd.zach. od Kongobuji oraz Okunoin na wschodzie (z Pawilonem Latarni Toro-do).
http://www.asunam.com/koyasan_page.htm

TOKIO

* Sensoji 浅草寺
Buddyjska świątynia w dzielnicy Asakusa związana z sektą Tendai zwana także Kannon-sama ponieważ wewnątrz znajduje się złoty posąg bogini Kannon. Budynek od IX w.był wielokrotnie przebudowywany, ostatnio w 1958r po zniszczeniach z II wojny światowej. Główna brama zwana Kaminarimon (Brama Pioruna).
http://www.orientalarchitecture.com/

* Zojo-ji 増上寺
Świątynia buddyjska sekty Shingon przeniesiona została w obecne miejsce do parku Shiba w Tokio w 1598r. Założycielem świątyni był Yuyo Shoso. W okresie odnowy Meiji podpalono ją, a w pokresie II-ej wojny światowej uległa zniszczeniu. Dwupiętrowa brama Sanmon z 1605r. ocalała. W 1974r. wybudowano główny pawilon gdzie zgromadzono cenne zabytki oraz dzwon świątynny.
http://www.jref.com/gallery/showphoto.php?photo=275

KAMAKURA

* Kotokuin 高徳院
Świątynia buddyjskiej sekty „Czystej Ziemi“. Stojąca na zewnątrz figura Buddy Amidy datowana na ok. 1252r., ma wysokość 13,35m i jest drugą co do wielkości rzeźbą Buddy (po Todaiji w Nara) w Japonii.
http://www.japan-guide.com/e/e2165.html

* Hasedera 長谷寺
Świątynia należy do buddyjskiej sekty Jodo, poświęcona Wodnym Dzieciom (mizuko). W ogrodzie świątyni są tysiące kamiennych posążków nienarodzonych dzieci oraz kilka posągów Jizo, opiekuna podróżnych i Wodnych Dzieci. Drewniana rzeźba bogini miłosierdzia Kannon o jedenastu twarzach (wys. 9,18 m) pochodzi z VIIIw.
http://personalwebs.coloradocollege.edu/~dgardiner/hasedera/hasedera.html

* Kenchoji 建長寺
Jest pierwszą z pięciu najważniejszych świątyń Zen w Kamakurze i jedną z najstarszych w Japonii. Założył ją w 1253r. chiński mistrz zen Hojo Tokiyori. Dzwon Bonsho odlany z brązu w 1255r. jest skarbem narodowym Japonii. Ogród założył mistrz zen Muso Kokushi.
http://shunkaian.net/tabi_main_kamakura_p2.html

* Engakuji 円覚寺
Jedna z dwu najważniejszych świątyń sekty zen rinzai w Kamakurze. Świątynię zbudował w 1282r. Tokimune Hojo (zwycięzca Mongołów) dla upamiętnienia poległych Japończyków. W 1923r uległa zniszczeniu podczas trzęsienia ziemi. Współczesne budynki są więc kopiami. Wnętrze świątyni jest prawie puste, stoi tam na podwyższeniu statua Buddy. Za bramą znajduje się największy w mieście dzwon z 1301r.
http://www.asahi-net.or.jp/~QM9T-KNDU/engakuji.htm

* Tokeiji 東慶寺
Świątynia reprezentuje sektę Rikai buddyzmu zen i jest odgałęzieniem szkoły Engakuji. Tokeiji została założona przez żonę Hojo Tokimune w 1285r., po jego śmierci. Do świątyni miały wolny wstęp kobiety. Trzyletni pobyt w świątyni kobiety jako mniszki wystarczał aby udzielono jej rozwodu. Poza świątynią przed okresem Meiji nie było możliwe aby kobieta mogła wystąpić o rozwód z mężem. Obecnie w świątyni nie ma już mniszek.
http://www.japan-guide.com/e/e3105.html

