Japońskie badania polarne na Antarktydzie

Pionierem japońskich ekspedycji polarnych był w latach 1910 -12 Nobu Shirase (1867-1946), który zatknął japońską flagę w dn. 28.I.1912r. na 80°05 S w śniegach Antarktydy. Pierwsza japońska ekspedycja antarktyczna, zaczęła pracować na Antarktydzie w 1956 roku. Od chwili wybudowania japońskiej stacji Syowa na Antarktydzie w 1957r., zaczęły przyjeżdżać tu rokrocznie kolejne ekspedycje badawcze. W 2003r. przybyła tu 44-a Japońska Antarktyczna Ekspedycja Naukowa.

Narodowy Instytut Badań Polarnych* został założony 29. IX.1973r. w Tokio, jako jeden z Instytutów Naukowych Monbusho (Ministerstwa Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Techniki) do kierowania badaniami polarnymi prowadzonymi przez Japonię. Instytut ten współpracuje z rodzimymi i zagranicznymi uniwersytetami oraz naukowymi organizacjami. Międzynarodowy Komitet Nauk Arktycznych (IASC) powstał w 1990r. jako pozarządowa organizacja dla usprawnienia międzynarodowej współpracy i aktywizacji badań naukowych dotyczących Arktyki. Japonia a także Francja, Niemcy, Holandia, Polska i Wielka Brytania weszły w skład tego komitetu 21.I.1991r. jako członkowie Rady z uwagi na znaczący wkład w badaniach naukowych w przeszłości w regionie Arktyki. Narodowy Komitet Badań Arktycznych, odpowiednik IASC, powstał w Japonii na bazie Narodowego Komitetu Badań Polarnych pod auspicjami Rady Naukowej Japonii. Obecnie, przedstawicielem Japonii w IASC jest Dr. Okitsugu Watanabe będący jednocześnie dyrektorem generalnym Narodowego Instytutu Badań Polarnych i prezesem Narodowego Komitetu Badań Arktycznych.
W 1998r. powstało Antarktyczne Centrum Badawcze Meteorytów. W jego zbiorach znajduje się 16,5 tys. skatalogowanych meteorytów, z czego prawie połowa pochodzi z Antarktydy. Są wśród nich meteoryty z Księżyca oraz z Marsa.
- Katalog meteorytów Yamato (1979r.)
- Fotograficzny katalog wybranych antarktycznych meteorytów (1981)
- Fotograficzny katalog antarktycznych meteorytów (1987r.)
- Katalog służb geodezyjnych JARE (1981r.)
- Katalog okazów z Antarktydy i przyległych obszarów (1987r.)
- Katalog antarktycznych meteorytów (1995r.)
Ponadto w Japonii istnieją muzea poświęcone polarnej tematyce. Są to:
- Fuji Muzeum Antarktyczne (muzeum zostało założone na historycznym lodołamaczu)/ Nagoja
- Hokkaido Muzeum Ludzi Północy / Hokkaido
- Kokuritsu Kagaku Hakubutsukan (muzeum przyrody i zbiory z wypraw polarnych) / Tokio
- Shirase Muzeum Pamięci Wypraw Polarnych (poświęcone historycznej ekspedycji antarktycznej Nobu Shirase w latach 1910-1912./ Kurokawa

Narodowy Instytut Badań Polarnych był sponsorem i współorganizatorem takich międzynarodowych konferencji o tematyce polarnej jak:
- III DVDP seminarium (1978r.)
- I BIOMASS colloquium (1982r)
- VI International Symposium on Antarctic Earth Sciences of SCAR (1991)
- XXVI SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research) w 2000r. w Tokio
- XII COMNAP (Council of Managers of National Antarctic Programs) w 2000r. w Tokio
W 2004r. w Japonii przewiduje się następujące sympozja:
- XXVII Sympozjum Polarnej Biologii w dniach 2 - 3 grudzień 2004r. w Narodowym Instytucie Badań Polarnych w Tokio.
- XXVII Sympozjum Polarnej Meteorologii i Badania Lodowców 14 -15 grudzień 2004r. w Tokio.

