Kokuritsu koen - Parki Narodowe w Japonii

W Japonii istnieje 28 Parków Narodowych umieszczonych na liście Światowej Bazy Chronionych Obszarów (WDPA), która powstała w 2002r. dzięki współpracy pomiędzy UNEP - World Conservation Monitoring Centre (WCMC) i IUCN World Commission on Protected Areas (WCPR). Do najwiekszych parków pod względem obszaru należą: Daisetsuzan w centrum Hokkaido, Joshinetsu Kogen (Kanto), Bandai-Asahi (Tohoku) oraz Chubu Sangaku (Chubu).

Parki Narodowe znajduja się także na wyspie Iriomote-jima w południowej części wyspy Riukiu a także na wyspach Ogasawara - shoto (Kanto). Łącznie z innymi parkami (regionalnymi) pod ochroną państwa i władz lokalnych jest ok.14% terytorium Japonii. Parki słyną z pięknych dolin, gorących źródeł (onseny), wodospadów, jezior (kalderowych) z krystaliczną wodą i wulkanów jakie można spotkać w czasie pieszych wędrówek po szlakach górskich. Lasy pokrywają ok.67,7 % powierzchni kraju**. Duża rozpiętość geograficzna Japonii sprawia, że fauna i flora jest niezwykle urozmaicona. Roślinność rozmieszczona jest w pięciu strefach klimatycznych:
(1) strefa subtropikalna, podzwrotnikowa, obejmująca Wyspy Riukiu i Ogasawara; charakterystyczne lasy zwrotnikowe.
(2) strefa ciepła obejmująca południową część Honsiu oraz Shikoku i Kiusiu; charakterystyczna roślinność to dęby shii i kashi, czerwona i czarna sosna japońska, cedr japoński (Cryptomeria japonica occurs) jodła momi i bambusy. Rosną tu zawsze zielone, liściaste lasy podzwrotnikowe.
(3) strefa chłodna, która obejmuje centralną i północną część Honsiu oraz południowo – wsch. część Hokkaido; charakterystyczne drzewa to japońskie buki, białe dęby, kasztanowce karłowate i klony.
(4) strefa subalpejska, obejmująca centralną i północną część Hokkaido; charakterystyczne rośliny to jodła Sakhalan i świerk Yesso. Lasy iglaste świerkowo - jodłowe.
(5) strefa alpejska w wysokich górach centralnej części Honsiu (Chubu) oraz częśći centralnej Hokkaido; charakterystyczne rośliny alpejskie takie jak komakusa (Dicentra peregrina).

Mimo duzych nakładów finansowych na ochronę środowiska jest ono znacznie zniszczone z powodu szybkiego tempa rozwoju przemysłu szczególnie latach 60-ch do poł. lat 70-ch. W 1971r. powstała Agencja d/s Ochrony Środowiska oraz opracowano normy jakościowe dot. zanieczyszczenia środowiska naturalnego. W 1972r. rząd japoński przyjął „Prawo Ochrony Przyrody” dla zachowania zasobów naturalnych i stworzenia warunków rekreacji. W tymże roku objęto ochroną wiele nowych terenów nadając im status Parku Narodowego (Kokuritsu koen) lub Pół /Narodowego Parku (Kokutei koen)***. W listopadzie 1993r. rząd ogłosił „Podstawową ustawę o ochronie środowiska”.
Kategorie objętych ochroną obszarów opublikowano w: Guidelines for Protected Areas Management Categories, IUCN w 1994r.
- Kategoria Ia – Ścisły Rezerwat: chronione tereny zarezerwowane głównie pod badania naukowców.
- Kategoria Ib – Obszary dziko rosnącej roślinności.
- Kategoria II – Park Narodowy: chronione obszary utworzone w celu zachowania ekosystemu
- Kategoria III – Pomnik Natury: chronione obszary utworzone w celu zachowania specyficznych warunków naturalnych.
- Kategoria IV – środowisko/gatunki – obszary ochrony środowiska (z możliwą ingerencją)
- Kategoria V – Chronione Krajobrazy/Wybrzeża: obszary chronione z uwagi na walory krajobrazowe.
- Kategoria VI – Chronione obszary zasobów naturalnych: chronione obszary zrównoważonego użytkowania ekosystemu.