NIKKO

* Rinnoji 輪王寺
Świątynia została założona przez mnicha buddyjskiego sekty tendai, Shodo Shonina w VIII w. W Pawilonie Trzech Buddów (Sanbutsu-do) z 1648r. znajduje się posąg Kannon, Amidy Nyorai i Bato- Kannon. W skarbcu Homotsu-den zgromadzono cenne zabytki sakralne.
W 1999r. świątynia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.
http://www.rinnoji.or.jp/

KAWAGOE

* Kita-in 喜多院
Świątynia buddyjskiej sekty Tendai powstała w 839r. w Kawagoe, będącego dzisiaj przedmieściem Tokio, i nosi cechy stylu wczesnego budownictwa zamkowego z okresu Edo. W 1638r. Kita-in została zniszczona przez pożar lecz dzięki funduszom shoguna Tokugawy Iemitsu została odbudowana.
http://www.japan-guide.com/e/e6500.html

HIRAIZUMI

* Chusonji 中尊寺
Świątynia sekty buddyjskiej Tendai została założona przez mnicha Ennina w 850r. Większość z ok.300 budynków z XIIw. uległa zniszczeniu w czasie pożaru w 1337r. Główny pawilon Konjiki-do z 1124r. uważany jest za skarb narodowy. W skarbcu Sankozo znajdują się szczątki rodziny Fujiwara i inne zabytkowe przedmioty tutaj zgromadzone. W drugim skarbcu Kyozo z 1108r. umieszczono kolekcję sutr (5 tys.), z których większość spłonęła podczas pożaru. Na terenie świątyni znajduje się także scena teatru No z 1853r.
http://www.reggie.net/album.php?albid=505

* Motsuji 毛越寺
Świątynię założono w 850r. W owym czasie była największą świątynią buddyjską w tej części Japonii, mieszczącą kilka pagód, 40 pawilonów i przeszło 500 budynków klasztornych. Jedyną pozostałością z okresu Heian jest założenie ogrodowe Jodo-en (Rajski Ogród). W 1989r. zbudowano kopię dawnego głównego pawilonu.
http://www.motsuji.or.jp/

MATSUSHIMA

* Zuiganji  揣 巌寺 
Świątynia buddyjskiej sekty zen Rinzai powstała w 828r. Współczesne budynki są dobudowane w 1609r. przez Date Masamune jako rodzinna świątynia. W głównej hali słynne są malowane drzwi (fusuma) z 1622r. W skarbcu Seiryu-den znajdują się pamiątki rodu Date.
http://www.town.matsushima.miyagi.jp/english/sightseeing/asset/zuiganji/...

* Godaido 五大堂
Świątynia powstała w 807r. a w 1600r. przebudował ją Date Masamune. Świątynia jest otwierana tylko trzy razy w ciągu stu lat.
http://junpei.blog.ocn.ne.jp/photos/sendai/pict0007.html

NAGANO

* Zenkoji 善光寺
Prawdopodobnie tę buddyjską świątynię wybudowano w VII w.
Opiekuje się nią kapłan i kapłanka. Po wielokrotnych zniszczeniach, w okresie shogunatu Tokugawy świątynię przeniesiono w obecne miejsce. Istniejąca rekonstrukcja pochodzi z 1707r. i zaliczana jest do skarbów narodowych kultury Japonii. Przypuszczalnie przechowywany jest w niej pierwszy wizerunek Buddy przywieziony do Japonii z Korei w 552r. Co 7 lat pokazuje się jego kopię, natomiast oryginału nikt nie widział od 37 pokoleń.
http://www.japan-guide.com/a/html/nagano06_e.html

FUKUI

* Eiheiji 永平寺
Jest to główna świątynia buddyzmu zen Soto w Japonii. Została założona przez mistrza zen Dogena, największego mistrza zen w Japonii. W 1244 r. przyjął opactwo klasztoru Dajbutsuji zmieniając jego nazwę na Eiheiji.
http://www.rdrop.com/~mbliss/Zen/Eiheiji2.html

MATSUYAMA

* Ishiteji 石手寺
Architektura świątyni reprezentuje charakterystyczny styl budownictwa z okresu Kamakura (1185 -1333). Brama Niomon oraz trzypiętrowa pagoda zaliczane są do skarbów narodowych kultury Japonii.
http://ishiteji.interlink.or.jp/

