Odznaczenie rządu japońskiego dla profesora Stanisława Michała Filipka

3 listopada rząd japoński ogłosił, że postanawia odznaczyć Stanisława Michała
Filipka, profesora Polskiej Akademii Nauk Orderem Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą.

Powodem przyznania odznaczenia jest działalność profesora Filipka na rzecz promowania wymiany naukowej pomiędzy Japonią i Polską oraz pogłębiania przyjaźni pomiędzy obydwoma krajami. Konkretne zasługi to między innymi zaproszenie do Polski japońskich badaczy, działalność na rzecz rozwoju kontaktów pomiędzy samorządami (miasto Shihoro na Hokkaido, Niepołomice) oraz zaproszenie do Polski dzieci osieroconych w wyniku wielkiego trzęsienia ziemi w Kobe.
Ambasada Japonii w Polsce składa profesorowi Filipkowi serdeczne gratulacje i wyraża nadzieje, że stworzone przezeń więzy dobrej woli pomiędzy dwoma narodami przyczynią się do dalszego rozwoju stosunków japońsko-polskich.

~Order Wschodzącego Słońca~
Order ten, ustanowiony w 1875 roku, jest pierwszym odznaczeniem japońskim. Przedstawia wyobrażenie wschodzącego słońca z rozchodzącymi się promieniami, zaś przy wstążce znajdują się liście paulowni.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Ambasady Japonii,
Dział protokołu, tel. 022 696 50 14, fax 022 696 50 01

Komunikat Prasowy
Ambasada Japonii w Polsce

Share this