Wybrane tytuły dotyczące Japonii (wydane w Polsce)

Abe Kobo „Schadzka“ wyd. Wilga, W-wa 1995

Alberowa Zofia „Laka japońska“
Muzeum Narodowe, Kraków 1968

Alberowa Zofia „O sztuce Japonii“
Wyd. WP, W-wa 1987

Albertowa Zofia „Sztuka japońska w zbiorach polskich“
WaiF, W-wa 1987

Banach Ela i Andrzej "Cztery tygodnie w Japonii", Wyd. Lit. Kraków 1975

Banana Yoshimoto "Kuchnia", PIW, Warszawa 2004

Barthes Roland „Imperium znaku”, Wyd. KR, Warszawa 1999

Barucki Tadeusz „Architektura Japonii”, Arkady, Warszawa 1988

Bator Joanna „Japoński wachlarz”, Twój Styl, Warszawa 2004

Benedict Ruth „Chryzantema I miecz”, PIW, Warszawa 1999

Bouvier Nicolas „Kronika japońska”, Noir sur Blanc 2001

Bujak A., Wajda A., Miłosz Cz., Szymborska W. "Japonią zauroczeni" Wyd. Artystyczne i Filmowe, Kraków 2002

Budrewicz Olgierd „Tokijskie ABC”, Iskry, Warszawa 1990

Bruczkowski Marcin „Bezsenność w Tokio”, Rosner i Wspólnicy,
Warszawa 2004

Collcutt Martin , Marius Jansen, Isao Kumakura "Japonia", Świat Książki,
1997

Conder Josiah "Kwiaty Japonii i sztuka kompozycji kwiatowych"
wyd. Universitas, Kraków 2002

Dalby Liza "Gejsza"
wyd. Albatros/A.Kuryłowicz 2001

Dogen „Elementarz zen soto“
wyd.Rebis, Poznań 1997

Dunnigan J., Nofi Albert "Wojna na Pacyfiku -Encyklopedia", Wyd. Magnum, W-wa 2002

Eugen Herrigel „Zen w sztuce łucznictwa“
Wyd.Pusty Obłok, W-wa 1987

Frederic Louis „Życie codzienne w Japonii w epoce samurajów (1185-1603)“
PIW, W-wa 1971

Frederic Louis „Życie codzienne w Japonii u progu Nowoczesności (1868-1912)“ PIW, W-wa 1988

Gall Wanda "Japonia kraj kontrastów", Wiedza Powszechna,
Warszawa 1961

Gsperowicz W.,Radwańska H. „Ikebana“
Wyd. Watra, W-wa 1987

Guillain Robert "Od Pearl Harbor do Hirosimy", Ki W, W-wa1988

„Haiku“ tłum.A.Żuławska-Umeda
Ossolineum, Wrocław 1983

Hall John Whitney „Japonia od czasów najdawniejszych do dzisiaj“
PIW, W-wa 1979

Hahuun Yasutani Roshi „Osiem podstaw buddyzmu zen“
wyd. Atext, Gdańsk 1993

Hearn Lian "Po słowiczej podłodze", wyd. W.A.B.,Warszawa 2003

Hearn Lafcadio „Kwaidan - opowieści niezwykłe”, Wyd. Łódzkie,
Łódź 1984

Hilska Vlasta „Dzieje i kultura narodu japońskiego“
PWN, W-wa 1957

Iskenderow Achmed „Toyotomi Hideyoshi”, PIW, Warszawa 1991

Jofan Natalia „Dawna kultura Japonii“
PIW, W-wa 1977

Kamińska Ewa „Grafika japońska w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu“, MN, Poznań 1970

Kamler Ewa "Japonia daleka czy bliska", Iskry, Warszawa 1988

Kawabata Yasunari „Meijin - mistrz go”, ELAY, Bielsko Biała 2004

Kotański Wiesław „Kojiki czyli księga dawnych wydarzeń“,
PIW, W-wa 1986

Kotański Wiesław „Dziesięć tysięcy liści“
PWN, W-wa

Kotański Wiesław „Sztuka Japoni. Zarys“
WaiF, Warszawa 1974

Kotański Wiesław „Japońskie opowieści o bogach“
Iskry, W-wa 1983

Kotański Wiesław „Zarys dziejów religii w Japonii“
KiW, W-wa 1963

Kotański Wiesław "W kręgu shintoizmu" tom 1- 2
wyd. Akad. Dialog, W-wa 1995

Kotański Wiesław „Opowieści o pierwszych władcach japońskich”, Iskry,Warszawa 1990

