Shimbun - japońskie gazety

Pierwszy dziennik, który ukazał się w Japonii to Yokohama Mainichi Shimbun (1871-1940) i zawierał tylko dwie strony. W kolejnych 70-tych latach zostało założonych kilka następnych dzienników m.in.:Yubin Hochi Shimbun czy Tokyo Nichi Nichi Shimbun, poprzednik dzisiejszego Tokyo Mainichi Shimbun - obydwie gazety założono w 1872r. Pierwsze wydanie Nagano Shinpo pojawiło się w 1873r. a w 1876r. powstała Naniwa Shimbun - pierwsza gazeta w Osace. Pod koniec XIXw. została założona już większość dzisiejszych japońskich dzienników.

Pierwsze ilustracje do gazet zwane nishiki-e shimbun wykonywane były przez znanych artystów z epoki Edo takich jak Utagawa Yoshiiku (1833- 1904) jednego z założycieli Tokyo Nichinichi Shimbun,Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892) czy Shigehiro działającego w latach 1865-1878.
Eksperyment z użyciem elektrostatycznego procesu wykonywania fototypu, bez użycia chemicznych substancji do obróbki papieru po jego naświetleniu, został przeprowadzony po raz pierwszy w Japonii w 1964r. przez Mainichi Shimbun. Obraz strony gazety utworzony na ekranie „cathode-ray“ transmitowany był przez fale radiowe i telewizję. W 1984r. podczas Olimpiady w Los Angeles, został przeprowadzony przez Yomiuri Shimbun pierwszy test cyfrowej fotografii Canon RC 701 w pełnym kolorze, który był transmitowany do Japonii dla wieczornego wydania tej gazety. W sierpniu 2003r. firma Agfa zainstalowała w drukarni Mainichi Shimbun w Fukushimie dwa systemy w technologii lasera widzialnego CtP:naświetlarkę Polaris XDJ oraz procesor LP150 do płyt CtP: Lithostar w wersji dla wydawców gazet. Współczesny system technologii druku prasowego jest całkowicie skomputeryzowany a publikowane zdjęcia są w pełnej gamie barw i wysokiej jakości wydruku.

Charakterystyczną cechą prasy japońskiej jest istnienie gazet ogólnokrajowych obejmujących swym zasięgiem całą Japonię. Należą do nich: Yomiuri Shimbun (od 1874r.), Asahi Shimbun Osaka (od 1879r.), Mainichi Shimbun (od 1873r.), Nihon Keizai Shimbun (od 1876r.), Sankei Shimbun i Japan Times (od 1897r.). Przypada na nie połowa całego dziennego nakładu. Yomiuri Shimbun w/g danych** z 1994r. w wydaniu porannym miał 10,12 mln egz. a w wydaniu wieczornym 4,46 mln.
„W porównaniu z resztą świata japońskie gazety mają najwyższe nakłady. W naszym regionie drukujemy 2,2 mln egzemplarzy dziennie w zaledwie trzech drukarniach. Pozostałe 13 drukarni produkuje kolejne 3,4 mln egzemplarzy” — powiedział Yoshita Shiji, prezes Mainichi Shimbun, Tokyo Metropolitan Center w wywiadzie z 2003r.* Mainichi Shimbun Tokyo Metropolitan Center jest trzecią co do wielkości nakładu gazetą na świecie. W Japonii ukazują się także gazety o zasięgu regionalnym: Chunichi Shimbun, Hokkaido Shimbun, Hokkoku Shimbun, Kobe Shimbun, Kumamoto Nichi-Nichi Shimbun, Kyoto Shimbun, Nankai Nichi-Nichi Shimbun, Nishi Nippon Shimbun, Okinawa Times, Ryukyu Shinpo, Saga Shimbun, Toyama Shimbun i Yamanashi Nichi-Nichi Shimbun.
Dwie najważniejsze prywatne agencje prasowe Japonii to Kyodo News (od 1945r.) oraz Jiji Press Ltd.(od 1945r.). Agencja Kyodo ma dziennikarzy w 50-u wielkich miastach świata i liczne kontakty z zagranicznymi agencjami prasowymi. Agencja Jiji Press ma 82 biura w Japonii oraz 29 biur zagranicznych. W 2003 r. w/g danych NSK*** ukazały się w Japonii 123 dzienniki o ogólnym nakładzie 52.874.956 egzemplarzy, w tym gazety sportowe – 5.592.314 egz. Dzienniki poranne wydano w liczbie 33.781.260 egz., wieczorne w liczbie 1.680.771 egz.,ponadto subskrybcję obejmującą obydwa te wydania wydrukowano w 17.464.928 egz. Nihon Shimbun Kyokai (NSK) w Tokio jest organizacją reprezenzującą obecnie łącznie ok. 150 dzienników, agencji prasowych i rozgłośni radiowych w Japonii. Z chwilą powstania w 1946r. NSK opublikowało -kanon dziennikarski- oraz kodeks etyki prasowej. Poza gazetami (shimbun) ukazują się współcześnie w Japonii
czasopisma komputerowe, biznesowe i magazyny poświęcone m.in. kulturze, historii, turystyce oraz serwis telegraficzny odnośnie najnowszych wydarzeń na świecie.

