Japonia: Nauka i technika, ogólne

warning: Creating default object from empty value in /home/japonia/ftp/japonia/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

„MCK solidaryzuje się z Japonią”

5 Edycja Thesaurus Poloniae - programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

Japońskie mosty Akashi Kaikyo, Tatara i tunel Seikan

W obszarze Japonii wyróżnić można cztery główne wyspy - Kiusiu na południu, Shikoku na płd - zachodzie, Honsiu w centrum oraz Hokkaido na północy. Pomiędzy tymi wyspami wybudowano wiele połączeń komunikacyjnych oraz 18-e szlaków ekspresowych (kosokudoro) poprzez mosty, wiadukty i tunele. Honsiu i Shikoku poączone są trzema szlakami:
* Szlak Kobe - Awaji - Naruto: mosty Akashi-Kaikyo, Ohnaruto.
* Szlak Seto - Chuo : mosty Shimotsui-Seto, Hitsuishijima, Iwakurojima, Yoshima, Kita Bisan-Seto, Minami Bisan-Seto.
* Szlak Nishi - Seto: mosty Shin-Onomichi, Onomichi, Innoshima, Ikuchi, Tatara, Ohmishima, Hakata-Ohshima, Kurushima (3mosty).
Trasa wokół Osaki i Kobe :
* Szlak Hanshin: mosty Kishiwada, Shin-Hamadera, Minato, Tenpozan, Higashi-Kobe.

Japońskie satelity

Satelity oferują szeroki wachlarz cennych usług. Składają się na nie m.in. meteorologiczne obserwacje Ziemi, interferometria radarowa, łączność satelitarna, teledetekcja, transmisja radiowo - telewizyjna i obserwacje astronomiczne przestrzeni kosmicznej. Japońskie satelity znajdujące się obecnie na orbitach Ziemi i innych planet wypełniają ważne misje w dziedzinie nauki i techniki analizując m.in. występujące zaburzenia pogody, emisję radiową jonosfery Ziemi, badając istniejące promieniowanie kosmiczne oraz pobierając próbki z Księżyca, Marsa czy innych obiektów układu słonecznego. Japoński program rozwoju przestrzeni kosmicznej rozpoczął się w 1955 r. w Kokubunji (Tokio) od udanego, horyzontalnego startu testowej rakiety wykonanej na Uniwersytecie Tokijskim.

Aspekty zrównoważonego rozwoju w Japonii

Kiedy po II wojnie światowej Japonia przystąpiła do szybkiej odbudowy kraju, nie zwracano większej uwagi na zatruwanie środowiska naturalnego odpadami przemysłowymi a szczególnie w okresie lat 60-ch i 70-tych. Długoletnie skażenie wód morskich rtęcią w zakładach Chisso spowodowało jej akumulację w organizmach ryb. Spożywanie tych ryb wywoływało nieodwracalne upośledzenie układu nerwowego u ludzi i zwierząt. W 1953r. ludzka odmiana schorzenia - choroba Minamata pochłonęła około 1000 ofiar, głównie dzieci rybaków. Smog oparów fotochemicznych jaki zawisł w 1970r. nad Tokio do dziś stanowi problem dla władz miasta. W 1971r. powołano Agencję d/s Ochrony Środowiska a rząd opracował normy jakościowe dotyczące zanieczyszczenia powietrza, wody oraz emisji hałasu i ścieków. We wszystkich prefekturach Japonii ogłoszono przepisy wykonawcze odnośnie zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska. W 1973r. ogłoszona została Ustawa o Odszkodowaniach (z tytułu utraty zdrowia spowodowanej zanieczyszczeniem środowiska).

Japońskie badania polarne na Antarktydzie

Pionierem japońskich ekspedycji polarnych był w latach 1910 -12 Nobu Shirase (1867-1946), który zatknął japońską flagę w dn. 28.I.1912r. na 80°05 S w śniegach Antarktydy. Pierwsza japońska ekspedycja antarktyczna, zaczęła pracować na Antarktydzie w 1956 roku. Od chwili wybudowania japońskiej stacji Syowa na Antarktydzie w 1957r., zaczęły przyjeżdżać tu rokrocznie kolejne ekspedycje badawcze. W 2003r. przybyła tu 44-a Japońska Antarktyczna Ekspedycja Naukowa.