Instytut Badań Polarnych jest dysponentem 4-ch stacji na Antarktydzie:
1. Stacja Syowa (Syowa Kiti)
Pierwsza japońska stacja polarna powstała w styczniu 1957r. na 69°00S oraz 39°35E we wschodniej części wyspy Ongul (region Lutzow-Holm Bay) we wschodniej części Antarktydy. Początkowo były tu 3-y budynki a w 2001r. wybudowano już 48 obiektów o łącznej pow. 5930m2. Dla celów łączności satelitarnej wybudowano antenę paraboliczną o śr.11 metrów. W 1991r. rozpoczęto modernizację zabudowy stacji. W budynkach zastosowano nową drewnianą konstrukcję - system strukturalny oparty na wielkowymiarowych belkach - zaprojektowany w wyniku dłuższych obserwacji tonięcia budynków w śniegu i ich deformację na terenie stacji Asuka. Nowy program monitoringu zmian w skali globalnej i regionalnej środowisk i ekosystemów został rozpoczęty tu w 1997r. Program ukierunkowany został na badanie atmosfery i stratosfery, meteorologię, sejsmologię, grawimetrię, geodezję i kartografię, oceanografię, badanie pokrywy lodowej, geologię, geografię, morską i lądową biologię, badania medyczne a także badania stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, poziomu morza, populacji pingwinów etc. Badane są także skażenia morskiej wody, lodu oraz śniegu i fauny poprzez ciężkie metale i związki chloru pochodzące z różnych źródeł. Aby zredukować emisję ze spalinowych generatorów energii (typu diesel), na stacji Syowa zaczęto montować systematycznie kolektory energii słonecznej od 1997r. W lutym 2000r. ogólna moc kolektorów wynosiła 40kW. Docelowo projektuje się zwiększenie mocy kolektorów do 50kW. Podjęto także doświadczenia z turbinami wykorzystującymi siłę wiatru o mocy 10kW - 50kW. Nowy model wodolotu, jednocześnie pojazdu śniegowego (SM -30) został zmontowany na stacji Syowa w 2000r. do transportu ludzi i sprzętu badawczego.

2. Stacja Mizuho (Mizuho Kiti)
powstała w czerwcu 1970r. na płycie lodowcowej na 70°42S oraz 44°20E (2,230m p.p.m.), około 270km na południowy wschód od stacji Syowa. Po wcześniejszych przygotowaniach, kilku członków ekspedycji zamieszkiwało tu przez rok od 1976 do 1986r. dokonując obserwacji meteorologicznych, pokrywy lodowej i stratosfery. Stacja została zamknięta w 1987r.- obecnie sporadycznie odwiedzana jest przez naukowców.

3. Stacja Asuka (Asuka Kiti)
powstała w grudniu 1984r. na płycie lodowej, na północ od gór Sor-Rondane, na 71°32S oraz 24°08E (930m p.p.m.). Większa część tej stacji (ok. 450m2 pow. zab.) została umieszczona pod śniegiem. Do głównych zadań stacji należą badania geologiczne, geomorfologiczne, biologiczne, pokrywy lodowej i odkrytych meteorytów w górach Sor-Rondane.

4. Stacja Dome Fuji (Dome Fuji Kiti)
wyposażona w 8 budynków o łącznej pow. zab. 407m2 została założona w 1995r. na 77°19 01S oraz 39°42 12E (3,810m p.p.m.) dla programu głębokich wierceń w lodzie (2500m) i obserwacji atmosferycznych. Od stacji Syowa dzieli ją ok.1000km. Do transportu sprzętu zastosowany był nowy model (SM -100) ciężkiego pojazdu śniegowego. W 2003r. przybyła tu 44-a ekspedycja polarna japońskich naukowców.

