Średniowieczne miasto-port KUSADO SENGEN (w świetle badań archeologicznych)

W 1928 roku dużą ilość m.in. wyrobów ceramicznych, importowanej porcelany, kamieni z rytami i monet znaleziono w trakcie prac regulacyjnych na rzece Ashida w mieście Fukuyama, pref.Hiroshima. Te odkrycia naprowadziły miejscowych historyków na ślad miejsca, w którym znajdowało się średniowieczne miasto Kusado Sengen.

W późniejszym czasie, miejsce to niestety zostało zasypane piaskiem a także zostało naruszone przez nurt rzeki.Dopiero w 1961 roku Rada Miejska podjęła pierwsze archeologiczne badania na tym terenie. Odkopane tutaj rzeczy, świadectwa kultury materialnej tego miasta, datowane są na okres Kamakura (1185-1333) oraz Muromachi (1333-1576)*.
Rezultaty wszystkich badań naukowych zostały zgromadzone w Prefekturalnym Muzeum Historii w Hiroshimie, które otwarto w 1989 roku. Wiele z odkrytych rzeczy zachowało się w dobrym stanie, ponieważ miejsce skąd je odkopano było pośrodku rzeki o wysokim poziomie wody.
Znaleziono tu doły na śmieci, kanały, studnie, groby, ceramikę, rzeczy codziennego użytku zrobione z drewna, kamienia i metalu, przybory wykonane z kości oraz organiczne szczątki. Przypuszcza się, że w dawnych czasach było tu około tysiąca domów. Konstrukcje budowli zachowały się szczątkowo. Zrekonstruowano dwa typy budynków. Jeden typu „słup-dół“, którego konstrukcja opierała się na słupach wkopanych prosto w ziemię i drugi typ “kamienna baza“, którego konstrukcja opierała się na filarach opartych na kamiennych podstawach. Znaleziono około 2 tys. studni ze ścianami z drewnianej tuby, kamieni lub ceramiki. Studnia z kamiennymi ścianami była w średniowieczu nowy wynalazkiem.
W świetle badań archeologicznych ustalono, że Kusado było portowym miastem a jego mieszkańcy zajmowali się m.in. dzałalnością handlową. Świadczą o tym wzmianki na odnalezionych drewnianych tabliczkach na sąsiednich terenach.
Wszystkie te odkrycia mają wielki wkład do historii średniowiecznej Japonii.

Kornel Drzewiński

*chronologię przyjęto w/g „Japan a History in art“,Gemini Smith,Inc.NY 1972

źródła:
http://www.mars.dti.ne.jp/~suzuki-y/what.html

zdjęcia:
http://www.mars.dti.ne.jp/~suzuki-y/what.html
http://www.manabi.pref.hiroshima.jp/rekishih/cover_e.html

Widok z góry terenu wykopalisk Kusado Sengen

Kusado Sengen - wykopaliska

Rekonstrukcja zabudowań

wykopaliska - studnia z tuby drewnianej

wykopaliska - dłutko i nożyk

wykopaliska - monety

wykopaliska - ceramiczny dzban

drewniane tabliczki ze wzmiankami o handlu w mieście Kusado

Share this