Japoński system edukacyjny

W Japonii w czasach feudalnych magnaci zakładali szkoły dla dzieci ze stanu rycerskiego a gminy wiejskie prowadziły szkoły dla dzieci z rodów kupieckich i rolniczych. Terakoya - była pewnym typem szkoły prywatnej w miastach, gdzie nauczano w owych czasach pisania, czytania i arytmetyki dzieci z ludu. Kiedy Japonia otworzyła swoje granice w 1868r., jedym z ważniejszych priorytetów rządowych w okresie Meiji było przyjęcie zachodnich standardów ( głównie niemieckich oraz francuskich) w nauce i edukacji. W 1872r. został wprowadzony nowy, ogólnokrajowy system oświaty. Powstały wówczas państwowe szkoły podstawowe i średnie. W 1886r. wprowadzono w Japonii obowiązek nauki szkolnej przez 3 lub 4-y lata a w 1900r. - powszechne, obowiązkowe i bezpłatne nauczanie, przedłużone w 1908r. do 6-u lat. Po drugiej wojnie światowej wszystkie dzieci w wieku od 6-u do 15 lat objęte są obowiązkiem szkolnym przez okres 9-u lat.

Japońskie reaktory jądrowe - źródła energii elektrycznej

Japonia wystartowała ze swoim nuklearnym programem badawczym w 1954r. z 230-ma milionami jenów z budżetu państwa przeznaczonymi na ten cel. W 1955 zostały ustanowione zasady prawne - Atomic Energy Basic Law, które ograniczają wykorzystanie nauki i technologii nuklearnej wyłącznie do celów pokojowych. W 1976r. rząd Japonii podpisał Traktat o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej (Nuclear Non-Proliferation Treatry) utworzony przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA) a w 1999r. jako jeden z pierwszych krajów, Japonia ratyfikowała dodatkowy protokół z IAEA, dot. inspekcji i weryfikacji zabezpieczeń cywilnych programów nuklearnych. W 1956r. rząd japoński powołał Komisję Energii Atomowej i organizacje badawczo - wdrożeniowe: Science and Technology Agency, Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI) oraz Atomic Fuel Corporation. Dnia 26.X.1963r. w Tokai nastąpił rozruch reaktora demonstracyjnego typu BWR o mocy 15Mwe. Od tej pory ten dzień obchodzi się w Japonii jako „Dzień Atomu”.

Shashin - dzieje japońskiej fotografii

W 1839 roku L. J. Daguerre ogłosił w Paryżu swoją metodę utrwalania obrazu, nazwaną od jego nazwiska - dagerotypią. Sam termin fotografia pochodzi od greckiego słowa fotos - światło i grapho - pisać i został wprowadzony przez J. Herschela w tym samym roku. Zdjęcie - dagerotyp było pojedyńczym egzemplarzem a jego naświetlenie trwało 30 sek. i dłużej. Pierwsza kamera skrzynkowa (dagerotyp) pojawiła się w Japonii dopiero w 1849 roku, przywieziona z Holandii przez Ueno Shunnojo-Tsunetari (1790 -1851), który zaprezentował ją lokalnemu panu Shimazu Nariakira. Ichiki Shiro (1828 -1903) pochodzący z rodu Shimazu, zrobił w 1857 r. znany fotograficzny portret Shimazu Nariakira.

Tochi zosei - ziemie z odzysku i sztuczne wyspy w Japonii

Odzyskiwanie ziemi różnymi metodami z terenów przybrzeżnych jest praktykowane na całym świecie już od wieków ale w Japonii, zwane tochi zosei, prowadzone jest ze szczególną intensywnością i bez względu nawet na olbrzymie koszty - dlatego ceny mieszkań w Japonii są najwyższe na świecie.

Shinkansen - najszybszy środek lokomocji naziemnej w Japonii

Pomysł szybkiej kolei „Dangan Ressha“ (150km/h) zrodził się wśród japońskich konstruktorów w 1940 roku. Podróż, przykładowo z Tokio do Osaki zostałaby wtedy skrócona z 8 godzin (pociągiem ekspresowym) do 4 godzin. W 1941 roku przystąpiono do realizacji tego pomysłu, lecz na przeszkodzie stanęły działania drugiej wojny światowej.

Japońskie obserwatoria astronomiczne

Japońskie obserwatoria astronomiczne (naziemne) występują w kilku grupach; narodowe, publiczne, przy uniwersytetach i prywatne – amatorskie oraz stacje z radioteleskopami.

Udział Japonii w eksploracji przestrzeni kosmicznej

Japonia ma znaczny wkład w rozwój światowych badań kosmicznych poprzez bezpośredni udział specjalistów japońskich w lotach załogowych dookoła Ziemi przeprowadzonych przez USA oraz Rosję. Od dnia 12 września 1992 roku, kiedy Mamoru Mohri odbył pełen sukcesu lot w przestrzeni kosmicznej, ten dzień jest celebrowan w całej Japonii jako „Dzień Kosmosu“.

Subskrybuje zawartość