Poniżej lista japońskich publikacji naukowych Narodowego Instytutu Badań Polarnych o tematyce polarnej (dostępnych w jęz. angielskim):

Seria A (stratosfera) ISNN 0914-5613

Nr.1 OGUTI, T: Inter-relations among the upper atmosphere disturbance phenomena in the auroral zone. Feb. 1963.
Nr.2 HURUHATA, M: Airglow intensity observed on the SOYA, Japanese expedition ship to the Antarctic 1956-1962. Oct. 1963.
Nr.3 NAGATA, T. et al.: Geomagnetically conjugate relationship of polar geomagnetic disturbance-Particularly the distinct geomagnetic conjugacy between Syowa Station in Antarctica and Reykjavik in Iceland.
Nr.4 KANEDA, E. et al,: Photographic atlas of auroral forms observed at Syowa Station. March 1968.
Nr.5 KODAMA, M.: Geomagnetic and solar modulation effects of sea-level cosmic ray latitude surveys abroad the expeditionship SOYA during 1956-1962. Aug. 1968
Nr.6 KOKUBUN, S. et al.: VLF emissions study at Syowa Station, Antarctica-Polar chorus emission and world wide geomagnetic variation. March 1969
Nr.7 NISHIO, M. and TANAKA, Y.: Polarization and arriving direction of VLF emissions. July 1969
Nr.8 HIRASAWA, T. and KAMINUMA, K. : Space-time variation of aurora and geomagnetic disturbances-Auroral observations at Syowa Station in Antarctica, 1967-1968. March 1970
Nr.9 KODAMA, M and INOUE, A : Availability and limitation of multiplicity measurements in the NM-64 neutron monitor at Syowa Station, Antarctica. Aug. 1970
Nr.10 HIRASAWA, T and NAGATA, T. : Constitution of polar substorm and associated phenomena in the southern polar region. March 1972
Nr.11 FUKUNISHI, H. and TOHMATSU,T.: Constitution of proton aurora and election aurora substorms. March 1973
Nr.12 OGUTI,T. : Metamorphoses of aurora. March 1975
Nr.13 TANAKA, Y. et al. : Study of auroral VLF hiss observed at Syowa Station, Antarctica. Feb. 1976
Nr.14 KODAMA, M. and OGUTI, T. Spatial distributions of auroral zone X-rays as viewed from rocket altitudes.
Nr.15 KUWASHIMA, M.: Wave characteristics of magnetic Pi2 pulsations in the auroral region-Spectral and polarization studies. Nov. 1978
Nr.16 MAKITA, K.: VLF-LF hiss emissions observed in high latitudes. Dec. 1979
Nr.17 SATO, N. : Quasi-periodic (QP) ELF-VLF emissions observed in high latitudes. Oct. 1980
Nr.18 IWAGAMI, N. : Spectroscopic study of the nitrogen airglow. July 1981
Nr.19 YAMAGISHI, H. : ELF emissions in high latitudes Āray path calculation and ground -satellite observations. March 1989

Seria B (Meteorologia) ISNN 0386-5525

Nr.1 SHIMIZU, M. : Vertical ozone distribution at Syowa Station, Antarctica in 1966. March 1969
Nr.2 MAKAI, T. : Turbulence characteristics and micrometeorological structure of Atmospheric surface layer in stable stratification in Antarctica

