Odznaczenie rządu japońskiego dla pani Bogny Barbary Dziechciaruk-Maj, dyrektor Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

1. W dniu 3 listopada br. rząd Japonii podjął decyzję o przyznaniu pani Bognie Dziechciaruk-Maj, dyrektor Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Orderu Wschodzącego Słońca, Złote Promienie z Rozetą.

2. Pani Bogna Dziechciaruk-Maj, kierując Muzeum Sztuki i Technik Japońskiej Manggha wnosi nieoceniony wkład w popularyzację sztuki japońskiej w Polsce, a poprzez ścisłą współpracę z japońskimi firmami – w promocję najnowszej japońskiej myśli technicznej, przyczyniając się tym samym do lepszego poznania i zrozumienia Japonii w Polsce.

3. Ambasada Japonii w Polsce składa pani Dyrektor Dziechciaruk-Maj serdeczne gratulacje i podziękowania za wieloletni trud. Wyraża także nadzieję, że stworzone przez nią więzy dobrej woli między naszymi narodami będą się przyczyniać się do dalszego rozwoju stosunków japońsko-polskich.

4. Uroczystość wręczenia orderu odbędzie się w najbliższym czasie.

Informacji udziela Wydział Informacji i Kultury Ambasady Japonii w Polsce
Tel.: 22-584-73-00
Fax: 22-584-73-01

Order Wschodzącego Słońca, Złote Promienie z Rozetą

Share this