Królak Halina „Tsuda Ume 1864-1929” (prekursorka żeńskiego szkolnictwa wyższego w Japonii) Wyd. Trio, Warszawa 2003

„Kurz Zen“(mała antologia japońska)
wyd.Thesaurus Press, Wrocław 1992

Lamont - Brown Raymond „Kempeitai - japońska tajna policja”, Dom Wyd. Bellona, Warszawa 2004

Lamont - Brown Raymond „Kamikaze”, wyd. Amber, Warszawa 2003

Leszczyński Lech "Japonia - kontynuacje i negacje", UMCS 1994

Mitchell David „Sen Numer 9”, Wyd. Literackie, Kraków 2002

Melanowicz Mikołaj „Tanizaki - japoński most snów“
wyd. Wiga, W-wa 1994

Melanowicz Mikołaj „Literatura japońska” T. 1-3. - Warszawa : PWN, 1994,1996

Miłosz Czesław "Haiku"
Księgarnia Haiku, Kraków 2001

Mistrz Kaisen „Trylogia mistrzów zen“
wyd.Kos s.c., Katowice 1999

Murakami Haruki „Przygoda z owcą“
wyd. Wilga, W-wa 1995

Murakami Haruki „Koniec świata“
wyd. Wilga, W-wa 1998

Murase Miyeko „Sześć wieków malarstwa japońskiego”, Arkady, Warszawa 1996

"Moi bitelsi." Wybór dramatów japońskich. (tłum.)
Dialog, W-wa 1998

Makiyama Thomas „Aikido.Japońska sztuka samoobrony“
wyd. Budo Sport, Warszawa 2002

Młodawska Jolanta "Japonia. Państwo a sektor prywatny"
Wyd. Naukowe PWN 1999

Morris Ivan „Świat Księcia Promienistego“
PIW, W-wa 1973

Nothomb Amelie "Metafizyka rur"
wyd. Muza S.A., Warszawa 2002

Nothomb Amelie "Z pokorą i uniżeniem"
wyd. Muza S.A., Warszawa 2000

Okakura Kakuzo „Księga Herbaty“
PIW, W-wa 1987

Onuma Hideharu Kyudo "Japońska sztuka łucznictwa"
wyd. Diamond Books 2001

Pałasz - Rutkowska Ewa, Katarzyna Starecka „Japonia”, Trio,
Warszawa 2004

Reps Paul „Zen z krwi i kości“
wyd.Zysk I s-ka, Poznań

Rodowicz Jadwiga "Aktor doskonały. Traktaty Zeamiego o sztuce No" wyd. słowo/obraz/terytoria. Gdańsk 2000

Rodowicz Jadwiga „Pięć wcieleń kobiety w teatrze no” Warszawa, Pusty Obłok, 1993

Rubach- Kuczewska Janina „Życie po japońsku”, Iskry, Warszawa 1983

Saga Junichi "Japonia- wspomnienia z czasow jedwabiu i słomy"
Wyd. Scholar, Warszawa 2004

Sar Adam „Japonia, kuchnia tajfuny”, Lud. Sp-nia Wyd., Warszawa 1981

Sara Backer "American Fuji"
wyd. Muza S.A., Warszawa 2002

Scherer Klaus "Kamikaze. Rozkaz śmierci", Dom wyd. Bellona, Warszawa 2004

Screech Timon „Erotyczne obrazy japońskie 1700- 1820” Universitas,
Kraków 2002

Sobecka Łucja „Drzeworyt japoński, fukei-hanga Katsushika Hokusai 1760-1849“ KAW, W-wa 1976

Stefański Krzysztof "Język i kultura Japonii"
Mat. I Ogólnopolskiego Seminarium Interdyscyplinarnego (Toruń 23 marca 1994). tom. 1 wyd. UMK, Toruń 1998