Seria C (Nauki o Ziemi) ISNN 0386-5533

Nr.1 BANNO. S. et al. : Mineralogy of granulite facies rocks in the area around Lutzow-Holm Bay, Antarctica. Sept. 1964.
Nr.2 KIZAKI, K. : Tectonics and petrography of the East Ongul Island, Lutzow-Holm Bukt, Antarctica. Dec. 1964
Nr.3 KIZAKI, K. : Geology and petrology of the Yamato Sanmyaku, East Antarctica. Sept. 1964
Nr.4 SATO, T. et al. : Geological research on the bottom sediments sampled by the fifth Japanese Antarctic Research Expedition, Oct. 1965
Nr.5 OHTA, Y. and KIZAKI, K. : Petrographic studies of potash feldspar from the Yamato Sanmyaku, East Antarctica.
Nr.6 AMBE, M. : Deuterium content of water substances in Antarctica. Part 1. Geochemistry of deuterium in natural water on the East Ongul Island. Feb. 1966
Nr.7 ENDO, Y. and FUJIWARA, K. : Characteristics of the snow cover in East Antarctica along the route of the JARE South Pole traverse and factors controlling such characteristics. March, 1973
Nr.8 YOSHIDA, M. : Geology of the region around Botnneset, East Antarctica. Dec. 1975
Nr.9 ISHIKAWA, T. : Superimposed folding of the Precambrian metamorphic rocks of the Lutzow-Holm Bay region, East Antarctica. March 1976
Nr.10 NAGATA, T., ed. : Magnetic characteristics of some Yamato meteorites. Dec. 1976
Nr.11 YOSHIDA, M. : Geology of the Skallen region Lutzow-Holmbukta, East Antarctica. March 1977
Nr.12 SHIRAISHI, K. : Geology and petrography of the northern Yamato Mountains, East Antarctica. March 1977
Nr.13 YOSHIDA, Y. : Physiography of the Prince Olav and Prince Harald Coasts, East Antarctica.
Nr.14 NISHIO, F. : Studies on thermally induced fractures and snowquakes of polar snow cover.
Nr.15 IKAMI, A. et al. : The results of explosion seismic experiments operated between Syowa and Mizuho Stations, East Antarctica. Feb. 1984
Nr.16 FUNAKI, M. : Paleomagnetic Investigation of McMurdo Sound Region, Southern Victoria Land, Antarctica. Aug. 1984

Seria D (Oceanografia)

Nr.1 TORII, T. and MURATA, S. : Distribution of Uranium in the Indian and the Southern Ocean Waters. Sept. 1964

