Japonia we Wrocławiu

Ogród Japoński we Wrocławskim Parku Szczytnickim został założony w roku 1913 na Wystawę Stulecia, jako element Wystawy Sztuki Ogrodowej. Z tego okresu zachowały się częściowo układ ścieżek, staw o specyficznej linii brzegowej oraz południowy, pagórkowaty fragment z ciekami wodnymi i roślinnością. Rosną tu liczne gatunki (głównie drzewa) pochodzące z Japonii, a także występujące w Azji Wschodniej

Obecny kształt ogrodu, otwartego w maju 1997 roku, zawdzięczamy pracy wrocławskich i japońskich specjalistów, którymi kierował prof. IKUYA NISHIKAWA – architekt krajobrazu z Tokio, a później YOSHIKI TAKAMURA, również architekt krajobrazu. Dzisiejszy Ogród Japoński we Wrocławiu spełnia wymogi japońskiej sztuki ogrodowej. Przecinają go dwie kaskady wodne: „żeńska” (ONNA-DAKI) płynąca łagodnie i „męska” (OTOKO-DAKI) gwałtowna. Obie spotykają się w stawie, którego brzegi łączy drewniany most z pawilonem widokowym (YUMEDONO-BASHI). Do ciekawych budowli ogrodu należy główna brama (SUKYA-MON), pawilon herbaciany (AZUMAYA), kamienne misy na wodę (TSUKUBAI) i kamienne oryginalne japońskie latarnie (TOUROU, KASUGA). Krajobraz ogrodu zmienia się wraz ze zmianami pory roku, pozwalając wciąż na nowo odkrywać piękno tego urokliwego zakątku. Ogród Japoński we Wrocławiu jest administrowany przez Urząd Miejski Wrocławia i udostępniony zwiedzającym codziennie od 1 kwietnia do 31 października.
Miałem okazje w maju tego roku odwiedzić to wspaniałe miejsce. Atmosfera i klimat jest jakby żywcem przeniesiony z Japonii. Człowiek czuje się jak by wszedł do innego świata. Coś wspaniałego, polecam wszystkim i ubolewam że w moim rodzinnym mieście Warszawie nie ma takiego ogrodu. Może trzeba to zmienić?

Marcin Stępień

Most z pawilonem widokowym YUMEDONO-BASHI

Pawilon herbaciany AZUMAYA

Kaskada męska OTOKO-DAKI

Staw

Share this