Lista japońskich Parków Narodowych
* przyjęto w kolejności; nazwa parku / kategoria w/g IUCN / powierzchnia w ha / data powstania Parku Narodowego.
Więcej szczegółow dot. historii, fizjografii, klimatu, fauny i fory mżna znaleźć pod poniżej podanymi adresami www.

Hokkaido

* Park Narodowy Rishiri-Rebun-Sarobetsu kat.V 21222 ha 1974

http://www.unep-wcmc.org/sites/pa/1345v.htm
* Park Narodowy Shiretoko kat.V 38633 ha 1964

http://www.unep-wcmc.org/sites/pa/1344v.htm
* Park Narodowy Daisetsuzan kat.V 230894 ha 1934

http://www.unep-wcmc.org/sites/pa/1310v.htm
* Park Narodowy Akan kat.II 90538 ha 1934

http://www.unep-wcmc.org/sites/pa/1343v.htm
* Park Narodowy Shikotsu-Toya kat.V 98332 ha 1949

http://www.unep-wcmc.org/sites/pa/1309v.htm
* Park Narodowy Kushiro Shitsugen kat.II 26860 ha 1987

http://www.unep-wcmc.org/sites/pa/1605v.htm

Tohoku ( północna część Honsiu)

* Park Narodowy Towada - Hachimantai kat.V 85409 ha 1936

http://www.unep-wcmc.org/sites/pa/1351v.htm
* Park Narodowy Rikuchu Kaigan kat.V 12348 ha 1955

http://www.unep-wcmc.org/sites/pa/1346v.htm
* Park Narodowy Bandai - Asahi kat.II 189582 ha 1950

http://www.unep-wcmc.org/sites/pa/1349v.htm

Kanto

* Park Narodowy Nikko kat.V 140698 ha 1934

http://www.unep-wcmc.org/sites/pa/1306v.htm
* Park Narodowy Chichibu-Tama kat.V 121600 ha 1950

http://www.unep-wcmc.org/sites/pa/1308v.htm

* Park Narodowy Joshinetsu Kogen kat.V 189028 ha 1949

http://www.unep-wcmc.org/sites/pa/1341v.htm
* Park Narodowy Ogasawara kat.V 6433,7 ha 1972

http://www.unep-wcmc.org/sites/pa/1322v.htm
* Park Narodowy Fuji - Hakone - Izu kat.V 122690 ha 1936

http://sea.unep-wcmc.org/wdbpa/sitedetails.cfm?siteid=317049&level=

Chubu

* Park Narodowy Chubu-Sangaku kat.V 174323 ha 1934

http://www.unep-wcmc.org/sites/pa/1305v.htm
* Park Narodowy Hakusan kat.II 47683 ha 1962

http://www.unep-wcmc.org/sites/pa/1315v.htm
* Park Narodowy Minami Arupusu kat.V 35752 ha 1964

http://www.unep-wcmc.org/sites/pa/1316v.htm

Kansai

* Park Narodowy Ise - Shima kat.V 55549 ha 1946

http://www.unep-wcmc.org/sites/pa/1350v.htm
* Park Narodowy Yoshino - Kumano kat.V 58546 ha 1936

http://www.unep-wcmc.org/sites/pa/1339v.htm

Chugoku i Shikoku

* Park Narodowy Sanin Kaigan kat.V 8996 ha 1963

http://www.unep-wcmc.org/sites/pa/1320v.htm
* Park Narodowy Daisen-Oki kat.V 31927 ha 1936

http://www.unep-wcmc.org/sites/pa/1340v.htm
* Park Narodowy Seto- Naikai kat.V 62957 ha 1934

http://www.unep-wcmc.org/sites/pa/1309v.htm
* Park Narodowy Ashizuri - Uwakai kat.V 10967 ha 1972