Seria E (Biologia I Nauki Medyczne) ISNN 0386-5541

Nr.1 TANAKA, S. : Sponges. May 1959
Nr.2 NAKASEKO, K. : On Superfamily Liosphaericae (Radiolaria) from Sediments in the sea near Antarctica. May 1959
Nr.3 HIRANO, M. : Notes of some algae from the Antarctic collected by the Japanese Antarctic Research Expedition. May 1959
Nr.4 HATAI, K. : A new rhynchonellid (Brachiopoda) from Antarctica. May 1959
Nr.5 TOKIOKA, T. : Amoaroucium crythraeum Michaelsen, a compound ascidian from the Cape Province. May 1959
Nr.6 YOSII, R. : Collembolan fauna of the Cape Province, with special reference to the genus Seira Lubbock. June 1959
Nr.7 GAMO, S. : On the cumasean Crustacea ( Diastylis corniculatus Hale) obtained by the Second Japanese Antarctic Research Expedition (1957-1958). October 1959
Nr.8 UTINOMI, H. : Pycnogonida of the Japanese Antarctic Research Expeditions 1956-1958. December 1959
Nr.9 MATSUBARA, K. and IWAI, T. : Fishes. Dec. 1959
Nr.10 TANAKA, O. : Pelagic Copepoda. March 1960
Nr.11 UCHINO, T. : Planktonic Foraminifera of the Antarctic Ocean. May 1960
Nr.12 UCHINO, T. : Benthonic Foraminifera of the Antarctic Ocean. May 1960
Nr.13 KOBAYASHI, Y. : An imperfect lichen found in the Antarctica. March 1961
Nr.14 TUBAKI, K. : On some fungi isolated from the Antarctic materials. March 1961
Nr.15 SONEDA, M. : On some yeasts from the Antarctic region, 1961. March 1961
Nr.16 HAYASHI, R. : Asteroidea of the Second Japanese Antarctic Research Expedition (1957-1958). Dec. 1961
Nr.17 MORIKAWA, K. : Notes on some Tardigrada from the Antarctic region. Aug. 1962
Nr.18 KO-BAYASHI, T. : Variations on some pennate diatoms from Antarctica I. March 1963
Nr.19 SUZUKI, M. On the microfauna of the Antarctic region. I. Moss- water community at Langhovde. March 1964
Nr.20 EGUCHI, M. : A study of stylasterina from the Antarctic Sea. Sept. 1964
Nr.21 TOKIOKA, T. : Taxonomic studies of appendicularians collected by the Japanese Antarctic Research Expedition 1957. Sept. 1964
Nr.22 TANAKA, O. : Two small collections of copepods from the Antarctic. Sept. 1964
Nr.23 UTINOMI, H. : Some octocorals from the Antarctic waters off Prince Harald Coast. Dec. 1964
Nr.24 KO-BAYASHI, T. : Variations on some pennate diatoms from Antarctica II. March 1963
Nr.25-26 UTINOMI, H. :A giant Antarctic barnacle Hexelasma antarcticum Borradaile (Cirripedia, Thoracica). HATAI, K. : On the species of crania (Brachiopoda) from Antarctica. Oct.1965
Nr.27-28 TUBAKI, K. and ASANO, I. : Additional species of fungi isolated from the Antarctica materials. EGUTI, M. : On some deep water corals from the Antarctic Sea.
Nr.29 MATSUDA, T.: Ecological study of the moss community and microorganisms in the vicinity of Syowa Station, Antarctica. Oct.1968
Nr.30 KASHIWADANI, H. : Lichens of the Prince Olav Coast, Antarctica. Oct. 1965
Nr.31 HADA, Y. The protozoan plankton of the Antarctic and Subantarctic seas. Aug. 1970
Nr.32 National Institute of Polar Research : Japanese medical researches in the Antarctic. March 1976
Nr.33 ARAKI, O. The influence of Antarctic environment on sleep in man. July 1980
Nr.34 National Institute of Polar Research : Ecology of the ice covered seas I. Jan. 1981
Nr.35 HIRANO, M. : Fresh water algae from Skarvsnes, near Syowa Station, Antarctica. June 1983
Nr.36 IWAMI, T. : Ostelogy and relationships of the family channichthyidae. March 1985
Nr.37 National Institute of Polar Research : Ecology of the ice covered seas II. Sept. 1986
Nr.38 IWASAKI, N. and NEMOTO, T. : Pelagic shrimps (Crustacea: Decapoda) from the Southern Ocean between 150°E and 115°E. Aug. 1987
Nr.39 NUMANAMI, H. : Taxonomic Study on Antarctic Gastropods Collected by Japanese Antarctic Research Expeditions Sept. 1996

Seria F (Logistics) ISNN 0386-555X

Nr.1 HARA, M. : Report on the food provided for the Japanese Antarctic Research Expedition. March 1964
Nr.2 AWANO, S. et al. : Wind electronic generator NU-101 driven by axial-flow air-turbine with stator. July 1976
Nr.3 AWANO, S. AMANO, S. et al. :Axial flow wind air -turbine NU-102 with electric eddy-current brake. Oct. 1979
Nr.4 AWANO, S. et al. : Energy saving at Syowa and Mizuho Stations. Jan. 1982
Nr.5 Practical aspects of establishing snow and ice runways at JARE stations: Inthe context of the East Antarctic Air Network, by Valery Klolov and Kazuyuki Shiraishi. 32 p. Dec. 1997.

