„Haiku meandrujące” - I Konkurs Haiku o Biebrzy

Konkurs obejmuje utwory dotąd nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach literackich. Wszystkie wiersze haiku powinny być wyłącznie polskojęzyczne i oryginalne.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie maksymalnie pięciu wierszy haiku (lub form inspirowanych haiku) do 15 czerwca 2005 roku.

Dane osobowe uczestników pozyskane dla celów rozstrzygnięcia konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Organizator w stosunku do nadesłanych utworów zastrzega sobie prawo ich publikacji na stronach internetowych oraz w ewentualnych wydawnictwach pokonkursowych bez honorarium za prawa autorskie.

O rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie www.haiku.kw.pl oraz drogą e-mailową do dnia zakończenia konkursu (9 lipca 2005 r).

Organizatorem jest Grzegorz Błachowski, przewodnik po Biebrzańskim Parku Narodowym.

Haiku oceniane będzie przez jury pod przewodnictwem Ireny Grabowieckiej z Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Białymstoku.

Wiersze będą oceniane przede wszystkim pod względem:

- oryginalności,
- wartości artystycznych i językowych,
- "biebrzańskiej zawartości"; choć tematem jest wszystko, co wiąże się z Biebrzą i jej meandrami, to nazwa rzeki nie musi pojawiać się w utworach.

Nagrody

Jury przyzna w konkursie nagrodę główną. Laureat otrzyma wydawnictwa związane z tematyką biebrzańską i literacką. Możliwe jest również wytypowanie dodatkowych laureatów.
Zdobywca nagrody głównej będzie miał także prawo do udziału w pracach szanownego jury kolejnej edycji konkursu "Haiku meandrujące".

Na podstawie informacji nadesłanej.
Kamil Drzewiński

Więcej informacji: http://www.haiku.kw.pl/

Share this