Protokół z Kioto (dot. zmian klimatu) wchodzi w życie

Protokół z Kioto to porozumienie międzynarodowe, mające na celu powstrzymanie procesów globalnego ocieplenia ograniczając do 2012 r. emisję gazów cieplarnianych o 5.2% w stosunku do roku 1990 (Japonia zobowiązana jest do obniżenia poziomu szkodliwych gazów o 6%. Treść protokołu została ustalona siedem lat temu w na konferencji Narodów Zjednoczonych w Kioto.

Z okazji inauguracji pierwszej światowego zasięgu próby ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery w wielu miejscach na Ziemi odbywały się liczne uroczystości. W środę wieczorem w Japonii odbywało się sympozjum goszczące laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla z 2004 roku, kenijkę Wangari Maathai.
Premier Japonii, Junichiro Koizumi, powiedział: "Japonia pragnie kooperować z międzynarodową społecznością aby przekazać naszym dzieciom i wnukom piękniejszą Ziemię".
Protokół został ratyfikowany przez 141 państw świata (stan z dnia 02.02.2005, w tym przez Rosję (odpowiedzialną za emisję 17.4% CO2 w 1990 roku). Wśród największych nieobecnych znajdują się Stany Zjednoczone, odpowiedzialne za 40% całkowitej emisji gazów. Stany Zjednoczone wycofały się z paktu już w 2001 roku, po objęciu stanowiska prezydenta przez George'a W. Busha. Administracja USA podała jako powód możliwy negatywny wpływ na ekonnomię kraju, kwestionowano również efektywność całego projektu.
Kraje popierające protokół prowadzą już rozmowy na temat działań wykraczających poza rok 2012.

Kamil Drzewinski

zdjęcia: Kyodo News


Premier Japonii, Junichiro Koizumi


Uroczystości w Japonii z okazji wejścia w życie porozumienia


Uroczystości w Japonii z okazji wejścia w życie porozumienia


Sympozjum w Kioto


Wangari Maathai, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla

Share this