Stefański Krzysztof "Język i kultura Japonii"
IV Ogólnopolskie Seminarium ,tom 2 wyd. UMK, Toruń 2001

Suzuki Shunryu „Umysł zen, umysł początkującego“
Wyd. Atext, Gdynia

Sondra Horton Fraleigh, "Tańcząc w stronę mroku. Buto, Zen i Japonia"
tłum. Wiesna Mond-Kozłowska, wyd. Universitas, 2004

Sullivan Lawrence E. "Szintoizm"
wyd. WAM, Kraków 2002

Śpiewakowski Aleksander „Samuraje”, P.I.W., Warszawa 1989

Tomczak Franciszek „Japonia- wieś, rolnictwo, agrobiznes“
wyd. KEY TEXT 1997

Tremaine Jon "Origami", Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, 1995

Tubielewicz Jolanta „Historia Japonii“
Ossolineum, Wrocław 1984

Tubielewicz Jolanta „Mitologia japonii“
WAiF, W-wa 1980

Tubielewicz Jolanta „Nara i Kioto“
WAiF, W-wa 1983

Tubielewicz Jolanta „Kultura Japonii. Słownik”, Wyd. Szkolne i Pedag.
Warszawa 1996

Tubielewicz Jolanta „Japonia zmienna czy niezmienna ?” wyd.Trio,
W-wa 1998

Umięcka - Zelek Iwona „Ogisai - wielkie święto teatru no w japońskiej wiosce Kurokawa” wyd. Trio, Warszawa 2002

Vincent T. Covello, Yoji Yoshimura "Japońska sztuka odnajdywania piękna w kamieniu. Sztuka suiseki i jej zastosowanie w sztuce bonsai."
wyd. Universitas, Kraków 2004

Wilkoszewska Krystana "Estetyka japońska. Antologia"
Universitas, Kraków 2001

Winkelhoferowie Jan i Vlasta "Japonia", Wiedza Powszechna, W-wa 1970

Yasunari Kawabata (Nobel 1968) „Śpiące piękności.
Tysiąc Żurawi“ wyd. Muza S.A., W-wa 2002

Yoshida Masakatsu „Origami“
wyd. KAW, Łódź 1989

Zaborowska Barbara „Kimono. Jego dzieje i miejsce w kulturze japońskiej”, wyd Trio, Warszawa 2003

Zaroni Renzo "Sztuka Origami", Wydawnictwo Park, Bielsko - Biała, 1992

Żeromska Estera "Teatr japoński. Powrót do przeszłości"
wyd. Akad. Dialog, W-wa 1996

Żeromska Estera "Nagasaki -Tamtego pamiętnego dnia 9 Sierpnia 1945", Wyd. Trio, Warszawa 2002

Żeromska Estera „Maska na japońskiej scenie”, Wyd. Trio,
Warszawa 2003

PODRĘCZNIKI I SŁOWNIKI
------------------------------------
Huszcza Romuald, Maho Ikushima, Jan Majewski "Gramatyka japońska" tom 1 wyd. Akadaemickie Dialog, W-wa 1998

Katsuyoshi Watanabe, Alina Wójcik "Mini – rozmówki japońskie"
Wiedza Powszechna, W-wa 1993

Kazuko Adachi "Słownik minimum japońsko-polski i polsko-japoński" wyd. Wiedza Powszechna 2003

Kotański WIesław, Tsuneo Okazaki "Teksty do nauki pisma japońskiego " wyd. Uniw.Warszawskiego , W-wa 1980

Mochizuki Katsu, Kumazawa Seiji, Yoshioka Hideyuki, Sanada Kazuko " Słownik japońsko polski"
wyd.Wiedza Powszechna, W-wa 1997

Nowak Bogusław "Słownik znaków japońskich"
Wyd. Wiedza Powszechna, W-wa 1995

"Praktyczny kurs gramatyki języka japońskiego"
pod red. nauczycieli Katedry Orientalistyki i Bałtologii UAM, Poznań1999

Internetowy mini słownik japońsko – polski i polsko japoński:

http://www.karate.bielsko.com.pl/slownik.html
http://japoland.pl/polski/topics/nihongo.html
http://strony.wp.pl/wp/naka_nippon/

Kornel Drzewiński

Share this