Odznaczenie rządu japońskiego dla dr. Jerzego Pawła Nowackiego, rektora Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych

3 listopada rząd japoński ogłosił, że postanawia odznaczyć rektora Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, dr. Jerzego Pawła Nowackiego Orderem Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą.

Powodem przyznania odznaczenia jest działalność rektora Nowackiego na rzecz rozwoju Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych (PJWSTK) i tym samym promowanie japońsko-polskiej wymiany naukowej oraz wiedzy i zrozumienia Japonii. Na szczególną uwagę zasługuje wysiłek włożony w wyniesienie PJWSTK do rangi jednego z wiodących ośrodków nauk informatycznych w Polsce oraz wprowadzenie ogólnodostępnych kursów języka japońskiego i kaligrafii, pozwalających Polakom na lepsze poznanie Japonii.

Ambasada Japonii w Polsce składa rektorowi Nowackiemu serdeczne gratulacje w uznaniu jego długoletniego wysiłku i wyraża nadzieję, że stworzone przezeń więzy dobrej woli pomiędzy dwoma narodami przyczynią się do dalszego rozwoju stosunków japońsko-polskich.

Ceremonia wręczenia orderu odbędzie się w terminie późniejszym.


Informacja prasowa
Ambasada Japonii w Polsce

Share this