Poniżej japońskie gazety w wydaniu internetowym

* Akita Sakigake Shimpo (Akita)
http://www.sakigake.co.jp/
* Asahi Shimbun (Tokyo) – stn. od 1879r.
http://www.asahi.com/
* Asahi Shimbun (Osaka)
http://www.asahi.com/
* Boucho Shimbun (Chugoku)
http://www.bocho-shinbun.com/
* Chiba Nippo (Chiba)
http://www.chibanippo.co.jp/
* Chugoku Shimbun (Hiroshima)
http://www.chugoku-np.co.jp/
* Chunichi Shimbun (Nagoya) - regionalna
http://www.chunichi.co.jp/
* Daily Sports (Kinki)
http://www.daily.co.jp/
* Daily Tohoku Shimbun (Tohoku)
http://www.daily-tohoku.co.jp/
* Daily Yomiuri (Tokyo) – w jęz. angielskim
http://www.yomiuri.co.jp/index-e.htm
* Daily News of Fisheries (Tokyo)
http://suikei.co.jp/www/
* Doshin Sports (Hokkaido)
http://douspo.aurora-net.or.jp/
* Ehime Shimbun (Matsuyama)
http://www.ehime-np.co.jp/
* Fukui Shimbun (Fukui)
http://www.fukuishimbun.co.jp/
* Fukushima Mimpo (Tohoku)
http://www.fukushima-minpo.co.jp/news/
* Fukushima Minyu (Tohoku)
http://www.minyu-net.com/
* Gifu Shimbun (Gifu)
http://www.jic-gifu.or.jp/np/
* Higashi-Aichi Shimbun (Chubu)
http://www.higashiaichi.co.jp/
* Hochi Shimbun (Tokyo)
http://www.yomiuri.co.jp/hochi/home.htm
* Hokkaido Shimbun Press (Sapporo) - regionalna
http://www.hokkaido-np.co.jp/
* Hokkoku Shimbun (Kanazawa miasto) - regionalna
http://www.hokkoku.co.jp/
* Hokuriku Chunichi Shimbun (Ishikawa, Toyama)
http://www.hokuriku.chunichi.co.jp/
* Hokuu Shimpo (Tohoku)
http://www.sakigake.co.jp/
* Houchi Shimbun (Tokyo)
http://www.yomiuri.co.jp/hochi/
* Ibaraki Shimbun (Kanto)
http://www.ibaraki-np.co.jp/
* International Herald Tribune (Tokyo) –po angielsku
http://www.iht.com/frontpage.html
* Jornal International Press Japan (Tokyo) - hiszpański i portugal.
http://www.ipcjapan.com/
* Ise Shimbun (Tsu)
http://www.isenp.co.jp/
* Iwate Nichi-Nichi Shimbun (Tohoku)
http://www.iwanichi.co.jp/
* Iwate Nippo (Morioka)
http://www.iwate-np.co.jp/
* Japan Industrial Journal (Tokyo)
http://www.jij.co.jp/index.html
* Japan Maritime Daily (Tokyo)
http://www.jmd.co.jp/
* Japan Times (Tokyo) – po angielsku /od 1897r
http://www.japantimes.co.jp/
* Japan Today (Tokyo) -w jęz. angielskim
http://www.japantoday.com/
* Japan Update (Okinawa)– w jęz. angielskim
http://www.japanupdate.com/home.htm
* Jomo Shimbun (Kanto)
http://www.jomo-news.co.jp/
* Kagoshima Shinpo (Kyushu , Okinawa)
http://www.kagoshimashinpo.com/
* Kahoku Shimpo (Sendai) - tygodnik
http://www.kahoku.co.jp/
* Kanagawa Shimbun (Yokohama) - tygodnik
http://www.kanagawa-np.co.jp/
* Kii Mimpo (Tanabe)
http://www.agara.co.jp/
* Kiryu Times (Kanto)
http://www.kiryutimes.co.jp/
* Kitanippon Shimbun (Toyama)
http://www.kitanippon.co.jp/
* Kobe Shimbun (Kobe) – regionalna
http://www.kobe-np.co.jp/index.html
* Kochi Shimbun (Kochi)
http://www.kochinews.co.jp/
* Kumamoto Nichi-Nichi Shimbun (Kumamoto) – region.
http://kumanichi.com/index.htm
* Kushiro Shimbun (Hokkaido)
http://www.news-kushiro.jp/
* Kyodo News (Tokyo) – istn. od 1945r.
http://www.kyodo.co.jp/
* Kyodo News (w jęz. angielskim)
http://home.kyodo.co.jp/
* Kyoto Shimbun (Kyoto) - regionalna
http://www.kyoto-np.co.jp/
* Mainichi Interactive
http://www.mainichi.co.jp/
* Mainichi Shimbun (Tokyo) - istnieje od 1873r.
http://www.mainichi-msn.co.jp/
* Mid-Japan Economist (Chubu)
http://www.chukei-news.co.jp/
* Minami Shinshu Shimbun (Chubu)
http://www.minamishinshu.co.jp/
* Minami-Nippon Shimbun (Kyushu, Okinawa)
http://www.minaminippon.co.jp/
* Miyako Mainichi Shimbun (Kyushu, Okinawa)
http://www.cosmos.ne.jp/~miyako-m/
* Miyazaki Daily News (Kyushu, Okinawa)
http://www.the-miyanichi.co.jp/
* Muroran Mimpo (Hokkaido)
http://www.muromin.mnw.jp/
* Nagano Nippo (Chubu)
http://www.nagano-np.co.jp/index.shtml
* Nankai Nichi-Nichi Shimbun (Kyushu, Okinawa) – regionalna
http://www.nankainn.com/
* Nara Shimbun (Nara)
http://www.nara-shimbun.com/
* Nihon Keizai Shimbun (Tokyo) – od 1876r.
http://www.nikkei.co.jp/
* Nihon Nogyo Shimbun (Tokyo)
http://www.nougyou-shimbun.ne.jp/
* Nihonkai Shimbun (Tottori)
http://www.nnn.co.jp/
* Niigata Nippo (Niigata)
http://www.niigata-nippo.co.jp/
* Nikkan Gendai (Tokyo)
http://gendai.net/
* Nikkan Kenmin Fukui (Fukui)
http://www.kenmin-fukui.co.jp/
* Nikkan Kogyo Shimbun (Tokyo)
http://www.nikkan.co.jp/
* Nikkan Sports - codzienna
http://www.nikkansports.com/
* Nikkan Sports (Hokkaido)
http://www.kita-nikkan.co.jp/
* Nikkan Ube Jiho (Chugoku)
http://www.ubejiho.co.jp/
* Nishi-Nippon Shimbun (Fukuoka) - regionalna
http://www.nishinippon.co.jp/
* Oita Godo Shimbun (Kyushu, Okinawa)
http://www.oita-press.co.jp/
* Okayama Nichi-Nichi Shimbun (Chugoku)
http://www.okanichi.co.jp/
* Okinawa Times (Naha) w jęz. ang. regionalna, od 1948
http://www.okinawatimes.co.jp/index-e.htm