Wydanie specjalne ISNN 0386-0744

N .1 NAGATA, T. ed : Proceedings of the Symposium on Pacific-Antarctica sciences. Feb. 1967
Nr.2 MURAYAMA, M. ed. : Report of the Japanese Traverse Syowa-South Pole 1968-1969. March 1971
Nr.3 NAGATA, T. ed : Proceedings of Antarctica Review Meeting. March 1974
Nr.4 TORII, T. ed. : Geochemical and geophysical studies of Dry Valleys, Victoria Land in Antarctica. Feb. 1975.
Nr.5 NAGATA, T. ed. : Yamato meteorites collected in Antarctica in 1969. Aug. 1975
Nr.6 NAGATA, T. ed. : Proceedings of IAGA Meeting on Unmanned Observations in Antarctica. Aug. 1976
Nr.7 ISHIDA, T. ed. : Glaciological studies in Mizuho Plateau, East Antarctica, 1969-1975. Jan. 1978
Nr.8 NAGATA, T. ed. : Proceedings of the Second Symposium on Yamato Meteorites. Feb. 1978
Nr.9 NAGATA, T. ed. : Proceedings of the Second Symposium on Rocket Experiments in Antarctica. Oct. 1978
Nr.10 KUSUNOKI, K. and SUZUKI, Y. ed. : Ice-coring project at Mizuho Station, East Antarctica, 1970-1975. Dec. 1978
Nr.11 MATSUDA, T. and HOSHIAI,T. ed. : Proceedings of the Symposium on Terrestrial Ecosystem in the Syowa Station Area. Feb. 1978
Nr.12 NAGATA, T. ed. : Proceedings of the Third Symposium on Antarctic meteorites. Feb. 1978
Nr.13 NAGATA, T. ed. : Proceedings of the Seminar III on Dry Valley Drilling Project, 1978. Sept. 1979
Nr.14 NAGATA, T. ed. : Proceedings of the First Symposium on Antarctic Geoscience, 1978. Oct. 1979
Nr.15 NAGATA, T. ed. : Proceedings of the Fourth Symposium on Antarctic Meteorites. Dec. 1979
Nr.16 HIRASAWA, T. ed. : IMS in Antarctica; Collected Antarctic Research Papers presented to the First International Symposium on IMS in Melbourne, November 27-Dec. 1, 1979.
Sept. 1980.
Nr.17 NAGATA, T. ed. : Proceedings of the Fifth Symposium on Antarctic Meteorites. Dec. 1980
Nr.18 NAGATA, T. ed. : Proceedings of the Third Symposium on Coordinated Observations of the Ionosphere and the Magnetosphere in the Polar Regions. March 1981
Nr.19 KUSUNOKI, K. ed.: Proceedings of the Third Symposium on Polar Meteorology and Glaciology. Oct. 1981
Nr.20 NAGATA, T. ed. : Proceedings of the Sixth Symposium on Antarctic Meteorites. Dec. 1981
Nr.21 NAGATA, T. ed. : Proceedings of the Second Symposium on Antarctic Geoscience, 1980. March 1982
Nr.22 NAGATA, T. ed. : Proceedings of the Fourth Symposium on Coordinated Observations of the Ionosphere and the Magnetosphere in the Polar Regions. Sept. 1982
Nr.23 HOSHIAI, T. and NAITO, Y. : Proceedings of the Fifth Symposium on Antarctic Biology. Oct. 1982
Nr.24 KUSUNOKI, K. ed. : Proceedings of the Fourth Symposium on Polar Meteorology and Glaciology. Dec. 1982
Nr.25 NAGATA, T. ed. : Proceedings of the Seventh Symposium on Antarctic Meteorites. Dec. 1982
Nr.26 NAGATA, T. ed. : Proceedings of the Fifth Symposium on Coordinated Observations of the Ionosphere and the Magnetosphere in the Polar Regions. March 1983
Nr. 27 NEMOTO, T. and MATSUDA, T. ed. : Proceedings of the BIOMASS Colloquim in 1982. July 1983
Nr.28 NAGATA, T. ed. : Proceedings of the Third Symposium on Antarctic Geoscience, 1982. Oct. 1983
Nr.29 KUSUNOKI, K. ed. : Proceedings of the Fifth Symposium on Polar Meteorology and Glaciology. Nov. 1983
Nr.30 NAGATA, T. ed. : Proceedings of the Eighth Symposium on Antarctic Meteorites. Dec. 1983
Nr.31. NAGATA, T. ed. : Proceedings of the Sixth Symposium on Coordinated Observations of the Ionosphere and the Magnetosphere in the Polar Regions. July 1984
Nr.32 HOSHIAI, T. and FUKUCHI, M. : Proceedings of the Sixth Symposium on Polar Biology. Aug. 1984
Nr.33 NAGATA, T. ed. : Proceedings of the Fourth Symposium on Antarctic Geoscience, 1983. Sept. 1984
Nr.34 KUSUNOKI, K. ed. : Proceedings of the Sixth Symposium on Polar Meteorology and Glaciology. December 1984
Nr.35 NAGATA, T. ed. : Proceedings of the Ninth Symposium on Antarctic Meteorites. Dec. 1984
Nr.36 NAGATA, T. and SATO, N. ed. : Proceedings of the Seventh Symposium on Coordinated Observations of the Ionosphere and the Magnetosphere in the Polar Regions. July 1985
Nr.37 YOSHIDA, Y. ed.: Proceedings of the Fifth Symposium on Antarctic Geoscience, 1984. Sept. 1985
Nr.38 NAGATA, T. ed : Energetics and Dinamics of the Middle and the Upper Atmosphere at High Southern Latitudes: Collected Papers presented to the SCAR Workshop at Bremerhaven, Sept. 25-28, 1984
Nr.39 KAWAGUCHI, S. ed. : Proceedings of the Seventh Symposium on Polar Meteorology and Glaciology. Dec. 1985
Nr.40 HOSHIAI, T., NEMOTO, T. and NAITO, Y. : Proceedings of the Seventh Symposium on Polar Biology. Feb. 1986
Nr.41 YANAI, K., TAKEDA, H. and SHIMOYAMA, A. ed. : Proceedings of the Tenth Symposium on Antarctic Meteorites, 1985. July 1984
Nr.42 SATO, N. ed.: Proceedings of the Eighth Symposium on Coordinated Observations of the Ionosphere and the Magnetosphere in the Polar Regions, 1985. Aug. 1986
Nr.43 YOSHIDA, Y. ed.: Proceedings of the Sixth Symposium on Antarctic Geoscience, 1985. Sept. 1986
Nr.44 HOSHIAI, T. and OHYAMA, Y. ed. : Proceedings of the Eighth Symposium on Polar Biology, 1985. Dec. 1986
Nr.45 KAWAGUCHI, S. and WATANABE, O. ed. : Proceedings of the Eighth Symposium on Polar Meteorology and Glaciology, 1985. Dec. 1986
Nr.46 ed. : Proceedings of the Eleventh Symposium on Antarctic Meteorites, 1986. March 1987
Nr.47 EJIRI,M. ed. : Proceedings of the Ninth Symposium on Coordinated Observations of the Ionosphere and the Magnetosphere in the Polar Regions, 1986. March 1987
Nr.48 SATO, N. ed.: Proceedings of the NAGATA Symposium on Geomagnetically Conjugate Studies and the Workshop on Antarctic Middle and Upper Atmosphere Physics. Aug. 1987
N

