Uroczysta inauguracja obchodów 50. rocznicy wznowienia stosunków dyplomatycznych między Japonią i Polską

Program uroczystości:
przemówienia wygłoszą: Ambasador Japonii Ryūichi Tanabe, Podsekretarz Stanu MSZ Witold Waszczykowski, Kierownik Zakładu Japonistyki i Koreanistyki prof. Ewa Pałasz-Rutkowska oraz Prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego Włodzimierz Kwieciński;
wernisaż wystawy ”JAPONIA – POLSKA (1957 – 2007)”;
ceremonia podpisania umowy w sprawie przyznania grantu rządu Japonii na zakup sprzętu sportowego dla Polskiego Związku Karate Tradycyjnego);

Imprezy towarzyszące inauguracji jubileuszu:

Wystawa:
Na wystawę ”JAPONIA – POLSKA (1957 – 2007)” składa się seria plansz ilustrujących ponad stuletnią historię kontaktów japońsko-polskich, przygotowano także foldery do wystawy. Dziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów PJWSTK prof. Marian Nowiński zaprezentuje logo jubileuszu 50. rocznicy wznowienia stosunków dyplomatycznych między Japonią i Polską.

Podpisanie umowy w sprawie przyznania grantu:
Ambasador Japonii i Prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego Włodzimierz Kwieciński podpiszą umowę o przekazaniu, w ramach programu wspierania projektów kulturalno-naukowych na małą skalę, grantu rządu Japonii w wysokości 59 499 EUR dla PZKT.

Fundusze zostaną przeznaczone na zakup 18 zestawów mat (każdy z zestawów składa się z 50 mat), które będą wykorzystywane podczas treningów w Ośrodku Japońskich Sztuk Walki w Starej Wsi nie tylko podczas ćwiczeń karate, ale także kend ō czy łuczniczych.

Polski Związek Karate Tradycyjnego jest niezwykle aktywną organizacją. Tylko w 2004 roku zawodnicy PZKT wywalczyli 7 medali na Mistrzostwach Świata w Karate Tradycyjnym.

Strona japońska oczekuje, iż dzięki funduszom na zakup wyposażenia sportowego będzie możliwe dalsze upowszechnianie karate w Polsce, a zakupione sprzęty będą wykorzystywane podczas ćwiczeń i zawodów sportowych.

Imprezy jubileuszowe:
W tym roku obchodzimy jubileusz 50. rocznicy wznowienia stosunków dyplomatycznych między Japonią i Polską, w związku z tym, Ambasada Japonii planuje liczne wydarzenia rocznicowe. Informacje o nich będą zamieszczane na stronie ambasady: www.pl.emb-japan.mofa.go.jp

************************************************************
(Dodatkowe informacje)

Wystawa:
Wystawę plansz ”JAPONIA – POLSKA (1957 – 2007)” będzie można oglądać w sali Wydziału Informacji i Kultury Ambasady Japonii w dniach od 19 marca do 8 maja, w godzinach od 8:30 do 16:30, Al. Ujazdowskie 51, IV piętro (wstęp wolny).

Grant:
Program wspierania projektów kulturalno-naukowych na małą skalę („Grant Assistance for Cultural Grassroots Projects”) jest to projekt bezpośrednich subwencji przeznaczonych dla organizacji pozarządowych i samorządowych oraz dla placówek oświatowych i instytucji badawczych z przeznaczeniem na cele kulturalne i związane ze szkolnictwem wyższym.

************************************************************
Wszelkie pytania prosimy kierować do Działu Informacji i Kultury Ambasady Japonii
tel. 022 696 50 67
fax 022 696 50 01

Komunikat Prasowy
Ambasada Japonii w Polsce
08/03/2007

Share this