l
* Okinawa Times (Kyushu, Okinawa) - regionalna
http://www.okinawatimes.co.jp/
* Osaka Nichi-Nichi Shimbun (Osaka)
http://www.nnn.co.jp/dainichi/
* Osaka Shimbun (Osaka)
http://www.osakanews.com/
* Pacific Stars and Stripes (Tokyo) - w jęz. angielskim
http://www.estripes.com/
* Ryukyu Shimpo (Naha, Okinawa) - regionalna
http://www.ryukyushimpo.co.jp/
* Ryukyu Shimpo Internet Weekly News (Okinawa) – jęz. ang.
http://www.ryukyushimpo.co.jp/english/eindex.html
* Saga Shimbun (Saga) - regionalna
http://www.saga-s.co.jp/
* Saitama Shimbun (Urawa)
http://www.saitama-np.co.jp/
* San-In Chuo Shimpo (Chugoku)
http://www.sanin-chuo.co.jp/
* Sankei Shimbun (Sankei)
http://www.sankei.co.jp/
* Sankei Sports (Tokio)
http://www.sanspo.com/upper.html
* Sanyo Shimbun (Okayama)
http://www.sanyo.oni.co.jp/
* Shikoku Shimbun (Takamatsu)
http://www.shikoku-np.co.jp/
* Shimbun Akahata (Tokyo)
http://www.akahata.jp/
* Shimin Times (Chubu)
http://www.shimintimes.co.jp/
* Shimotsuke Shimbun (Utsunomiya)
http://www.shimotsuke.co.jp/
* Shinano Mainichi Shimbun (Nagano,Matsumoto) - I wyd.1873r.
http://www.shinmai.co.jp/
* Shizuoka Shimbun (Shizuoka)
http://www3.at-s.com/shigoto/
* Shipping & Trade News (Tokyo)
http://www.tokyonews.co.jp/
* Silangan Shimbun
http://www.silangan-shimbun.com/
* Sports Nippon (Osaka)
http://www.sponichi.com/index.html
* Sports Nippon (Tokyo)
http://www.sponichi.co.jp/
* To-o Nippo (Tohoku)
http://www.toonippo.co.jp/index.asp
* Tokachi Mainichi Shimbun (Hokkaido)
http://www.tokachi.co.jp/
* Tokushima Shimbun (Tokushima)
http://www.topics.or.jp/
* Tokyo Shimbun (Tokyo)
http://www.tokyo-np.co.jp/
* Tokyo Sports (Tokyo)
http://www.tokyo-sports.co.jp/hp/index.htm
* Tomakomai Mimpo (Hokkaido)
http://www.tomamin.co.jp/
* Toyama Shimbun (Toyama) - regionalna
http://www.toyama.hokkoku.co.jp/
* Yaeyama Mainichi Shimbun (Kyushu, Okinawa)
http://www.cosmos.ne.jp/~mainichi/
* Yamagata Shimbun ( Tohoku)
http://www.yamagata-np.co.jp/
* Yamaguchi Shimbun (Chugoku)
http://www.minato-yamaguchi.co.jp/
* Yamanashi Nichi-Nichi Shimbun (Kofu) - regionalna
http://www.sannichi.co.jp/
* Yomiuri Shimbun (Tokyo) - istnieje od 1874r.
http://www.yomiuri.co.jp/
* Yomiuri Shimbun (Kyushu, Okinawa)
http://kyushu.yomiuri.co.jp/index.htm
* Yomiuri Shimbun (Osaka)
http://osaka.yomiuri.co.jp/
* Yukan Fuji (Tokyo) - wieczorna
http://www.zakzak.co.jp/
* Yukan Mie Shimbun (Kinki) - wieczorna
http://www.matsusaka.ne.jp/yuukanmie