r.49 WATANABE, O. ed.: Ice Drilling Technology; Proceedings of the Fourth International Workshop on Ice Drilling Technology, Tokyo, April 20-23 1993. March 1994
Nr.50 Berkman, P. A. and YOSHIDA, Y. ed.: Holocene environmental changes in Antarctic coastal areas; Proceedings of International Workshop held at the National Instiutute of Polar Research, Tokyo, October 20-22 1993. Aug. 1994
Nr.51 WATANABE, O. : Proceedings of the International Symposium on Environmental Research in the Arctic 19-21 July 1995, Tokyo. Dec. 1996.
Nr. 52 FUKUCHI, M. ed.: Proceedings of the International Symposium on Environmental Research in the Antarctic 3-4 December 1996, Tokyo. 254 p. July 1998
Nr.53 MOTOYASHI,Y. and SHIRAISHI,K. ed.:Origin and Evolution of Continents. Proceedings of the International Sumposium Origin and Evolution of Continents, 13-14 Octorber 1997, Tokyo. 230 p. Dec. 1998.
Nr.54 Watanabe, O. and Yamanouchi, T. ed.: Environmental Research in the Arctic 2000. Proceedings of the Second International Symposium on Environmental Research in the Arctic and fifth Ny-Alesund Scientific Seminer 23-25 Feb. 2000, NIPR, Tokyo. 520 p. March 2001.
Nr.55 Shiraishi, K. ed.: Evolution of the Namaqua, Natal and Maud Metamorphic Belts: Japan-South Africa Joint Research. 178 p. July 2001.
Nr.56 Azuma, N. and Fujii, Y. ed.: ICE DRILLNG TECHNOLOGY 2000. 329 p. March 2002. No. 57. Shoji, H. and Watanabe, O. ed.: Global Scale Climate and Environment Study through Polar Deep Ice Cores. 192 p. March 2003.
Nr.58 Yasuhiko, N. ed.: Bio-logging science. 250 p. March 2004.