http://www.unep-wcmc.org/sites/pa/1319v.htm

Kiusiu

* Park Narodowy Saikai kat.V 24653 ha 1955

http://www.unep-wcmc.org/sites/pa/1318v.htm
* Park Narodowy Unzen -Amakusa kat.V 25496 ha 1934

http://www.unep-wcmc.org/sites/pa/1317v.htm
* Park Narodowy Aso - Kuju kat.V 72492 ha 1934

http://www.unep-wcmc.org/sites/pa/1348v.htm
* Park Narodowy Kirishima -Yaku kat.V 54833 ha 1964

http://www.unep-wcmc.org/sites/wh/yaku.html

Okinawa

* Park Narodowy Iriomote kat.V 12506 ha 1972

http://www.unep-wcmc.org/sites/pa/1311v.htm

Oprócz 28-u Parków Narodowych, na liście chronionych obszarów
W Japonii znajdują się:
Chronione obszary zasobów rybackich - 54
Rezerwaty leśnego ekosystemu - 26
Rezerwaty łowieckie - 4
Parki morskie - 68
Rezerwaty / wyspy sanktuaria - 2
Narodowe, chronione obszary dzikiej przyrody - 4
Narodowe, specjalnej ochrony obszary dzikiej przyrody - 56
Rezerwaty przyrody - 10
Prefekturalne parki przyrodnicze - 5
Prefekturalne, chronione tereny dzikiej przyrody - 643
Rezerwaty - 1
Rezerwaty prywatne - 1
Chronione strefy - 1
Pół / Narodowe Parki - 55
Obszary dziko rosnącej roślinności - 5
Inne obszary - 8
Więcej szczegółów na stronie:
http://sea.unep-wcmc.org/wdbpa/index.htm

Kornel Drzewiński

źródła:
- Przewodnik National Geographic, Japonia, 2004
- Przewodnik Pascala, Japonia, Pascal 2004

http://www.unep-wcmc.org/index.html?
http://www.unep-wcmc.org/protected_areas/categories/index.html~main
http://sea.unep-wcmc.org/wdbpa/
http://www.birdlist.org/nas/japan/jp_parks.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_parks_of_Japan
http://encyklopedia.pwn.pl/31765_1.html
** http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/index.htm#contents
*** http://www.uni-trier.de/uni/fb2/j-studien/mail/1059.html
http://www.embjapan.dk/Spotlight2/flora%20and%20fauna.htm

zdjęcia:
http://www.xyj.jp/shonan/6kokuu/154.html
http://www.alfcen.com/okinawa/pic-irio.htm
http://www.japaneseguesthouses.com/prefecture.htm
http://airc.ebraille.org/~ytakaoka/jpndocs/photo.html
http://www.zk.imat.eng.osaka-cu.ac.jp/~alexei/Hakusan/hakusan.htm
http://www.jpatokal.iki.fi/photo/travel/Japan/Hokkaido/Onuma/Onuma_Sunse...
http://www.malcomson.com/gallery/album12/Lake_Ashi_Hakone
http://www.malcomson.com/gallery/album33/Kamikochi_155
http://www.malcomson.com/gallery/Odaigahara-and-Osugi-dani/Daijagura
http://www.markreedonline.com/pages/nikko.htm
http://www.manzanita-ent.com/shikotsu-toya__n__p_.htm
http://www.gallan.com/gallery/album17/aae
http://homepage1.nifty.com/WATER/paper_p.html

Mapa regionów Japonii

Park Narodowy Chubu-Sangaku

Park Narodowy Unzen - Amakusa

Park Narodowy Rishiri-Rebun-Sarobetsu

Park Narodowy Shiretoko

Park Narodowy Shikotsu-Toya

Jezioro Ashi w Parku Narodowym Hakone - Chubu

Kamikochi w Parku Narodowym Minami Arupusu - Chubu

Park Narodowy Aso - Kuju

Park Narodowy Kirishima -Yaku / Kiusiu

Wodospad Kegon w Parku Narodowym Nikko / Kanto

Park Narodowy Yoshino - Kumano / Kansai

Park Narodowy Iriomote / Okinawa

Share this