YAMAGUCHI

* Joeiji 常栄寺  
Pierwotnie świątynia była domem mieszkalnym. Na terenie świątyni znajduje się słynny ogród zen Sesshutei. Przypuszczalnie został założony przez malarza i projektanta ogrodów, mnicha buddyjskiego zen Sesshu Toyo (1420- 1506).
http://www4.ocn.ne.jp/~joeiji/

FUKUOKA

* Shofukuji 聖福寺
Założona w 1195r. przez mnicha Eisaia, który sprowadził do Japonii zen i był mistrzem ceremonii herbaty. Uważa się, że Shofukuji jest pierwszą, najstarszą świątynią zen rinzai w Japonii. Żaden z dawnych budynków nie zachował sią do chwili obecnej.
http://www.japan-guide.com/e/e4804.html

DAZAIFU

* Komyo-zenji 光明禅寺 
Świątynia została założona w XIII w. Współczesne budynki pochodzą z okresu Edo (1603 -1868). Z jej wnętrza można kontemplować piękny ogród zen z wygrabionego żwiru i kamiennych „wysp”.
http://www.ne.jp/asahi/yume/dreams/main/English_Komyo.htm

* Kanzeonji 観世音寺
Świątynię założono w 746r. Znajduje się tu jeden z najstarszych dzwonów w Japonii pochodzący z 697r. Pierwotnych budynków już nie ma , istniejące pochodzą z XVIIw. W skarbcu znajduje się kolekcja figur Buddy z X -XIIw.
http://www.japan-guide.com/e/e4853.html

Kornel Drzewiński

źródła:
*„Japan - a history in art“ published as a Gemini Smith book,
USA, 1972
* Wiesław Kotański: „Religie Japonii”, w: „Zarys dziejów religii”, Iskry,
W-wa 1986
* Dogen: „Shobogenzo Zuimonki“ Elementarz zen soto, wyd. Rebis, Poznań 1997
* Przewodnik - Japonia, National Geographic, wyd. G+JRBA, W-wa 2004
* Japonia, Przewodnik Pascala, Onet.pl SA, Oddział Wyd. Pascal 2004

http://www.japan-guide.com/e/e2058.html
http://www.portageproject.org/7th_conf/sF_japan2.htm
http://www.art-and-archaeology.com/japan/ginkakuji1.html
http://www.orientalarchitecture.com/

zdjęcia:
http://www.taleofgenji.org/muroji.html
http://www.daigoji.or.jp/e/index.html
http://www.japaneseguesthouses.com/about/travel/
http://www.japaneseguesthouses.com/about/travel/koya_photos1.htm
http://www.k.kth.se/students/k98_hed/japan/
http://www.sight-seeing-japan.com/genr/gjj_ryoanji.html
http://myhome.hanafos.com/~hongsae/japan/4_Nara/Thumb/Todaiji_2.htm
http://www.246.ne.jp/~ziggy/Okunoin.htm
http://shunkaian.net/tabi_main_kamakura_p2.html
http://junpei.blog.ocn.ne.jp/photos/sendai/pict0007.html
http://www.motsuji.or.jp/
http://www4.ocn.ne.jp/~joeiji/index2.html
http://www.rinnoji.or.jp/

Świątynia Chion-in w Kioto /główna brama Sanmon

Świątynia Muroji w Nara / Hondo

Świątynia Ginkakuji w Kioto

Świątynia Kinkakuji w Kioto

Świątynia Horyuji w Nara

Świątynia Ninanji w Kioto / główna brama

Świątynia Ryoanji w Kioto

Świątynia Todaiji w Nara

Świątynia Kenchoji w Kamakura / dzwon świątyni z 1255 r.

Świątynia Nanzenji w Kioto

Świątynia Daigoji w Kioto / Pagoda z 951r.

Świątynia Motsuji w Hiraizumi

Świątynia Godaido w Matsushima

Świątynia Rinnoji w Nikko /brama Nitennmon

Share this