W wydawanych w Japonii periodykach Antarctic Record od 2002r. oraz Journal znajdują się m.in. najnowsze raporty, publikacje i notatki z naukowych badań antarktycznych a także terminy naukowych konferencji i spotkań poświęconych polarnej problematyce.

* Narodowy Instytut Badań Polarnych
9-10, Kaga 1-chome,Itabashi-ku, Tokyo 173-8515, Japan
Telephone +81(3)3962-4712 / Facsimile +81(3)3962-2529
http://www.nipr.ac.jp/

Kornel Drzewiński

źródła:
http://www.nipr.ac.jp/
http://epsc.wustl.edu/admin/resources/meteorites/moon_meteorites_list.html
http://www.south-pole.com/p0000105.htm
http://www.japantimes.co.jp/cgi-bin/getarticle.pl5?nn20031125a3.htm
http://www.nipr.ac.jp/library/pube.html
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/misha/arctica/project.html
http://www.library.ucsb.edu/people/larsgaard/antarev.html

zdjęcia:
http://epsc.wustl.edu/admin/resources/meteorites/moon_meteorites_list.html
http://www.sethwhite.org/midwinter%20greetings.htm
http://dfic-db.pmg.nipr.ac.jp/eng/photo-e.html
http://www.mpifr-bonn.mpg.de/div/vlbicor/pic_htm/syowa.htm
http://www.70south.com/resources/history/chapters/chapter16
http://nsidc.org/data/thermap/antarctic_10m_temps/traverses/jare12_13.html
http://pat.geophys.tohoku.ac.jp/~msato/jare41/index-e.html
http://www.newzeal.com/steve/Ships/shirasepics.htm

Antarktyda na zdjęciu Ziemi z satelity

Mapka Antarktydy z oznaczeniem stacji japońskiej Syowa

Mapka Antarktydy z japońską stacją Syowa, Asuka i Mizuho

Lokalizacja stacji Syowa i Mizuho

Portret Nobu Shirase (1867-1946) - pioniera Japońskich ekspedycji polarnych

Nobu Shirase z flagą Japonii na Antarktydzie w dn. 28.I.1912 r.

Lodołamacz Shirase przypływa do Stacji Syowa w dn. 30.XII.2000 r.

Lodołamacz Shirase - widok z boku

Syowa - polarna stacja badawcza na Antarktydzie

kolektory energii słonecznej na stacji Syowa

Radar na stacji Syowa - zdjęcie z 1999 r.

Badania naukowe na stacji Syowa w zakresie biologii

Antena paraboliczna o śr. 11 m. na stacji Syowa - zdj. z 1989 r.

Pojazd terenowy na stacji SYowa

Mizuho - japońska polarna stacja badawcza na Antarktydzie

Asuka - japońska polarna stacja badawcza na Antarktydzie

Obserwacja zaćmienia słońca ze stacji Dome Fuji -zdj. z XI.2003 r.

Ekipa 44-ej Japońskiej ekspedycji polarnej - zdj. z 2003 r.

Eksperymenty z polarnym Patrolem Balonowym

Porównanie tabelaryczne zebranych ilości meteorytów na Antarktydzie przez ekipy japońskie, USA i innych krajów

Meteoryt księżycowy Yamato 981031 (186gr.) - Antarktyda 1999 r.

Meteoryt księżycowy Asuka 881757 - góry Sor Rondane, Antarktyda 1988 r.

Okładka japońskiego periodyku naukowego Antarctic Record Nr.2 z 2004 r.

Share this