Kornel Drzewiński

źródła:
* http://www.mediaprint.com.pl/?p=aktualnosci&id=20030731142256&offset=300
**Współczesna Japonia, wyd. The International Society for Educational Information,Inc., 1989r.
*** http://www.pressnet.or.jp/english/index.htm
http://www.internetnewsbureau.com/international/jp/
http://www.sundialmedia.com/sait/articles/found_a/chrk_f.htm
http://www.agfa.co.pl/news/gs/
http://www.jiji.co.jp/c_profile/cp_en.html
http://www.hausarbeiten.de/rd/faecher/vorschau/14117.html
http://www.dailyearth.com/IntnNews/japan.html
http://www.world-newspapers.com/japan.html
http://www.lib.duke.edu/ias/eac/jpnnsp.htm
http://www.onlinenewspapers.com/japan.htm
http://www.scripps.ohiou.edu/wjmcr/vol02/2-2a.htm
http://hcl.harvard.edu/harvard-yenching/japandatabase.html
http://www.tracone.com/papers-int/japan_links.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_media
http://mdn.mainichi.co.jp/annuncio/mainichishimbun.html

zdjęcia:
http://www.bunsei.co.jp/nishikie/papers_lis.htm
http://www.mr-system.com/public/main3e.shtml

Ilustracja nishiki-e z Tokyo Nichi Nichi Shimbun z 1874 r.


Ilustracja nishiki-e z Yubinhochi Shimbun z wczesnego okresu Meiji

Ilustracja nishiki-e z Osaka Nishikaga

Ilustracja nishiki-e z Dainippon E-iri

Gazeta Yomiuri Shimbun z 27.03.2001 r.

Share this