Pierwsze japońskie znaczki pocztowe z lat 1871 - 1899

Do 1871 roku nie było w Japonii państwowej poczty a listy i przesyłki dostarczane były przez prywatnych kurierów. W latach 1859 - 1880 roku na terenie Japonii otwarto oddziały poczty brytyjskiej, francuskiej i amerykańskiej, które używały przeważnie własnych znaczków pocztowych. Pierwsza seria znaczków japońskich ukazała się 20 kwietnia 1871 roku a ich grafika wzorowana była na będących wówczas w obiegu monetach „Dragon“.

Te pierwsze znaczki wydrukowane były na grubym, kwadratowym kawałku papieru o boku 19,5 mm. bez ząbków i bez kleju. Wśród innych serii, wyemitowanych do dzisiaj, są najmniejszymi znaczkami japońskimi. Ponieważ w owym czasie jednostką monetarną był mon, znaczki wydrukowano w czterech seriach o wartości: 48, 100, 200 i 500 mon. Z tego powodu znaczki te wśród kolekcjonerów noszą nazwę „Dragon mon“. W 1871 roku w Japonii powstał Narodowy Bank i dokonano regulacji dotychczasowego systemu pieniężnego.
Wprowadzono nową jednostkę jen ( 1 ryo =1 jen, 100 mon =1 sen). Wraz z tymi zmianami zmieniła się również wartość nowych znaczków pocztowych (48 mon = 1/2 sen, 100 mon =1 sen, 200 mon =2 sen i 500 mon =5 sen). Wzór graficzny podobny był do znaczków typu „Dragon“ lecz na obrzeżach pojawiła się perforacja oraz na niektórych znaczkach - klej. Te znaczki zwane są „Dragon sen“.
Od 23 sierpnia 1872 roku zaczęto emitować znaczki z nowym wizerunkiem graficznym znane jako “Kwitnące kwiaty wiśni” - każdym z narożników znaczka znajdował się rysunek kwiatu. Cesarski symbol – chryzantema oraz słowa „Znaczek pocztowy” pojawiły się po raz pierwszy. Wszystkie znaczki z tej emisji miały perforowane brzegi oraz klej. Od tej pory cesarska „chryzantema” pojawiała się na każdym znaczku aż do około 1947 roku.
Od lutego 1874 roku znaczki ze znakami katakany drukowano na papierze pochodzącym z krajów zachodnich. Wcześniejsze serie tych znaczków drukowane były przez prywatne drukarnie (Matsuda Atsutomo) a późniejsze, pod koniec 1875 roku - przez państwowe drukarnie. Te serie znaczków nazwano „Katakana”.
W 1873 roku Japonia zawarła porozumienie z USA dotyczące wymiany pocztowej i w stycznu 1875 roku w obiegu znalazły się trzy typy znaczków przeznaczonych wyłącznie dla zamorskiej poczty. Seria ta nazwana została „Znaczki z ptakami“ ponieważ na każdym z nich znajdował się rysunek ptaka. Od tego momentu cały proces emisji znaczków pocztowych został całkowicie przejęty przez urząd państwowy (Ministerstwo Finansów powstałe w 1871 r.). Ponieważ ilość drukowanych znaczków z roku na rok stale zwiększała się, dotychczasowe metody ręcznego wydruku przestały być odpowiednie i zaczęto używać nowej metody druku wypukłego.
„Małe monety“ są ogólnie przyjętą nazwą wśród kolekcjonerów ze względu na wzór graficzny wewnątrz znaczka z tego okresu. Po raz pierwszy znalazł się na nich napis (druk wypukły) wskazujący na nową metodę druku. Znaczków tych używano od 17 maja 1876 do 1899 roku.
W styczniu 1899 roku wydrukowano znaczki z wielką, cesarską chryzantemą w centrum znaczka. Tę serię nazwaną „Znaczki z chryzantemą“ używano aż do 1913 roku.

Kornel Drzewiński

źródła:
http://www.ambassadors.net/archives/issue13/features.htm
http://www.indonesianewsonline.com/prangko/stamps/1s.htm
http://www.joelscoins.com/japan.htm
http://www.firstissues.org/ficc/details/japan_1.shtml

zdjęcia:
http://www.siyer.com/incoming/j1dragon.jpg
http://www.ambassadors.net/archives/issue13/features.htm
http://www002.upp.so-net.ne.jp/kaheinobu3/Kiku.index.html
http://isjp.org/Expert/Dragons/dragons.html

pierwszy japoński znaczek pocztowy z 1871 r. zwany "Dragon mon"

seria pierwszych znaczków "Dragon mon" z 1871 roku

znaczki japońskie "Dragon sen" z 1872 roku

znaczki z serii "Kwitnące kwiaty wiśni" z 1872 r.

znaczki ze znakami katakany z 1874 roku

seria trzech znaczków z ptakami z 1875 roku

dwa znaczki z ptakami z 1875 roku dla poczty zamorskiej

znaczki z serii "Małe monety" z 1876 r. / druk wypukły

znaczki z cesarską chryzantemą z 1899 roku

Share this