Japonia: Dwór, Rząd i Państwo, ogólne

warning: Creating default object from empty value in /home/japonia/ftp/japonia/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Rząd Japonii

Ustrój Japonii to monarchia konstytucyjna. Zgodnie z Konstytucją Japonii z 1946r., cesarz jest jedynie symbolem państwa i jedności narodu. Najwyższym organem władzy państwowej i jedynym organem ustawodawczym Japonii jest Parlament (Zgromadzenie Narodowe – Kokkai), który składa się z Izby Reprezentantów i Izby Radców. Sesje Parlamentu są zwyczajne, nadzwyczajne i specjalne. Władza wykonawcza należy do Gabinetu składającego się z premiera i 10-u ministrów. Premier, wyznaczany przez Parlament i mianowany przez cesarza, może mianować oraz odwoływać ministrów. Władza sądownicza, cakowicie niezależna od władzy ustawodawczej i wykonawczej, składa się z Sądu Najwyższego, 8-u sądów wyższych, 50-u sądów okręgowych, 50-u sądów rodzinnych, 438-u sądów doraźnych oraz 201 komitetów śledczych d/s sądowych. Prezesa Sądu Najwyższego wyznacza Gabinet i mianuje cesarz. Sędziowie niższych sądów mianowani są przez Gabinet na podstawie listy osób wyznaczonych przez Sąd Najwyższy.

Japońskie odznaczenia państwowe

Pierwszym orderem, który został ustanowiony w Japonii 10 kwietnia 1875 roku był Order Wschodzącego Słońca (Kyokujitsu-sho). Najwyższy Order Chryzantemy (Kikka-sho) oraz pierwszy stopień pozostałych orderów wręcza osobiście Cesarz w swoim pałacu. Ordery drugiej klasy są wręczane przez Premiera również w pałacu cesarskim. Ordery trzeciej klasy i pozostałych stopni wręczają poszczególni ministrowie w różnych miejscach (m.in. Narodowy Teatr w Tokio) podczas uroczystych ceremonii. Uroczystości kończą się często audiencją u Cesarza w jego pałacu.

Nengo - japońskie ery w systemie rachuby czasu

Nengo (dosł. nazwa roku) to system rachuby lat wywodzący się ze starożytnych Chin, który został przyjęty i zmodyfikowany w Japonii w 645r. Pierwszej erze nadano wówczas nazwę Taika w następstwie ważnych politycznych zmian i reform społecznych. Nazwy poszczególnych er ustalane były przez dworskich urzędników w ciągu roku lub dwóch od wstąpienia na tron nowego cesarza i dotyczyły ważnych wydarzeń państwowych, panującej ideologii, odkryć lub katastrof naturalnych.

Flaga narodowa i hymn Japonii

Flaga narodowa Japonii
Flaga Japonii nosi nazwę Hi no Maru (日の丸 „Tarcza słońca“) lub Nisshoki (日章旗). Czerwony krąg w centrum białego pola, reprezentujący promieniujące słońce, pełni rolę narodowego symbolu Japonii od XVIIw.
Według japońskiej mitologii boginią słońca jest Amaterasu (Świecąca na niebie). Forma dysku słonecznego wyszytego na flagach samurajów, pojawiła się w XII w. kiedy walczyły ze sobą klany Taira i Minamoto. Powszechnie była używana także na wojskowych sztandarach w okresie wojen domowych Sengoku (戦国時代 Sengoku jidai) od poł. XV do pocz. XVII w. W późniejszym okresie rządów Shogunatu, dysk słoneczny pojawił się również na flagach floty japońskiej.

Podział administracyjny Japonii

Japonia podzielona jest geograficznie na 5 głównych obszarów:
Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, Okinawa.

Honshu (główna wyspa) podzielona jest na 5 regionów:
Tohoku, Chubu, Kanto, Kinki, Chugoku.

Administracyjnie Japonia podzielona jest na 43 Ken (prefektury) 2 prefektury miejskie Osaka FU, Kyoto FU oraz miasto Tokyo To (metropolia) I prowincję Hokkaido Do.

Japonia - podział na okresy historyczne

Z uwagi na liczne rozbieżności w chronologii historii Japonii w różnych publikacjach polskich i zagranicznych, poniższe zestawienie opracowano według aktualnych danych National Museum of Japanese History (Jonai-cho, Sakura City, Chiba Prefecture) oraz innych współczesnych opracowań.

Japońska Rodzina Cesarska

Heisei Tenno - Jego Cesarska Mość Cesarz Akihito

Akihito, właściwie Akihito Tsugo-no Miya (Książę Tsugo), urodził się 23 grudnia 1933 r. w pałacu cesarskim w Tokio, jako syn cesarza Showa (Hirohito) i cesarzowej Kojun (Nagako). Wbrew sztywnym do tego czasu obyczajom - jako pierwsze cesarskie dziecko w wieku sześciu lat został umieszczony w szkole podstawowej w Gakushuin, poza pałacem, gdzie uczył się razem ze zwykłymi japońskimi chłopcami.

Współczesne monety i banknoty japońskie

Jednostką monetarną w Japonii jest jen (en).
Obecnie w obiegu w znajdują się następujące monety:1-jen, 5-jenów, 10-jenów, 50-jenów, 100-jenów, 500-jenów i banknoty: 1000-jenów, 2000-jenów, 5000-jenów i 10000-jenów.

Władcy Japonii / tradycyjna lista cesarzy japońskich

Tenno 天皇 - tytuł cesarzy japońskich ("niebiański władca"). Według japońskiej tradycji dziedziczna dynastia władców Japonii wywodzi się w prostej linii od bogini Amaterasu, która swemu wnukowi Ninigiemu podarowała cesarskie regalia (zwierciadło, klejnoty i miecz). On z kolei przekazał je swym potomkom, z których Jimmu (wstąpił na tron 660 p.n.e.) uważany jest za pierwszego, choć legendarnego, cesarza Japonii. W 1946 cesarz Hirohito zrzekł się atrybutu boskości. Od tego czasu cesarz pełni wyłącznie funkcję nominalnej głowy państwa.

System monetarny w Japonii - historia i współczesność

W Japonii, w czasach starożytnych około 1500 lat pne. monety w handlu wymiennym zastępował ryż, tkaniny, sól, wyroby artystyczne etc. W historycznym ujęciu, najstarszą używaną monetą w Japonii z okresu Asuka była moneta „Kai Yuan Tong Bao“ (621r.) pochodząca z mennicy dynastii Tang w Chinach. Według badań archeologicznych, pierwsze monety japońskie wykonane z brązu (wzorowane jeszcze na chińskich monetach „Kai Yuan Tong Bao“) zwane były „Fuhonsen“.

Konstytucja Japonii

KONSTYTUCJA JAPONII z 3 listopada 1946 r.
(tłumaczenie prof. Teruji Suzuki)
Przekład tekstu japońskiego. Za podstawę weryfikacji (dokonanej przez L. Garlickiego) tego przekładu służyły przekłady konstytucji Japonii na język angielski (The National Diet of Japan, Tokyo 1983, s. 3-24), niemiecki (W. Rohl: Die japanishe Verfassung, Frankfurt-Berlin 1963, s. 86 i n.) oraz francuski (Constitution du Japon, Tokyo 1960, s. 3-27). Przekład francuski sporządzony jednak z większą swobodą językową zamieszcza też J. Robert (Le Japon, Paris 1970, s. 501 i n.). Konstytucja japońska nie była zmieniana od czasu jej uchwalenia, stąd tekst pierwotny jest zarazem tekstem do dziś (grudzień 1988) aktualnym.

Subskrybuje zawartość