Tochi zosei - ziemie z odzysku i sztuczne wyspy w Japonii

Odzyskiwanie ziemi różnymi metodami z terenów przybrzeżnych jest praktykowane na całym świecie już od wieków ale w Japonii, zwane tochi zosei, prowadzone jest ze szczególną intensywnością i bez względu nawet na olbrzymie koszty - dlatego ceny mieszkań w Japonii są najwyższe na świecie.

Według aktualnych danych* na rok 2004, powierzchnia lądu Japonii wynosi 377812,04 km2 a na każdy 1 km2 przypada 335 osób oraz 1523 osoby na 1km2 na terenach zurbanizowanych. To największe zagęszczenie mieszkańców wynika z tego, że 67% powierzchni Japonii to lasy i góry. Według danych** z 2000r. grunty rolne stanowiły 4,91 mln ha (13%), pola 0,27 mln ha (0,7%), lasy –25,11 mln ha (66,4%), drogi – 1,27 mln ha (3,4%), tereny mieszkaniowe – 1,07 mln ha (2,8%), tereny przemysłowe – 0,17 mln ha (0,4%), rzeki i zbiorniki wodne -1,35 mln ha (3,6%), inne –0,55 mln ha (1,5%). Przy łącznej liczbie ludności 127,79 milionów (w/g danych na 1.05.2004)*** 49,53% mieszka w trzech metropoliach – Tokio, Osaka i Nagoja i z tego względu mieszkania w tych miastach są mniejsze niż na prowincji. Przeciętne mieszkanie w strefie Tokio - Jokohama – Chiba w 1993r. miało 4 pokoje o pow. 72,8 m2. Średnia krajowa wynosiła zaś 4,9 pokoju oraz 92,6 m2. Ministerstwo Budownictwa nakreśliło program docelowy, w którym mieszkanie 4-o osobowej rodziny miało mieć średnio 91 m2 w 2000r.
Według japońskich statystyk średnia całkowita powierzchnia mieszkalna w nowym budownictwie w 2002r. wynosiła 104,76 m2 i obecnie ma tendecję malejącą w stosunku do ubiegłych lat.

Japonia jest państwem wyspiarskim, nieposiadającym żadnych fizycznych granic tak jak inne państwa w Europie i dlatego może swobodnie powiększać swoje terytorium. W latach 1600–1868 osuszano tereny przybrzeżne głównie pod uprawę ryżu oraz pod budowę portów rybackich. Morski transport był wówczas główną siłą infrastruktury feudalnej Japonii. Na początku XVII w.,kiedy rozpoczęto budowę miasta Edo (dzisiejszego Tokio), poszerzono ląd zasypując częściowo zatokę tokijską. W 1912r. aż 1300 ha ziemi zostało odzyskanych w prefekturze Okayama poprzez zasypywanie Zatoki Kojima. Po II wojnie światowej, odzyskiwane tereny zaczęto przeznaczać pod budowę hydroelektrowni, elektrowni jądrowych, fabryki stali i rafinerie a w latach 50-tych i 70-tych także pod osiedla mieszkaniowe i biura z uwagi na szybki wzrost liczby ludności. W 1981r. oddano do użytku lotnisko w Kobe na sztucznej wyspie o pow. 680 akrów, planowane całkowite ukończenie w 2005 roku. Projektowana całkowita długość lotniska – 2500 m. W Tokio, na terenach tochi zosei zbudowano park rozrywki Disneyland otwarty w 1983r. oraz gigantyczne wysypisko śmieci Yume no shoma („wyspa marzeń“) a już w 1994 r. rozpoczęto następnej sztucznej wyspy przemysłowej. Odaiba była jeszcze kilka lat temu pustym obszarem na odzyskanych terenach w Tokio a dzisiaj jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc spędzania wolnego czasu. Lotnisko Kansai koło Osaki zbudowano w latach 1991- 1994 na sztucznej wyspie o pow. 500 ha. Przewiduje się w/g obliczeń geodezyjnych, że wyspa ta osiądzie jeszcze ok.15 m w ciągu najbliższych 50-u lat. Obecnie projektuje się w pref.Shiga na północny wschód od Osaki sztuczą „wyspę śmieci“ wraz z przedsiębiorstwami przetwórstwa odpadów, produkcji papieru i innych materiałów przemysłowych. Prawie wszystkie porty rybackie, które jeszcze w latach 60-tych były małymi portami, obecnie zostały rozbudowane i znacznie powiększone poprzez ekspancję w głąb wód przybrzeżnych. W 2001r. w Osace rozpoczęto na terenach tochi zosei (i pod) budowę gazociągu z antysejsmicznymi zabezpieczeniami. Obecnie stosuje się następujące metody pozyskiwania nowych terenów: osuszanie terenów przybrzeżnych nowoczesnymi metodami, zasypywanie przywiezioną ziemią z gór i utwardzanie betonem nadbrzeży, budowa gigantycznych platform na palach zakotwionych w dnie oceanu oraz budowa pływających, połączonych ze sobą pontonów.

Kornel Drzewiński

źródła:
* http://www.gazetteer.de/fr/fr_jp.htm
** http://tochi.mlit.go.jp/h14hakusho/setsu_1-2-1_eng.html
http://web-japan.org/stat/stats/13HSG52.html
http://tochi.mlit.go.jp/english/index.html
*** http://www.stat.go.jp/english/data/jinsui/tsuki/index.htm
http://www.pipe-line.com/archive/archive_01-11-12/01-11_osaka-aihara.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Population_density

zdjęcia:
http://www.eoc.nasda.go.jp/etc/images/use/kansai_airport_e.html
http://www.takenaka.co.jp/takenaka_e/airport_e/e_kix/kiindex.htm
http://www.kobecitytradeinfo.org/kobeairport.html
http://www.airport-technology.com/projects/kansai/kansai2.html
http://przewodnik.onet.pl/1148,1,info.html
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/kankou/ACC/MAP/kojima.html
http://www.pref.okayama.jp/okayama/kojima/
http://www.architecture-tokyo.com/GuidePages/D03E.html
http://www.chinesewhispers.info/japan2001-odaiba.htm

Widok lotniska w Kobe / zdjęcie ze stycznia 2004 r.


Lotnisko w Kobe w Japonii /projekt ukończenia do 2005 r.

Port lotniczy w Kansai w Japonii /zdjęcie z satelity z 09.1994 r.

Lotnisko w Kansai / budowa od 04.1991-do 06.1994r. Proj. Renzo Piano Building

Tereny z odzysku w pref. Okayama w Japonii

Zatoka Tokijska w Japonii / zdjęcie satelitarne

Akwarium tokijskie na terenach tochi zosei - 1989 r.

Odaiba w Tokio / tereny rekreacyjno rozrywkowe na terenach tochi zosei

Port rybacki Kojima, pref. Osaka / zdjęcie z 1963r.

Port rybacki Kojima, pref. Osaka / zdjęcie współczesne

Port rybacki Sakai Dejima / zdjęcie z 1963 r.

Port rybacki Sakai Dejima / zdjęcie współczesne

Port rybacki Tajiri / zdjęcie z 1963 r.

Port rybacki Tajiri / zdjęcie współczesne

Nippon Convention Center w Chiba / arch.Fumihiko Maki 1989 r. (zbudowany na terenach odzyskanych)

Projekt gazociągu na terenach tochi zosei w Osace -2001 r.

Share this