„Haiku meandrujące” - II edycja konkursu

„Haiku meandrujące”

Tajemnicze bagna, nieprzebyte gąszcze czy odludne przestrzenie wciąż przyciągają uwagę swoim nieskażonym pięknem. Biebrza - dzika i nieujarzmiona rzeka w największym polskim parku narodowym - była wiele razy głównym tematem prac fotografików, malarzy i filmowców. W konkursie „Haiku meandrujące” jest także inspiracją poetów.

Zastanawiając się nad miejscami, które w naszym kraju w szczególny sposób pasują do tradycji i formy haiku, na pewno należy wymienić tereny cenne przyrodniczo. Jednym z bardziej oryginalnych jest Czerwone Bagno, stanowiące obszar ochrony ścisłej w Biebrzańskim Parku Narodowym. Właśnie tam mają ostoje tak rzadkie zwierzęta, jak: wilk, ryś, orlik grubodzioby, cietrzew czy puchacz. Bogactwo przyrody i zróżnicowany krajobraz - rozległe bagna, podmokły las, grądziki i wydmy - skłaniają do nazywania tego terenu jednym z najciekawszych miejsc w naszej części Europy.
Rok 2005 ogłoszono Rokiem Czerwonego Bagna, dlatego też temat II edycji konkursu „Haiku meandrujące” nawiązuje do obchodów 80. rocznicy objęcia tego obszaru ochroną. Konkurs został ogłoszony jesienią tego roku w Internecie, a wzięło w nim udział dwudziestu twórców haiku.
5 grudnia 2005 r. jury, pod przewodnictwem Ireny Grabowieckiej z nauczycielskiego Klubu Literackiego w Białymstoku, ogłosiło następujące wyniki tej edycji konkursu: I miejsce: Artur Maciak z Warszawy, II miejsce: Damian Margolak z Kielc, III miejsce: Marek Kozubek z Żywca. Oto wybrane wiersze laureatów:

***

osuszył pióra

w kapliczce świętej sosny

jesienny pielgrzym

Artur Maciak

***

jesienna noc

niczym meandry Biebrzy

droga do domu

Damian Margolak

***

zmierzch na mokradłach

drżą kaczeńce przed sierpem

księżyca

Marek Kozubek

Do 31 grudnia 2005 r. można wziąć udział w plebiscycie na najlepsze haiku. W styczniu wiersz, który zdobędzie największe uznanie, otrzyma Nagrodę Czytelników.
Więcej informacji o konkursie, którego kolejna edycja planowana jest na wiosnę 2006 r., znajduje się na stronie www.haiku.kw.pl.

Grzegorz Błachowski, grudzień 2005 r.

Share this